INFORMACJA
Nagranie z XVI Sesji Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 29 września 2020 roku dostępne jest na stronie internetowej www.crv.pl

Link do nagrania:

https://crv.pl/sesja-archiwalna-warminskomazurskier-rada_miejska_w_jezioranach-kadencja_1-sesja_13