INFORMACJA

Nagranie z XI Sesji Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 20 grudnia 2019 roku
dostępne jest na stronie internetowej www.crv.pl,
Link do nagrania:

https://crv.pl/sesja-archiwalna-warminskomazurskier-rada_miejska_w_jezioranach-kadencja_1-sesja_8