Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Jezioranach

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


ROZKŁADY JAZDY AUTOBUSÓW
    Rozkłady jazdy (0)
        511 - Dobre Miasto-Biskupiec (1)
        D-32 - Jeziorany - Wadąg (1)
        540 -Jeziorany - Olsztyn - Jeziorany (1)
        JZ8 - Franknowo - Olsztyn - Franknowo (1)
        JZ1 - Jeziorany - Radostowo (2)
        JZ2 - Jeziorany - Derc - Studzianka - Radostowo (2)
        JZ3 - Jeziorany - Miejska Wieś - Zerbuń (1)
        JZ4 - Jeziorany - Kiersztanowo - Wipsowo - Zerbuń (1)
        JZ5 - Kostrzewy - Jeziorany - Piszewo - Pierwągi- Żardeniki - Kikiry (1)
        JZ6 - Jeziorany Szkoła – Lekity – Kalis – Studnica - Potryty (1)
        JZ7 - Jeziorany Szkoła – Wójtówko-Ustnik- Modliny - Wilkiejmy (1)
        JZ8 - Jeziorany Plac Jedności Narodowej – Tłokowo – Franknowo Szkoła (2)
        JZ9 - Franknowo Szkoła – Wólka Szlachecka – Franknowo Szkoła (1)
        JZ10 - Kramarzewo Kolonia – Wielewo – Polkajmy - Franknowo Szkoła (1)
        JZ11 - Franknowo Szkoła – Kramarzewo – Franknowo Szkoła (1)

Informacje ogólne
    Dane Urzędu Miejskiego (1)
    Pracownicy Urzędu (1)

Gmina
    Statut Gminy Jeziorany (3)
    Charakterystyka ogólna (1)
        Dane statystyczne (4)
    Zaświadczenie REGON Urzędu i Gminy oraz NIP (3)
    Zaświadczenia o niezaleganiu (10)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Wykaz (1)
        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (16)
    Sołectwa (1)
    Organizacje pozarządowe (0)
        Wykaz organizacji (1)
        Konsultacje (5)
            2015 rok (2)
            2016 rok (2)
            2017 rok (2)
            2018 rok (1)
            2019 rok (2)
            2020 rok (1)
            2021 rok (2)
            2022 rok (2)
            2023 rok (2)
        Sprawozdania z przyznanych dotacji (35)
        Konkursy (0)
            2010 (2)
            2011 (3)
            2012 (3)
            2013 (2)
            2014 (2)
            2015 (7)
            2016 (10)
            2017 (8)
            2018 (5)
            2019 (7)
            2020 (6)
            2021 (5)
            2022 (5)
            2023 (3)
            2024 (4)
        Druki do pobrania (1)
        Sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (13)
        Uproszczone oferty realizacji zadań publicznych (3)
    Analizy dostępności cyfrowej i architektonicznej (1)

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA
    Ogłoszenie i wniosek na preferencyjny zakup węgla (2)

FUNDUSZ SOŁECKI
    FUNDUSZ SOŁECKI - wzory dokumentów nowe (1)

Organy Gminy
    Burmistrz - organ wykonawczy (0)
        Sprawozdania Burmistrza z wykonania zadań pomiędzy sesjami Rady Miejskiej (0)
            2014 rok (6)
            2013 rok (8)
            2012 rok (8)
            2011 rok (9)
            2010 rok (11)
            2009 rok (10)
            2008 rok (8)
            2007 rok (7)
            2022 rok (5)
            2023 rok (9)
            2024 rok (3)
    Rada Miejska - organ stanowiący (0)
        Kompetencje Rady Miejskiej (1)
        Rada Miejska kadencji 2006-2010 (0)
            Przewodniczący Rady (2)
            Wiceprzedowniczący Rady (1)
            Lista Radnych (1)
            Komisje Rady (0)
                Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych (3)
                Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (3)
                Komisja Rewizyjna (3)
            Plan pracy Rady (2)
            Zaproszenia na sesję Rady (15)
            Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Jezioranach (0)
                kadencja 2006 - 2010 (28)
                    2010 rok (8)
        Rada Miejska kadencji 2010-2014 (0)
            Lista Radnych Rady Miejskiej w Jezioranach (1)
            Przewodniczący Rady Miejskiej (2)
            Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (1)
            Komisje Rady (0)
                Uchwała Rady ustalająca skład osobowy komisji (1)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych (1)
                Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (1)
                Komisja Rewizyjna (1)
            Plan pracy Rady (4)
            Plany pracy Komisji Rady (3)
            Zaproszenia na sesję (0)
                2011 rok (7)
                2012 rok (10)
                2013 rok (8)
                2014 rok (6)
            Zaproszenia na posiedzenia Komisji Rady (0)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych (0)
                    2012 rok (3)
                Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (0)
                    2012 rok (3)
                Wspólne posiedzenia Komisji Oświaty i Budżetu (0)
                    2011 rok (2)
                    2012 rok (5)
                    2013 rok (10)
                    2014 rok (6)
            Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej (7)
            Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Jezioranach (0)
                2010 rok (4)
                2011 rok (9)
                2012 rok (8)
                2013 rok (8)
                2014 rok (3)
            Stanowiska Rady Miejskiej w Jezioranach (1)
        Rada Miejska kadencji 2014-2018 (0)
            Wykaz Radnych Rady Miejskiej (1)
            Komisje Rady Miejskiej w Jezioranach (0)
                Uchwała Rady ustalająca skład liczbowy i osobowy komisji (1)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (1)
                Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (1)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Doraźna (1)
            Zaproszenia na sesję (0)
                2014 rok (6)
                2015 rok (10)
                2016 rok (10)
                2017 rok (10)
                2018 rok (9)
            Zaproszenie na posiedzenia Komisji Rady (0)
                Wspólne posiedzenia Komisji Oświaty i Budżetu (0)
                    2014 rok (1)
                    2015 rok (10)
                    2016 rok (13)
                    2017 rok (10)
                    2018 rok (10)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych (2)
                Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (1)
            Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej (22)
            Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Jezioranach (1)
            Interpelacje i wnioski radnych oraz zapytania mieszkańców (9)
        Rada Miejska kadencji 2018-2023 (0)
            Wykaz Radnych Rady Miejskiej (2)
            Komisje Rady Miejskiej (0)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych (1)
                Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (1)
                Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
                Komisja Rewizyjna (1)
            Zaproszenia na sesję (0)
                2018 rok (3)
                2019 rok (8)
                2020 rok (8)
                2021 rok (8)
                2022 rok (11)
                2023 rok (9)
                2024 rok (2)
            Zaproszenia na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej (51)
            Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej (6)
            Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Jezioranach (1)
            Interpelacje i wnioski radnych oraz zapytania mieszkańców (0)
            Imienne wykazy głosowań Radnych Rady Miejskiej w Jezioranach (49)
            TRANSMISJE Z SESJI RADY MIEJSKIEJ (69)
                Klauzula Informacyjna RODO (1)
            Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (18)
            Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady (23)
            Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Jezioranach (0)
                2022 rok (0)
                    Projekty Uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach 22.04.2022 (2)
                    Projekty Uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach 28.06.2022 (10)
                    Projekty Uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach 30.08.2022 (5)
                    Projekty Uchwał na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach 27.09.2022 (4)
                    Projekty Uchwał na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach 19.10.2022 (3)
                    Projekty Uchwał na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach 30.11.2022 (11)
                    Projekty Uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach 13.12.2022 (3)
                    Projekty Uchwał na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach 28.12.2022 (9)
                2023 rok (0)
                    Projekty Uchwał na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach 19.01.2023 (9)
                    Projekty Uchwał na XL Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach 14.03.2023 (10)
                    Projekty Uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach 25.04.2023 (3)
                    Projekty Uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach 23.05.2023 (3)
                    Projekty Uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach 27.06.2023 (11)
                    Projekty Uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach (4)
                    Projekty Uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach (2)
                    Projekty Uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach (14)
                    Projekty Uchwał na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach 28.12.2023 (5)
                2024 rok (0)
                    Projekty Uchwał na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach 16.02.2024 (7)
                    Projekty Uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach 22.03.2024 (8)
            Archiwalne Nagrania z Sesji Rady Miejskiej w Jezioranach (1)
        Rada Miejska kadencji 2024-2029 (0)
            Wykaz Radnych Rady Miejskiej (1)
            Komisje Rady Miejskiej (0)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych (1)
                Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (1)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
            Zaproszenia na sesję (0)
                2024 rok (3)
            TRANSMISJE SESJI RADY MIEJSKIEJ (6)
            Imienne Wykazy Głosowań Radnych Rady Miejskiej w Jezioranach (3)
            Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Jezioranach (0)
                2024 rok (0)
                    Projekty Uchwał na II Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach 23.05.2024 (4)
                    Projekty Uchwał na III Sesję Rady Miejskiej w Jezioranach 14.06.2024 (12)
            Archiwalne Nagrania z Sesji Rady Miejskiej w Jezioranach (1)
            Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Jezioranach (1)
            Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej (1)
            Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej (1)

Urząd Miejski
    Poradnik interesanta (0)
        Urząd Stanu Cywilego (16)
        Dowody osobiste (2)
        Alkohol - zezwolenia (6)
        Działalność gospodarcza (1)
        Ewidencja ludności (9)
        Wojsko (2)
        Wydzierżawianie gruntów (1)
        Grunty - wykup pod inwestycje (1)
        Lokal - sprzedaż (2)
        Nieruchomości - podział, nadanie i zmiana numeru (2)
        Własność - przekształcenia (3)
        Podatek od nieruchomości (1)
        Podatek od posiadania psów (1)
        Podatek od środków transportu (2)
        Podatek rolny i leśny (4)
        Podatki - postępowanie (7)
        Podatki - wzory i druki (11)
        Gospodarka odpadami (2)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
        Rejestry instytucji kultury (2)
    Przejrzysta Polska (11)
    Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Miejskim (0)
        Wykaz kontroli przeprowadzanych w latach 2007-2012 (1)
        2007 rok (5)
        2008 rok (1)
        2009 rok (6)
        2010 rok (2)
        2011 rok (8)
        2012 rok (9)
        2013 rok (8)
        2014 rok (3)
        2016 rok (1)
        2022 rok (1)

Ogłoszenia
    Aktualności (711)
        Wydawanie zaświadczeń o pełnieniu funkcji Sołtysa (1)
    Obwieszczenia, ogłoszenia i komunikaty (84)
    Stypendia (19)
    Konkursy i projekty (20)
    Szkolenia i konferencje (7)
    Lokalny Program Rewitalizacji Miejscowości Wójtówko (1)
    Narodowy Spis Powszechny (20)
    Terminarze ślubów (2)
    POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY (4)
    KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW (8)

WYBORY
    Wybory samorządowe 2010 (18)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 (13)
    Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014 (12)
    Wybory samorządowe 2014 (2)
        Kalendarz wyborczy (1)
        Okręgi wyborcze (2)
        Obwody głosowania (3)
        Głosowanie korespondencyjne, akty pełnomocnictwa (5)
        Miejska Komisja Wyborcza (5)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (5)
        Obsługa informatyczna wyborów samorządowych (3)
        Listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej oraz na Burmistrza Jezioran (4)
        Informacje (1)
        Informacje o sposobach głosowania oraz warunkach oddania głosu - wybory samorządowe 2014 (5)
        Karty do głosowania (1)
        Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej - przeprowadzenie ponownego głosowania (1)
        Protokoły z wyborów (2)
        Karta do głosowania w wyborach Burmistrza Jezioran (1)
        Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Olsztynie (3)
        Informacja o sposobie głosowania - wybory ponowne (1)
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Jezioranach (3)
        Kalendarz wyborczy (1)
        Miejska Komisja Wyborcza (5)
        Okręg wyborczy (1)
        Obwód głosowania (1)
        Głosowanie korespondencyjne, akty pełnomocnictwa (2)
        Listy kandydatow na radnych Rady Miejskiej w Jezioranach (2)
        Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 (2)
        Listy kandydatów na radnych w okręgu nr 5 (1)
        Spis wyborców (1)
        Karty do głosowania (1)
        Sprawozdania finansowe (1)
    Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Jezioranach w okręgach wyborczych nr 14 i 15 (14)
    Wybory Prezydenta RP (16)
    Wybory sołeckie 2015 (4)
    Wybory ławników na kadencję 2016-2019 (1)
    Wybory ławników na kadencję 2020-2023 (2)
    Referendum ogólnokrajowe (8)
        Informacja o warunkach udziałku w głosowaniu w obwodach głosowania (1)
        Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (4)
        Dopisanie do spisu wyborców, głosowanie korespondencyjne, zaświadczenie o prawie do głosowania (6)
        Obwodowe Komisje Do Spraw Referendum (5)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 (14)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (0)
            Zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych (2)
            Informacja o uzupełnieniu składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 (1)
            Składy Obwodowych Komisji Wyborczych (1)
            Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych (1)
            Informacje o rozpoczęciu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych (1)
        Uprawnienia osób niepełnosprawnych (0)
            Informacja Burmistrza Jezioran o uprawnieniach osób niepełnosprawnych (3)
            Zarządzenie Burmistrza Nr 81 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu- sporządzanie aktów pełnomocnictwa (1)
            Zarządzenie Burmistrza Nr 82 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Jezioranach do przyjmowania wniosków (1)
        Dopisanie do spisu wyborców, głosowanie korespondencyjne, zaświadczenie o prawie do głosowania (0)
            Informacje Państwowej Komisji Wyborczej (2)
            Głosowanie korespondencyjne (2)
            Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (1)
            Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (1)
            Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (1)
    Wybory samorządowe 2018 (0)
        Kalendarz wyborczy (1)
        Informacja - wybory samorządowe 2018 (1)
        Okręgi wyborcze (4)
        Obwody głosowania (6)
        Urzędnik Wyborczy (2)
        Informacje Komisarza Wyborczego (1)
        Warunki udziału w wyborach (2)
        Uprawnienia Wyborców Niepełnosprawnych (4)
        Terytorialna Komisja Wyborcza (0)
            Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (5)
            Uchwala - należności pieniężne przysługujące czlonkom komisji wyborczych (1)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (0)
            Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (6)
            Uchwala - należności pieniężne przysługujące czlonkom komisji wyborczych (1)
            Postanowienie Komisarza o powołaniu OKW (1)
            Wytyczne dla OKW (2)
            Składy OKW (1)
            Informacje o rozpoczęciu prac obwodowych komisji (2)
        Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (1)
        Zgłaszanie kandydatów w wyborach burmistrza (1)
        Miejsca na plakaty i obwieszczenia (1)
        Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni (2)
        rejestr wyborców (1)
        Zespół ds. organizacji wyborów samorządowych (1)
        Miejska Komiisja Wyborcza (4)
        Listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej oraz na Burmistrza Jezioran (2)
        Obsługa informatyczna OKW (2)
        Listy knadydatów na radnych do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa (2)
        Protokoły z wyborów (2)
        Wyniki wyborów (3)
    Wybory sołeckie 2019 (2)
    WYBORY - Parlament Europejski 2019 (1)
        Kalendarz Wyborczy (1)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (3)
            Wyjaśnienia dotyczące Obwodowych Komisji Wyborczych (1)
            Terminy pierwszych spotkań i szkolenia (1)
            Składy OKW (1)
            Informacja o rozpoczęciu pracy OKW (1)
        Uprawnienia osób niepełnosprawnych (2)
        Obwieszczenia Burmistrza (1)
        Zarządzenia Burmistrza (1)
        Dyżury urzędnika wyborczego (2)
        Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni (2)
        Informacja o sposobie głosowania (2)
        Okręgowa Komisja Wyborcza (1)
        Obwody głosowania (0)
            Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie I o numerach oraz granicach obwodów do głosowania (1)
            Obwieszczenie Burmistrza Jezioran o numerach i granicach obwodów głosowania (1)
            Postanowienie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania (1)
        Obsługa informatyczna (2)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 (8)
        Uprawnienia osób niepełnosprawnych i głosowanie korespondencyjne (5)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (6)
        Okręgowa Komisja Wyborcza w Olsztynie (1)
        Obwody głosowania (0)
            Postanowienie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania (1)
            Obwieszczenie Burmistrza Jezioran o numerach i granicach obwodów głosowania (1)
            Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie I o numerach oraz granicach obwodów do głosowania (1)
        Obsługa informatyczna (2)
        Komunikaty Burmistrza (1)
        Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach (2)
    Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020 r. (0)
        Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP (1)
        Miejsca na plakaty i obwieszczenia (1)
        Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej (1)
        Zarządzenia Burmistrza (1)
        Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (2)
        Dyżur urzędnika wyborczego (2)
        OBWODY GŁOSOWANIA (3)
        Zgłoszenia kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych (5)
        Obwieszczenie o kandydatach na Prezydenta RP (1)
        Spis wyborców (1)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (1)
    Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r. (0)
        Zarządzenie wyborów (1)
        Miejsca na plakaty i obwieszczenia (1)
        Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej (1)
        Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami (1)
        Obsługa informatyczna (2)
        Głosowanie korespondencyjne (4)
        Warunki udziału w wyborach (1)
        Dyżur urzędnika wyborczego (2)
        Zarządzenia Burmistrza (2)
        Zgłoszenia kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych (4)
        OBWODY GŁOSOWANIA (3)
        Obwieszczenie o kandydatach na Prezydenta RP (2)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (4)
        Spis wyborców (1)
        Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych (2)
        Męzowie Zaufania (1)
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Jezioranach w okręgu wyborczym Nr 9 - 2021 rok (0)
        KALENDARZ WYBORCZY (1)
        GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE (1)
        KOMITETY WYBORCZE (5)
        ZARZĄDZENIA BURMISTRZA JEZIORAN (3)
        OKRĘG WYBORCZY (1)
        ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO SKŁADÓW MKW I OKW (3)
        INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH (1)
        OBWÓD GŁOSOWANIA (2)
        MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA (7)
        dyżur urzędnika wyborczego (2)
        SPIS WYBORCÓW (1)
        LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH W OKRĘGU NR 9 (1)
        OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA (5)
        OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE (1)
    WYBORY SOŁECKIE 2023 (1)
    Wybory ławników na kadencję 2024-2027 (1)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023 i referendum ogólnokrajowe 2023 (4)
        Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów (1)
        Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej (1)
        Warunki udziału w wyborach (2)
        Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (1)
        Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej (1)
        Zgłaszania kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych (8)
        Okręgi Wyborcze (1)
        Głosowanie Korespondencyjne (1)
        Dyżur urzędnika wyborczego (1)
        Obwody głosowania (4)
        REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2023 (4)
        Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych -Rejestr Wyborców (1)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (3)
        Obsługa informatyczna (3)
        Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami - Gmina Jeziorany (1)
        Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach (3)
        Transport (1)
        Informacje o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu (2)
    Wybory samorządowe 2024 (3)
        Kalendarz wyborczy (1)
        Obwieszczenia Burmistrza Jezioran (1)
        Warunki udziału w wyborach (2)
        Uprawienia wyborców niepełnosprawnych (2)
        Okręgi wyborcze (4)
        Obwody głosowania (3)
        Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (2)
        Zgłaszanie kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta (1)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (10)
        Miejska Komisja Wyborcza (7)
            Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jezioranach (1)
        Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni (2)
        Dyżur Urzędnika Wyborczego (1)
        Listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej oraz na Burmistrza Jezioran (2)
        Lista kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego (1)
        Lista kandydatów na radnych do Rady Powiatu (1)
        Transport (1)
        Informacje o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu (5)
        Protokoły z wyborów (3)
        Uchwała o ponownym głosowaniu (1)
        Wyniki wyborów (0)
        Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Olsztynie (2)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 nowe (3)
        Obwieszczenia Burmistrza Jezioran (1)
        Okręgi Wyborcze (2)
        Uprawnienia Wyborców Niepełnosprawnych (2)
        Warunki udziału w wyborach (3)
        Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (1)
        Mężowie Zaufania i Obserwatorzy Społeczni (2)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (8)
        Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu (1)
        Dyżur urzędnika wyborczego (1)
        Obwody Głosowania (1)
        Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów (2)
        Transport (1)

PROMOCJA PROJEKTÓW
    Promocja projektów (2)
        PROW na lata 2014 -2020 (0)
            Operacja: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie na działce nr 205 (4)
            Operacja: Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Polkajmy (4)
            Operacja: Budowa (230m) i przebudowa (2787m) drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Kramarzewo (4)
            Operacja: Przebudowa dróg: Jeziorany, Radostowo, Wójtówko (1)
            Operacja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kalis-Wilkiejmy”. (1)
            Zakup tablic promocyjno - pamiątkowych (1)
        POKL (0)
            "Podstawówka na START" (4)
            "Liceum tuż przed nami" (1)
            "SUKCES zależy tylko od Ciebie" (5)
            "Rozwój osobisty poprzez pracę u podstaw - wyjściem na prostą" (3)
            "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jeziorany" (1)
            Nabor w ramach projektu POKL "Rozwój osobisty poprzez pracę u podstaw-wyjściem na prostą" (1)
            "Rozwój osobisty poprzez pracę u podstaw - wyjściem na prostą" - od kwietnia 2013 do grudnia 2013 (6)
            "Wykwalifikowana kadra nadzieją na lepsze jutro uczniów" (2)
            "Rozwój osobisty poprzez pracę u podstaw-wyjściem na prostą" - 2014 rok (3)
            "Akcja innowacja!" (1)
        RPO (0)
            "Rozbudowa oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach (3)
            "Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jezioranach" (1)
            "WYPOSAŻENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADOSTOWIE I FRANKNOWIE ORAZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO I GIMNAZJUM W JEZIORANACH" (1)
            "Wyposażenie przedszkola i szkół z terenu Gminy Jeziorany w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia" (1)
            "Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jezioranach w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia" (1)
            „Modernizacja istniejącego, pierwszego ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Jezioranach” (1)
            "Jeziorany - budowa systemu e - przedsiębiorca" (2)
            "Zdalnie odczytywane wodomierze na terenie gminy Jeziorany" (1)
            "Rozwój e - usług usprawnieniem administracji w Gminie Jeziorany" (2)
            "Uruchomienie usług w zakresie e-zdrowia na rzecz usprawnienia obsługi pacjentów NZOZ Medyceusz" (1)
            "Modernizacja istniejącego, drugiego ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Jezioranach" (1)
            "Portal AKTYWNA GMINA usprawnieniem administracji w Gminie Jeziorany" (1)
            "Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w Jezioranach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych" (1)
            "Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jezioranach" (1)
            "Opracowanie i wdrożenie e- usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany" (1)
            "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Jezioranach" (1)
        PROW (0)
            BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIESCOWOŚCIACH: FRANKNOWO I RADOSTOWO (3)
            "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tłokowie" (1)
            "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance - I etap i Remont SUW w miejscowościach: Franknowo, Radostowo, Wójtówko i (1)
        ZPORR (0)
            "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kiersztanowie" (1)
            "Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej we wsi Franknowo" i "Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej w zlewni Symsarny (3)
        WFOŚiGW (0)
            Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tłokowo (2)
            Dokumentacja projektowa sieci wod-kan w msc Żardeniki (2)
        Budowa PSZOK w Jezioranach (1)
        Program Polska Cyfrowa 2014-2020 (0)
            " Zdalna Szkoła +" (1)
        Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (1)
        Zadanie pn. Cyfrowa Gmina (1)
        Rządowy Fundusz Polski Ład (3)

Informacje o naborze
    Oferty pracy w Urzędzie Miejskim w Jezioranach (0)
        2019 rok (0)
            Nabór - Kierownik Referatu FN (0)
            Nabór - stanowisko ds. oświaty (0)
            Nabór - stanowisko ds. zamówień publicznych (0)
            Nabór - stanowisko ds.rozliczeń i wdrażania funduszy (0)
            Nabór - stanowisko ds.gosp.lokalowej i ochrony przeciwpożarowej (0)
            Nabór - stanowisko ds. księgowości budżetowej (0)
            Nabór - stanowisko ds. oświaty, ochrony danych (0)
        2020 rok (8)
            Nabór - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat (0)
            Nabór- stanowisko ds. księgowości budżetowej (0)
            Nabór- stanowisko ds. księgowości budżetowej - I (0)
        2021 rok (3)
            Stanowisko ds. USC i ewidencji ludności (0)
            Informatyk (0)
            Stanowisko ds. księgowości budżetowej (0)
        2022 rok (0)
            Kierownik Referatu Budownictwa, Rozwoju Gosp. i Spraw Lokalowych (0)
            Stanowisko ds. infrastruktury i inwestycji (0)
        2023 rok (0)
            Stanowisko ds księgowości budżetowej (1)
            Ponowny nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej (1)
            Kierownik Referatu Finansowo-Podatkowego, Z-ca Skarbnika (1)
        2024 rok (0)
            Stanowisko ds. księgowości budżetowej (3)
            Stanowisko ds. rozliczeń i wdrażania funduszy (2)
    Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych (62)
        MOPS (41)
            2023 rok (0)
            2024 rok (7)
        MOK (0)
        CUW (0)
        placówki oświatowe (0)
            2022 rok (0)
            2023 rok (0)
        OSiR (0)
    Oferty pracy ZWiK (0)
        2020 rok (1)
        2023 rok (3)
        2024 rok (3)
    Nabór LGD "Warmiński Zakątek" (0)
    Kwestionariusz osobowy (1)
    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (1)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Gmina Jeziorany
    Przetargi nieograniczone (0)
        2008 rok (0)
            Obsługa geodezyjna (7)
            Kanalizacja - Potryty (3)
            Obwodnica (9)
            Droga gminna Krokowo-Lamkowo (4)
            Obwodnica 2 (8)
            Internat (4)
            Śmieciarka (5)
            Kruszywo (4)
            Obwodnica 3 (10)
            Materiały na chodniki (5)
            Szkoła Podstawowa (5)
            Koparka ZWiK (6)
            Szkoła Podstawowa-II Przetarg (5)
            Obsługa bankowa (7)
            Kredyt (7)
            Bruk klinkierowy (5)
            Kredyt długoterminowy 2 (5)
            Kredyt długoterminowy 3 (5)
            Kredyt długoterminowy 4 (13)
            Materiały dla ZWiK (10)
            ZADM - węgiel (5)
            ZADM - olej (5)
            ZOGJO - węgiel (5)
            ZOGJO - olej (5)
            Materiały chodnikowe wrzesień 2008 (7)
            Kanalizacja Potryty - roboty budowlane (19)
            Przebudowa dróg w Jezioranach (4)
            Materiały - Potryty (8)
            Przepompownia - Potryty (6)
            Przepompownie ścieków do KS Potryt-2 (13)
            Kredyt długoterminowy V (7)
        2009 rok (0)
            Obsługa geodezyjna 2009 (11)
            Przebudowa ulicy Kościelnej w Jezioranach (10)
            Kredyt długoterminowy I (9)
            Kredyt długoterminowy II (9)
            Przebudowa dróg w Jezioranach (6)
            Droga Krokowo-Lekity (8)
            ZOGJO - dowóz dzieci do szkół (5)
            Przebudowa dróg powiatowych - Wójtówko, Derc (9)
            Przebudowa dróg powiatowych - Wójtówko, Derc II (10)
            ZADM - dostawa oleju opałowego (5)
            ZADM - dostawa węgla (4)
            ZOGJO - węgiel (4)
            Kredyt długoterminowy III (15)
            Kredyt długoterminowy IV (13)
            Kredyt długoterminowy V (7)
            Kredyt długoterminowy VI (6)
            Kredyt długoterminowy VII (6)
            Kredyt długoterminowy VIII (7)
            Wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Jezioranach (13)
            Kredyt długoterminowy IX (6)
            Kredyt długoterminowy X (5)
        2010 rok (0)
            Wyposażenie do przedszkola i szkół z terenu gminy Jeziorany (8)
            Wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Jezioranach - sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia (15)
            Zakup i dostawa wyposażenia do przedszkola i szkół z terenu gminy Jeziorany II (19)
            Rewitalizacja śródmieścia miasta Jeziorany (9)
            Zakup i dostawa wyposażenia do przedszkola i szkół z terenu gminy Jeziorany III (6)
            Kredyt długoterminowy 1 (14)
            Dostawa energii elektrycznej (7)
            Ubezpieczenia (10)
            Dostawa samochodu pożarniczego dla OSP Jeziorany (5)
            Przebudowa drogi powiatowej Nr 1475N w Dercu (10)
            Przebudowa drogi gminnej w Dercu II (7)
            Kredyt długoterminowego 2 (16)
            Odśnieżanie - zima 2010/2011 (5)
            Odsnieżanie - zima 2010/2011 - II postępowanie przetargowe (7)
        2011 rok (0)
            Budowa i wyposażenie boisk wiejskich w miejscowościach: Radostowo, Potryty i Wójtówko (9)
            Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul. Krótka, ul. H.Sawickiej, ul. Przeskok w Jezioranach (14)
            Budowa i wyposażenie boisk wiejskich w miejscowościach: Radostowo, Potryty i Wójtówko - II (13)
            Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego I (8)
            Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego - kredyt I - II (13)
            Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Franknowo i Radostowo (0)
                Odpowiedzi na zapytania (3)
                Pozwolenie wodno - prawne Radostowo (1)
                Pozwolenie wodno-prawne Franknowo (1)
                Udzielenie odpowiedzi na zapytania (2)
                SPECYFIKACJE TECHNICZNE KS RADOSTOWO - załącznik nr 19 (0)
                    CZĘŚĆ OPISOWA (1)
                    SST - 01 (roboty przygotowawcze) (1)
                    SST - 02 (roboty ziemne) (1)
                    SST - 03 (roboty montażowe k.s.) (1)
                    SST - 04 (roboty odtworzeniowe k.s.) (1)
                    SST - 05 (roboty betonowe) (1)
                    SST - 06 (roboty budowlane zbiorników) (1)
                    SST - 07 (technologia) (1)
                    SST - 08 (budynek socj.-techn.) (0)
                        SST - 08.1. (konstrukcje betonowe i żelbet.) (1)
                        SST - 08.2. (konstrukcje murowe) (1)
                        SST - 08.3. (dach) (1)
                        SST - 08.4. (roboty instalacyjne) (1)
                        SST - 08.5. (roboty wykończeniowe) (1)
                    SST - 09. (instalacje elektryczne) (1)
                    SST - 10 (wodociąg) (1)
                    SST - 11 (zagospodarowanie terenu oczyszczalni) (1)
                    STO - część ogólna (1)
                PRZEDMIAR ROBÓT KS RADOSTOWO - załącznik nr 18 (0)
                    Przedmiar nr 1 - oczyszczalnia ścieków (1)
                    Przedmiar nr 2 - cz. budowlana i zagospodarowanie terenu (1)
                    Przedmiar nr 3 - budynek socjalno - techniczny (1)
                    Przedmiar nr 4 - sieci i instalacje elektryczne (1)
                    Przedmiar nr 5 - przepompownie ścieków P1 - P4 (1)
                    Przedmiar nr 6 - ks tłoczna (1)
                    Przedmiar nr 7 - ks grawitacyjna (1)
                    Przedmiar nr 8 - przykanaliki (1)
                DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KS RADOSTOWO - załącznik nr 17 (0)
                    PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1)
                    BRANŻA TECHNOLOGICZNO-SANITARNA (1)
                    BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA (1)
                    BRANŻA ELEKTRYCZNA (1)
                    BRANŻA DROGOWA (1)
                    INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (1)
                SPECYFIKACJE TECHNICZNE KS FRANKNOWO - załącznik nr 16 (0)
                    Spis specyfikacji technicznych i strona tytułowa (1)
                    SST - 01 (roboty przygotowawcze) (1)
                    SST - 02 (roboty ziemne) (1)
                    SST - 03 (roboty montażowe k.s.) (1)
                    SST - 04 (roboty odtworzeniowe k.s.) (1)
                    SST - 05 (roboty betonowe) (1)
                    SST - 06 (roboty budowlane zbiorników) (1)
                    SST - 07 (technologia) (1)
                    SST - 08 (budynek socj.-techn.) (0)
                        SST - 08.1. (konstrukcje betonowe i żelbet.) (1)
                        SST - 08.2. (konstrukcje murowe) (1)
                        SST - 08.3. (dach) (1)
                        SST - 08.4. (roboty instalacyjne) (1)
                        SST - 08.5. (roboty wykończeniowe) (1)
                    SST - 09. (instalacje elektryczne) (1)
                    SST - 10 (wodociąg) (1)
                    SST - 11 (zagospodarowanie terenu oczyszczalni) (1)
                    STO - część ogólna (1)
                PRZEDMIAR ROBÓT KS FRANKNOWO - załącznik nr 15 (0)
                    Przedmiar nr 1 - oczyszczalnia ścieków (1)
                    Przedmiar nr 2 - cz. budowlana i zagospodarowanie terenu (1)
                    Przedmiar nr 3 - budynek socjalno - techniczny (1)
                    Przedmiar nr 4 - sieci i instalacje elektryczne (1)
                    Przedmiar nr 5 - przepompownie zbiorcze (1)
                    Przedmiar nr 6 - ks tłoczna (1)
                    Przedmiar nr 7 - ks grawitacyjna (1)
                    Przedmiar nr 8 - przykanaliki (1)
                DOMUMENTACJA PROJEKTOWA KS FRANKNOWO - załącznik nr 14 (6)
                HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY - załącznik nr 13 (2)
                SIWZ (6)
                Ogłoszenie (6)
                Zawiadomienie o wyborze oferty (1)
                Zawiadomienie o powtórzeniu czynności w postępowaniu (1)
                Zawiadomienie o wyborze oferty (1)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1)
            Nadzór inwestorki nad budową KS Franknowo i KS Radostowo (9)
            Zaciągnięcie kredytu - II (13)
            Zaciągnięcie kredytu - III (0)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1)
                Zarządzenia Burmistrza Jezioran (3)
                Załączniki (1)
                SIWZ (2)
                Ogłoszenie (2)
                zawiadomienie o wyborze oferty (1)
                Zestawienie kredytów (1)
                Stan poręczeń (1)
            Odśnieżanie - zima 2011/2012 (13)
            Odśnieżanie II - zima 2011/2012 (7)
            Dostawa energii elektrycznej w 2012 roku (6)
            Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Jezioranach (4)
            Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 860.000 zł (0)
                OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (1)
                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (1)
                OGŁOSZENIA (4)
                SIWZ (2)
                Załączniki od 1 do 3 (1)
                Budżet 2011 (11)
                Odpowiedzi na zapytania (1)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa (8)
                Projekt budżetu Gminy Jeziorany na 2012 rok (1)
                Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2020 (1)
                Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2009 rok, 2010 rok oraz za I półrocze 2011 roku (3)
                Sprawozdania Rb 27S, 28S, NDS, Z i N za 2009 rok i 2010 rok oraz za II i III kwartał 2011 roku (1)
                Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2010 r. (1)
                Dochody według źródeł (1)
                Instytucje powiązane kapitałowo i organizacyjnie z Gminą JEZIORANY (1)
                Zaświadczenia o niezaleganiu (2)
                Zaświadczenie REGON Urzędu i Gminy oraz NIP (2)
                Opinie RIO (1)
                Zarządzenie Burmistrza (1)
                Informacja o poręczeniu (1)
        2012 rok (0)
            Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 338.940,80 zł (0)
                Unieważnienie postępowania (1)
                Ogłoszenie (1)
                SIWZ (2)
            Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 338.940,80 zł II (0)
                Ogłoszenie (1)
                SIWZ (2)
                Zarządzenie Burmistrza (1)
                Opinia RIO (1)
                zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (1)
            WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 (0)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1)
            Zakup i dostawa sprzętu i pomocy multimedialnych oraz dydaktycznych - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach (0)
                Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-cz.II (1)
                zawiadomienie o wyborze oferty-cz.I (1)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz.1 (1)
            Zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Rozbudowa oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach (0)
                Zawiadomienie o wyborze oferty (1)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1)
            Zakup usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu Podstawówka na START (7)
            Zakup usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu Liceum tuż przed NAMI! (8)
            Zakup usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu SUKCES zależy tylko od CIEBIE (5)
            Zakup usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu Podstawówka na START (4)
            Dostawa (zakup) energii elektrycznej do budynków i obiektów Zamawiającego w latach 2013 - 2015 roku (0)
                Ogłoszenie (1)
                SIWZ (1)
                Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (1)
                Załącznik nr 2 - pełnomocnictwo (1)
                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (1)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1)
            Zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu Liceum tuż przed NAMI! (4)
            Zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu Podstawówka na START (4)
            Odśnieżanie - zima 2012/2013 (0)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (1)
                SIWZ (1)
                Modyfikacja SIWZ (1)
                Zawiadomienia o wyborze oferty - części od I do VI (1)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1)
            Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 1.072.000,00 zł (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                SIWZ (1)
                Druk oferty z załącznikami do SIWZ (1)
                Modyfikacja SIWZ (1)
                Zarządzenia Burmistrza Jezioran w sprawie zaciągnięcia kredytów (6)
                Uchwały RIO w sprawie mośliwości spłaty kredytów (5)
                Zaświadczenie o wyborze Burmistrza i Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy (3)
                Opinie RIO (1)
                Zaświadczenia ZUS i US w Olsztynie o niezaleganiu (1)
                modyfikacja specyfikacji - II (1)
                odpowiedzi na zapytania (1)
                Modyfikacja SIWZ - III (1)
                Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                unieważnienie postępowania (1)
            Jeziorany - budowa systemu e - przedsiębiorca (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                SIWZ z załącznikami od 1 do 9 (1)
                Załaczniki od 10 do 12 do SIWZ (1)
                Załącznik nr 13 - Dokumentacja techniczna - budowa sieci bezprzewodowej i infomatów (1)
                Załącznik nr 13a - Przedmiary robót - budowa sieci bezprzewodnowej i Infomatów (1)
                Załącznik nr 14 - Dokumentacja techniczna - okablowanie (1)
                Załącznik nr 14a - Przedmiary robót - okablowanie (1)
                Załącznik nr 15 - Dokumentacja techniczna - telebim (1)
                Załącznik nr 15a - Przedmiary robót - telebim (1)
                Załącznik nr 16 - Specyfikacji Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (1)
                Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                Modyfikacja SIWZ (1)
                Załącznik nr 17 - oświadczenie dotyczące równoważności (1)
                Odpowiedzi za zapytania (1)
                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (1)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1)
            Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 197.000,00 zł (11)
                Zaświadczenie bankowe (1)
            Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 50.000,00 zł (12)
            Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 55.000,00 zł (11)
            Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 700.000,00 zł (11)
            Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 70.000,00 zł (11)
            Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 406.000,00 zł (0)
                Ogłoszenie (1)
                SIWZ (1)
                Załączniki do SIWZ (1)
                Zarządzenie Burmistrza (1)
                Opinie RIO (4)
                Sprawozdania za III kwartał 2012 roku (1)
                Budżet Gminy Jeziorany na 2012 rok ze zmianami (7)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa ze zmianami (7)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok (3)
                Sprawozdania za IV kwartał 2011 roku (1)
                Odpowiedzi na zapytania (1)
                Zawiadomienie o wyborze oferty (1)
                OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (1)
        2013 rok (0)
            Zakup usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu: Wykwalifikowani uczniowie ZSZ w (7)
            Zagospodarowanie terenu przed budynkiem dawnego kina w Jezioranach (0)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (1)
                SIWZ z załącznikami (7)
                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (1)
                OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (1)
            Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (14)
            UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO (6)
            Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 530.908,00 zł (0)
                OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (1)
                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (1)
                Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (1)
                Modyfikacja SIWZ 2 (1)
                Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                Modyfikacja SIWZ (1)
                Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                SIWZ (1)
                Załączniki do SIWZ (1)
                Opinie RIO (1)
                Zarządzenie Burmistrza (1)
                Sprawozdania za II kwartał 2013 roku (1)
                Uchwały - wykonanie budżetu za 2012 rok (2)
                Modyfikacja SIWZ-3 (1)
                Załączniki do SIWZ od 1 do 5 (1)
            Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2017r. (7)
            Odśnieżanie - zima 2013/2014 (3)
            Odśnieżanie - zima 2013/2014 II (5)
            Zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 623.902,00 zł (0)
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (1)
                SIWZ (1)
                Zarządzenia Burmistrza w sprawie zaciągnięcia kredytów (3)
                OPINIE RIO (3)
                Sprawozdania za III kwartał 2013 roku (1)
                Budżet Gminy Jeziorany na 2013 rok ze zmianami (7)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa ze zmianami (7)
                Statut Gminy Jeziorany (1)
                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (1)
                OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (1)
        2014 rok (0)
            Nr postępowania: BR-ZP.271.1.2014 (14)
            Nr postępowania: BR-ZP.271.2.2014 (9)
            Numer postępowania: BR-ZP.271.3.2014 (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                SIWZ (1)
                Załącznik nr 18 - projekt umowy (1)
                Załacznik nr 19 - oświadczenie wykonawcy (1)
                Dokumentacja projektowa (0)
                    Architektura - amfiteatr (1)
                    Branża drogi (1)
                    Branża elektryczna (1)
                    Branża sanitarna (1)
                    Plan zagospodarowania (1)
                    Projekt budowlany (1)
                    Projekt zieleni (1)
                    Rysunek zmian nieistotnych i nie podlegajacych realizacji (1)
                Przedmiot zamówienia (1)
                Przedmiar robót (1)
                Pozwolenia (1)
                Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                Modyfikacja specyfikacji (1)
                Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (1)
                Modyfikacja SIWZ (1)
                Przekroje dróg - FOSA (1)
                Fosa Jeziorany (*dwg) (1)
                Opis przedmiotu zamówienia po korekcie (1)
                Odpowiedzi na pytania (1)
                Odpowiedzi na pytania 2 (1)
                Zawiadomienie o wyborze oferty (1)
                OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (1)
            Numer postępowania: BR-ZP.271.4.2014 (10)
            Numer postępowania: BR-ZP.271.5.2014 (14)
                Budżet gminy na 2014 rok ze zmianami (4)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeziorany na lata 2014- 2025 ze zmianami (3)
            Nr postępowania: BR-ZP.271.6.2014 (7)
            Nr postępowania: BR-ZP.271.7.2014 (13)
            Nr postępowania: BR-ZP.271.7.2014 (11)
            Numer postępowania: BR-ZP.271.8.2014 (6)
            Numer postępowania: BR-ZP.271.9.2014 (10)
            Numer postępowania: BR-ZP.271.10.2014 (10)
        2015 rok (0)
            Numer postępowania: BR-ZP.271.2.2015 (5)
            Numer postępowania:BR-ZP.271.2.2015- II (10)
            Numer postępowania BR-ZP.271.6.2015 (5)
            Numer postępowania BR-ZP.271.5.2015 (10)
            Numer postępowania BR-ZP.271.7.2015 (8)
        2016 rok (0)
            Numer postępowania BR-ZP.271.2.2016 (9)
        2017 (0)
            Numer postępowania: BR-ZP.271.3.2017 (14)
            Numer postępowania BR-ZP.271.1 2017 (7)
            Numer postępowania: BR-ZP.271.2 2017 (7)
            Numer postępowania BR-ZP.271.5.2017 - budowa sieci wodociągowej oraz przyłącza w Tłokowie (15)
            Numer postępowania BR-ZP.271.6.2017- kredyt 929 501 zł (14)
            Numer postępowania BR-ZP.271.7.2017 - przebudowa drogi we Franknowie (3)
            Numer postępowania BR-ZP.271.12.2017 - kredyt 150 tys.zł (11)
            Numer postępowania BR-ZP.271.10.2017 - kredyt 220.563 zł (11)
            Numer postępowania BR-ZP.271.11.2017 - kredyt 461.420,40 zł (11)
        2018 rok (0)
            Numer postępowania BR-ZP.271.2.2018 - przebudowa drogi we Franknowie (4)
            Rozbudowa PSZOK (4)
            Przystosownie poddasza w budynku szkoły w Jezioranach (2)
            Rozbudowa PSZOK - II (4)
            Przystosowanie poddasza w budynku szkoły podstawowej - II (3)
            Przebudowa ul. Parchimowicza (6)
            Aktywizacja osób z miejscowości Zerbuń, Wójtówko i Potryty (4)
            Dowóz uczniów do placówek oświatowych (3)
            Przystosowanie poddasza w budynku szkoły przy ul. Konopnickiej w Jezioranach (4)
            Przebudowa mostu nad rzeką Symsarną w ciągu drogi gminnej ul. Konopnickiej w miejscowości Jeziorany (9)
            Dowóz uczniów do placówek oświatowych II (4)
            Aktywizacja osób z miejscowości Zerbuń, Wójtówko, Potryty - II (3)
            Przetarg - kredyt 800 tys zł (4)
            Przetarg - kredyt 472 tys zł (4)
            Przetarg - kredyt 635 tys zł (4)
            Przebudowa nawierzchni alejek na cmentarzu -część II (3)
            Rozbudowa PSZOK - III (2)
            Rozbudowa PSZOK - IV (3)
            Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w Jezioranach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych (13)
            Dostawa sprzętu elektronicznego i pomocy szkolnych w ramach projektu (5)
            Przetarg - kredyt 465.300 zł (6)
            Przetarg - kredyt 835.000 zł (4)
        2019 rok (0)
            Dostawa sprzętu elektronicznego i pomocy szkolnych (6)
            Przebudowa dróg we Franknowie (4)
            Przebudowa dróg: Jeziorany, Wójtówko i Radostowo (6)
            Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (5)
            Dostawa koparki oraz wózka paletowego (3)
            Kredyt długoterminowy - 3.409.631,00 zł (4)
            Przebudowa dróg gminnych bitumicznych (10)
            Przebudowa dróg gminnych z kostki (7)
            Dostawa koparko - ładowarki wraz z wózkiem paletowym (4)
            Dostawa koparko - ładowarki wraz z wózkiem paletowym - III (4)
        2020 rok (0)
            Dostawa kruszywa do naprawy dróg (8)
            Dostawa kruszywa do naprawy dróg II (3)
            Remont dróg gminnych: Kasprowicza i Os.Robotnicze (6)
            Dostawa komputerów przenośnych (3)
            Dostawa komputerów przenośnych - II (4)
            Usługa ubepieczenia mienia i OC (6)
            Budowa obwodnicy miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną (19)
            Dostawa i przesył energii elektrycznej (3)
            Obsługa bankowa Gminy Jeziorany wraz z jednostkami podległymi w roku 2021-2023. (6)
            Dostawa samochodu 9-cio miejscowego (3)
            Usługa dowozu dzieci do szkół i przedszkoli (8)
        2021 rok (0)
            opracowanie i wdrożenie e-usług (8)
            Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i projektowego nad inwestycją pn. "Budowa obwodnicy miasta Jeziorany wraz z ścieżką pieszo jezdną (5)
            Przetarg na sprawowanie nadzoru inwestorskiego i projektowego nad inwestycją pn. „Budowa obwodnicy miasta Jeziorany wraz z ścieżką pieszo jezdną. (4)
            Rewitalizacja zabytkowego Parku w Jezioranach (7)
            Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy oraz Jeziorany – Krokowo (5)
    Przetargi ograniczone (0)
        2009 rok (0)
            Pojemniki podziemne (10)
            Odwodnienie cmentarza komunalnego w Jezioranach (6)
        2011 rok (0)
            Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach (4)
            Rozbudowa ZSP w Jezioranach - II (5)
        2013 rok (0)
            Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Radostowie - II etap (dokończenie przerwanej inwestycji) (6)
            Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance - I etap i Remont SUW w miejscowościach: Franknowo, Radostowo, Wójtówko i J (7)
    Zamówienia z wolnej ręki (0)
        2011 rok (0)
            Zamównienie uzupełniające - ODŚNIEŻANIE ZMINA 2010/2011 II (3)
        2012 rok (0)
            kredyt długoterminowy ZSP (3)
            Dystrybucja(przesył) energii elektrycznej (2)
        2013 rok (0)
            Zakup usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego - zamówienie uzupełniające dla CZĘŚCI 1 (2)
            Roboty dodatkowe-kanalizacja Radostowo (1)
            ROBOTY DODATKOWE na Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków - II etap(dokończenie inwestycji) (1)
        2014 rok (0)
            Nr postępowania: BR - ZP.271.15.1.2012 (2)
        2017 rok (0)
            Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych -2018-2020 (3)
        2019 rok (0)
            Dowóz uczniów 2018/2019 (1)
        2020 rok (2)
        2021 rok (0)
            Świadczenie usługi pielęgnacji terenów zielonych (1)
            Świadczenie usługi oczyszczania miasta Jeziorany (1)
            Świadczenie usługi utrzymania cmentarza komunalnego w Jezioranach (1)
    Zamówienia do 14 000 euro (0)
        2012 rok (0)
            Projekt pn: "Podstawówka na START" (5)
            Zakup i dostawa sprzętu i materiałów dla uczestników projektu "Podstawówka na START" część 1 (2)
            Dostawa i wydanie posiłków dla uczestników projektu "SUKCES zależy tylko od CIEBIE" (2)
            Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "SUKCES zależy tylko od CIEBIE" (2)
            Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego, drukarki i projektora do tablicy interaktywnej w ramach projektu "SUKCES zależy tylko (2)
            Zakup i dostawa oprogramowania w ramach projektu "SUKCES zależy tylko od CIEBIE" (2)
            Zakup usługi transportowej polegającej na zapewnieniu transportu uczestników po zajęciach dodatkowych w ramach projektu "SUKCES (2)
            Zakup i dostawa materiałów biurowych i papierniczych w ramach projektu "Liceum tuż przed NAMI!" (4)
            Zakup i dostawa sprzętu i materiałów dla uczestników projektu "Liceum tuż przed NAMI!" część I (2)
            Zakup usługi transportowej polegającej na zapewnieniu transportu uczestników po zajęciach dodatkowych w ramach projektu "Podstaw (2)
            Zakup usługi transportowej polegającej na zapewnieniu transportu uczestników po zajęciach dodatkowych w ramach projektu "Liceum (2)
            Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w postaci oprogramowania multimedialnego, w ramach projektu "Podstawówka na START" (2)
            Drugie zaproszenie do złożenia ofert na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę materiałów biurowych i papierniczych (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostarczenie 22 kompletów materiałów do zajęć ICT (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych w postaci oprogramowania multimedialnego, w rama (1)
            Zaproszenie do zlożenia oferty Liceum tuz przed NAMI (2)
            Zaproszenie do zlożenia oferty Podstawówka na START (2)
            Zawiadomienie o wyborze oferty Podstawówka na START (1)
        2013 rok (0)
            Zakup i dostawa kopert dla projektu "SUKCES zależy tylko od CIEBIE" (2)
            Przeprowadzenie egzaminów i wydanie międzynarodowego certyfikatu ECDL Start dla uczestników projektu "SUKCES zależy tylko od CI (2)
            Przeprowadzenie Egzaminu TOEIC dla 60 osób (2)
            Zakup i dostawa materiałów biurowych i papierniczych w ramach projektu "Liceum tuż przed NAMI!" (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty - przeprowadzenie Egzaminu TOEIC dla 22 osób (2)
            Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (2)
            Zakup i dostawa materiałów do zorganizowania warsztatów z modelarstwa (2)
            Zakup i dostawa tonerów do drukarek prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami (2)
            Zakup i dostawa materiałów biurowych i papierniczych (2)
            Zakup usługi cateringowej dla uczestników projektu (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty - zakup i dostawa materiałów biurowych i papierniczych (2)
            Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (2)
            Dostawa artykułów papierniczych (2)
            Zakup i dostawya materiałów do zorganizowania wystawy (2)
            Występ artystyczny (2)
            Organizacja konferencji (3)
            Zakup usługi edukacyjnej (2)
            Zakup usługi edukacyjnej - III (2)
        2014 rok (0)
            Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn. "Wzrost potencjału turystycz (2)
            Zakup usługi transportowej (2)
            Dostawa i zakup materiałów biurowych i papierniczych (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr 1/POKL.09.01.02-28-189/13 (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr 2/POKL.09.01.02-28-189/13 (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr 08/POKL/9.1.1 (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dwóch tablic informacyjnych (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr 3/POKL.09.01.02-28-189/13 (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr WD-POKL.042.1.2/2014 (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr INF.271.4.2014 (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr WD-POKL.042.1.3/14 (2)
    Zamówienia do 30 000 euro (0)
        2014 rok (0)
            Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Jeziorany od 01.08.2014 do 31.07.2017 r. (5)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr 4/POKL.09.01.02-28-189/13 (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr 5/POKL.09.01.02-28-189/13 (1)
            ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY nr WD-PROW.042.1.4/2014 (1)
        2015 rok (0)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr 6/POKL.09.01.02-28-189/13 (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr 1/POKL.09.01.01-28-031/12 (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr 2/POKL.09.01.01-28-031/12 (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr WD-RPO.042.1.1/2015 (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr 7/POKL.09.01.02-28-189/13 (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr 8/POKL.09.01.02-28-189/13 (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr 01/WD/2015 - dostawa i montaż wykładziny elastycznej do 2 sal przedszkolnych (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr 1/WD.042.1.2015 (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr 2/WD.042.1.2015 (2)
        2016 rok (0)
            Zakup i dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu (1)
            Dokumentacja projektowa Franknowo-Modliny (3)
            Dokumentacja projektowa Kalis-Wilkiejmy (3)
            Sporządzenie Gminnej ewidencji zabytków - Jeziorany (3)
            Zakup, dostawa i instalacja monitoringu miejskiego (2)
        2017 rok (0)
            Zakup i dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty Nr 1/WD.271.1.2017 (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr 1/WD.271.4.2017 (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr 1/WD.271.5.2017 na zakup i dostawę samojezdnej kosiarki ogrodowej. (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr 2/WD.271.5.2017 dotyczące zakupu i dostawy samojezdnej kosiarki ogrodowej o mocy 24KM i przyczepki (2)
            Zapytanie ofertowe nr 1/WD.271.6.2017 - siłownia zewnętrzna (1)
            Zapytanie ofertowe nr 2/WD.271.6.2017 - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA (1)
            Zapytanie ofertowe nr 1/WD.271.7.2017 - osuszacz powietrza (2)
            Zapytanie ofertowe nr 2/WD.271.7.2017 - osuszacz powietrza (2)
            Zapytanie ofertowe nr 3/WD.271.6.2017 - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA (2)
            Zapytanie ofertowe nr 1/WD.271.8.2017 - tablica informacyjna do projektu budowy monitoringu (2)
        2018 rok (0)
            Zapytanie ofertowe nr 1/ 00205-6935-UM1410441/17 - alejki cmentarne (2)
            Zapytanie ofertowe nr 1/00206-6935-UM1410424/17-miejsce zabaw (2)
            Zapytanie ofertowe nr 2/00206-6935-UM1410424/17-miejsce zabaw (2)
            Zapytanie ofertowe nr 3/00206-6935-UM1410424/17 - miejsce zabaw (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty nr BR-ZU.271.3.2018 - dokumentacja ogrodzenie cmentarza (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty - urządzenia zabawowe, fitness i sportowe (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty - wiaty śmietnikowe (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty - usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Jeziorany (2)
            Zaproszenie II do złożenia oferty - wiaty śmietnikowe (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie projektu technicznego budowy komunikacyjnej wiaty przystankowej z szaletem publicznym (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty - inpektor nadzoru inwestorskiego (2)
        2019 rok (0)
            Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa tablicy informacyjno-edukacyjnej (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa tablicy informacyjno-edukacyjnej - II (3)
        2020 rok (0)
            Zaproszenie do złożenia oferty - obsługa informatyczna (2)
            Zapytanie o wycernę usługi nadzoru na projektem (1)
    Plany zamówień publicznych (6)
    Tryb podstawowy wariant 1 (0)
        2021 rok (0)
            Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i projektowego -budowa obwodnicy (3)
            Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wkład własny gminy na finansowanie inwestycji w kwocie 2.500.000,00 zł. (5)
            Obsługa bankowa Gminy Jeziorany wraz z jednostkami podległymi w roku 2022-2024 (4)
            Zimowe utrzymanie dróg (5)
            Zimowe utrzymanie dróg- trasa 1 (4)
    Tryb podstawowy wariant 2 (0)
        2022 rok (0)
            Dostawa laptopów - Granty PPGR (4)
            Budowa infrastruktury turystyczno - sportowej w miejscowości Kikity (3)
            Remont drogi gminnej publicznej Wójtówko - Modliny (8)
            Budowa infrastruktury turystyczno - sportowej w miejscowości Kikity II (3)
            Dostawa zestawów komputerowych z pakietem biurowym (5)
            Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wkład własny gminy na finansowanie inwestycji w kwocie 2.000.000,00 zł. (5)
            Budowa nowoczesnej remizy strażackiej wraz z dostawą dwóch wozów strażackich. (1)
            KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł netto (1)
    Zamówienia do 130 tys. zł (1)
        2023 rok (0)
            Przystosowanie budynku UM dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (2)
        2022 rok (0)
            Inspektor nadzoru inwestorskiego - Kikity (2)
            Inspektor nadzoru inwestorskiego - Kikity - II (2)
            Przystosowanie budynku UM dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (3)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - OSP JEZIORANY
    Przetargi nieograniczone (0)
        2019 rok (0)
            Dostawa samochodu pożarniczego (2)
            Dostawa samochodu pożarniczego - II przetarg (5)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zakład Wodociagów i Kanalizacji
    Przetargi nieograniczone (0)
        2009 rok (0)
            Zakup i dostawa kruszywa łamanego (1)
            Zakup i dostawa materiałów budowlanych do przebudowy chodników i ulic (1)
            Zakup i dostawa materiałów budowlanych do odwodnienia ulic (1)
            Przebudowa chodników przy ul. Kajki w Jezioranach i w miejscowości Radostowo (1)
            Zakup i dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej miejscowości Kramarzewo (1)
            Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Jezioranach (1)
            Dostawa węgla kamiennego do kotłowni w Jezioranach (1)
        2010 rok (0)
            Inspektor nadzoru (2)
            Kanalizacja Tłokowo (3)
            Kredyt krótkoterminowy (2)
            Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Jezioranach (2)
        2011 rok (0)
            Dostawa oleju opałowego (2)
            Dostawa energii elektrycznej (1)
        2012 rok (0)
            Dostawa energii elektrycznej (2)
        2013 rok (0)
            Zakup i wprowadzenie systemu informatycznego pn: System Zarządzania Usługami Komunalnymi (2)
            Zdalnie odczytywane wodomierze na terenie gminy Jeziorany (2)
        2017 rok (0)
            dostawa w formie leasingu operacyjnego 2 używanych śmieciarek (4)
        2020 rok (3)
            sprzedaż używanej koparko ładowarki JCB 4CX 4x4 - II (2)
            sprzedaż używanej koparko ładowarki JCB 4CX 4x4 - III (2)
        2022 rok (2)
        2024 rok (0)
            Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - Jeziorany, ul. Kopernika, dz.nr 8/36 (4)
            Wynajem lokalu użytkowego - ul. Kajki 5, Jeziorany (1)
    Przetargi ograniczone (0)
        2011 rok (0)
            wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na przedszkole publiczne (1)
    Zamówienia sektorowe (1)
    Zamówienia do 30 000 euro (0)
        Znak postępowania: ZWiK.271.16.2014 (2)
        2017 rok (5)

Przetargi - jednostki gminne
    Centrum Usług Wspólnych w Jezioranach (0)
        Przetargi nieograniczone (0)
            2019 rok (0)
                Dowóz uczniów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół z terenu Gminy Jeziorany od podpisania umowy w 2019 do 31.12.2020 (4)
    Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych (0)
        2010 rok (0)
            Dostawa węgla kamiennego i koksu do szkół i przedszkola (4)
        2011 rok (0)
            Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą (7)
            Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcaą - II (6)
            Dostawa węgla kamiennego i koksu do szkół i przedszkola (6)
            Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą (6)
        2014 rok (0)
            Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą (6)
    Miejski Ośrodek Kultury (0)
        Remont świetlicy wiejskiej w Kikitach oraz rozbiórka starej i budowa nowej świetlicy w Kiersztanowie (8)
        Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia do Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach (8)
    Ośrodek Sportu i Rekreacji (0)
        Dzierżawa nieruchomości (2)
            Modernizacja stadionu miejskiego w Jezioranach (8)
        Przetarg na dzierżawę nieruchomości w obrębie Kikity (2)
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (0)
        Świadczenie usług szkoleniowych dla 30 osób (9)
        Świadczenie usług szkoleniowych- grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 30 osób (9)

Przetargi na nieruchomości i wykazy nieruchomości do sprzedaży
    Przetargi na nieruchomości (0)
        Ograniczone (0)
            Dzierżawa lokalu użytkowego - gastronomicznego (2)
            Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Olszewnik (2)
            Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jeziorany-Kolonie (2)
            Sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Modliny -dz. nr 85/3 (2)
            Sprzedaż nieruchomości zabudowanej - dz.nr 7/3 obręb Lekity (2)
            2019 rok (0)
                Sprzedaż udziału w wysokości 168/739 dz. nr 369/2 o.m.Jeziorany (2)
                Dzierżawa dz. nr 364 o.m.Jeziorany (1)
                Dzierżawa dz. nr 361/1 o.m. Jeziorany (1)
                Dzierżawa dz. nr 147/6 o. Radostowo (2)
                Sprzedaż dz. nr 133/3 o.Kiersztanowo (3)
            2021 rok (0)
                sprzedaż dz. nr 377 i nr 378 w obrębie Franknowo (3)
                sprzedaż dz. nr 285/1 obręb Kiersztanowo (2)
                Sprzedaż działki Nr 164 Obręb Kikity (3)
            2023 rok (0)
                Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, bud. nr 80 - o. Franknowo (3)
        Nieograniczone (2)
            2009 rok (0)
                sprzedaż działki budowlanej o numerze 472 położonej w Jezioranach przy ul. Polnej (2)
                sprzedaż działki budowlanej o numerze 480 położonej w Jezioranach przy ul. Polnej i Mickiewicza (2)
                sprzedaż działki budowlanej o numerze 281/6 w Jezioranach przy ul. Sienkiewicza (2)
                sprzedaż działki budowlanej o numerze 482 położonej w Jezioranach przy ul. Polnej i Mickiewicza (2)
                sprzedaż działki budowlanej o numerze 50/62 położonej w Jezioranach przy ul. 1-ego Maja (2)
                sprzedaż działki budowlanej o numerze 50/63 położonej w Jezioranach przy ul. 1-ego Maja (2)
                sprzedaż działki budowlanej o numerze 480 położonej w Jezioranach przy ul. Polnej i Mickiewicza - DRUGI PRZETARG (2)
                sprzedaż działki budowlanej o numerze 482 położonej w Jezioranach przy ul. Polnej i Mickiewicza - DRUGI PRZETARG (2)
                sprzedaż działki budowlanej o numerze 472 położonej w Jezioranach przy ul. Polnej - drugi przetarg (2)
                dzierżawa działki o numerze 302 położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Sienkiewicza (1)
                sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym po byłych garażach SKR wraz z działką nr 107/9 położoną w Krokowie (2)
                sprzedaż działki nie zabudowanej o numerze 8/57 położonej w Jezioranach przy ul. Kopernika (2)
                sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym po byłych garażach SKR wraz z działką nr 107/9 w obrębie Krokowo (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 343/1 położonej w obrębie miasta Jeziorany (2)
                sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 230/26 i 259/1 położonej w obr (2)
            2010 rok (0)
                sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowym wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie na lat 99 działki (2)
                sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem 368/1000 w częściach wspólnych bud. mieszkalno-usługowego nr 3 i działce nr 172/2 - DERC (2)
                sprzedaż działki położonej w obrębie Kiersztanowo nr 282/3 o powierzchni 1099 m2 (2)
                sprzedaż działki w obrębie miejscowosci Kiersztanowo nr 282/ 1 o powierzchni 2302 m2 (2)
                sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 175 zabudowanej budynkiem po byłej szkoły i budynkiem gospodarczym - DERC (2)
                sprzedaż nieruchomości składającej się z działek o nr 230/1 i 259/1 - ul. Wolności (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej nr 343/1 położonej w Jezioranach przy ul. Kajki (2)
                dzierżawa działki nr 295/6 położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Sienkiewicza z przeznaczeniem pod lokalizację i wybud (2)
                sprzedaż działki budowlanej oznaczonej numerem geodezyjnym 50/63 pod budowę garażu położonej w Jezioranach przy ul. 1-ego Maja (2)
                sprzedaż działki budowlanej oznaczonej numerem geodezyjnym 50/62 pod budowę garażu położonej w Jezioranach przy ul. 1-ego Maja (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 343/1 o pow. 7479 m2 położonej w Jezioranach przy ul. Kajki (2)
                sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 230/26 i 259/1 (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Kiersztanowo Gmina Jeziorany (2)
                sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym po byłych garażach SKR wraz z działką nr 107/9 o powierzchni 2364 m2 (2)
                dzierżawa części działki nr 80/1 o pow. 2500 m2 położonej w obrębie Kramarzewo Gmina Jeziorany (2)
                dzierżawa działki nr 258 o pow. 1900 m2 położonej w obrębie Radostowo Gmina Jeziorany (2)
                dzierżawa działki nr 260/9 o pow. 2877 m2 położonej w obrębie Radostowo Gmina Jeziorany (2)
                sprzedaż działki nr 110/21 pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo Gmina Jeziorany (2)
                sprzedaż działki nr 110/25 pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo Gmina Jeziorany (2)
                sprzedaż działki nr 110/26 pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo Gmina Jeziorany (2)
                sprzedaż działki nr 112/8 pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo Gmina Jeziorany (2)
                dzierżawa nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany z przeznaczeniem na uprawy warzyw i uprawy rolne (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Kiersztanowo (1)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Radostowo (1)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Zerbuń (2)
                sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zerbuń Gmina Jeziorany składającej się z dwóch działek (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo Gmina Jeziorany (1)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo o pow. 1141 m2 (1)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo o pow. 1300 m2 (1)
                sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 343/1 o powierzchni 7479 m2 położonej w Jezioranach - ul. Kajki (1)
                sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Wolności w Jezioranach (1)
                sprzedaż działki budowlanej oznaczonej numerem geodezyjnym 50/63 pod budowę garażu położonej w Jezioranach przy ul. 1-ego Maja (2)
                sprzedaż działki budowlanej oznaczonej numerem geodezyjnym 50/62 pod budowę garażu położonej w Jezioranach przy ul. 1-ego Maja (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Radostowo o numerze 260/9 (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Zerbuń - numer geodezyjny 264/1 o powierzchni 1100 m2 (2)
                sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zerbuń - numery 264/2 i 264/4 (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo - numer 112/10 (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo - numer 112/11 (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Radostowo o numerze 78-7 (2)
                    sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Olszewnik Gmina Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 34/4 (2)
                    sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Olszewnik Gmina Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 35/3 (2)
                    sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Miejska Wieś Gmina Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 47 (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Piszewo Gmina Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 121/7 (2)
            2011 rok (0)
                sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym - Olszewnik (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Piszewo Gmina Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 121/7 (2)
                sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym po byłych garażach SKR wraz z działką nr 109/ 7 (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Miejska Wieś (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Radostowo Gmina Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 78/7 (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Olszewnik Gmina Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 34/4 (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Olszewnik Gmina Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 35/3 (2)
                sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym - Olszewnik (2)
                sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 26,4 m2 wraz z działką nr 250/12 - Radostowo (2)
                sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 14,2 m2 wraz z działką nr 250/11 - Radostowo (2)
                sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym nr 16 przy ulicy Mickiewicza w Jezioranach (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Olszewnik Gmina Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 35/3 - drugi (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Olszewnik Gmina Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 34/4-drugi (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Radostowo Gmina Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 78/7 -drugi (2)
                sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym o powierzchni użytkowej: 70,3 m2 części mieszkalnej i 98,9 (1)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Miejska Wieś Gmina Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 47 (2)
                sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 157,8 m2 po byłych garażach SKR wraz z działką-Krokowo (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 260/1 - ul. Wolności (2)
                sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 230/26 - ul. Wolności (2)
                przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo - 110-21 (2)
                przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo - 110/25 (2)
                przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo - 110-26 (2)
                przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo - 112-8 (2)
                przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Radostowo - 260-9 (2)
                Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości - Olszewnik działki nr 37/2 i 36/2 (1)
                ustny przetarg publiczny ograniczony dla mieszkańców Jezioran na oddanie w wieczyste użytkowanie działek niezabudowanych oznaczo (2)
                ustny przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 18/20 - ul. Kasztano (2)
                ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Jezioran na sprzedaż budynku magazynowego przy ulicy Kościuszki w Jezioranach (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo - 112/5 (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo - 112/6 (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo - 112/7 (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Radostowo Gmina Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 258 o powierzchni 1 (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Miejska Wieś Gmina Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 24/1 o powierzch (2)
                sprzedaż działki położonej w obrębie Piszewo Gmina Jeziorany oznaczona numerem geodezyjnym 110/18 (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 260/1 - ul. Wolności (2)
                sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 157,8 m2 po byłych garażach SKR wraz z działką (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Miejska Wieś Gmina Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 47 (2)
                sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 62,0 m2 wraz z działką nr 758 o powierzchni 800 (2)
                sprzedaż budynku produkcyjno-magazynowego przy ulicy Kolejowej w Jezioranach (2)
                sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym nr 12 z przynależnym segmentem budynku gospodarczego i udziałem w działc (2)
                sprzedaż działki budowlanej oznaczonej numerem geodezyjnym 50/62 położonej w Jezioranach przy ul. 1-ego Maja (2)
                sprzedaż działki budowlanej oznaczonej numerem geodezyjnym 50/63 położonej w Jezioranach przy ul. 1-ego Maja (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę mieszkalno-usługową położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Polnej i Mickiewicza (2)
                sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym nr 15 z przynależnym segmentem budynku gospodarczego i udziałem (2)
                pierwszy ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Jezioran, którzy zapewnią sobie dojazd do działki przez grunty sąsiednie będ (2)
                dzierżawa części działki nr 130/8 o pow. 1000 m2 położonej w obrębie miasta Jeziorany. (2)
                dzierżawa części działki nr 130/8 o pow. 460 m2 położonej w obrębie miasta Jeziorany (2)
                dzierżawa części działki nr 110/31 o pow. 65 m2 położonej w obrębie miasta Jeziorany (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Radostowo Gmina Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 310/4 o powierzchni (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Radostowo Gmina Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 416/4 o powierzchni (2)
                sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 62,0 m2 wraz z działką nr 758 o powierzchni 800 (2)
                dzierżawa działki nr 361/1 o pow. 5,56297 ha (56297 m2 ) położonej w obrębie miasta Jeziorany (2)
                dzierżawa działki nr 364 o pow. 4,1961 ha (41961 m2 ) położonej w obrębie miasta Jeziorany (2)
                dzierżawa części działki nr 110/31 o pow. 0,0006 ha (6 m2 ) położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Kościuszki (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Krokowo Gmina Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 57/1 (2)
                sprzedaż budynku biurowo-magazynowego przy ulicy Konopnickiej 2A w Jezioranach (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 343/1 o powierzchni 7479 m2 (0,7479 ha) położonej w Jezioranach (2)
                sprzedaż działki budowlanej oznaczonej numerem geodezyjnym 50/62 położonej w Jezioranach przy ul. 1-ego Maja (2)
                sprzedaż działki budowlanej oznaczonej numerem geodezyjnym 50/63 położonej w Jezioranach przy ul. 1-ego Maja (2)
                sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 62,0 m2 wraz z działką nr 758 - obręb Franknowo (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo - nr 110/39 (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo - nr 110/40 (2)
                dzierżawa działki nr 361/1 o pow. 5,56297 ha (56297 m2 ) położonej w obrębie miasta Jeziorany (2)
                dzierżawa działki nr 364 o pow. 4,1961 ha (41961 m2 ) położonej w obrębie miasta Jeziorany (2)
            2012 rok (0)
                sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 45,3 m2 - obręb Franknowo (2)
                sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Kościuszki Jeziorany (2)
                dzierżawa działki nr 386 o pow. 1,5000 ha - Jeziorany (1)
                dzierżawa działki nr 348/3 o pow. 1,5000 ha - Jeziorany (1)
                sprzedaż działki nr 110/25 pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo (2)
                sprzedaż działki nr 110/26 pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo (2)
                sprzedaż działki nr 112/5 pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo (2)
                sprzedaż działki nr 112/6 pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo (2)
                sprzedaż działki nr 112/7 pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo (2)
                dzierżawa części działek położonych w obrębie miasta Jeziorany (1)
                sprzedaż lokalu użytkowego w Jezioranach przy ulicy Kościuszki 3 Kościelna 2A (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo - nr działki 110/40 (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę mieszkalno-usługową położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Polnej, Mickiewicza - działka (2)
                sprzedaż maszyn i urządzeń - Derc (1)
                sprzedaż działki budowlanej oznaczonej numerem geodezyjnym 50/62 położonej w Jezioranach przy ul. 1-ego Maja (2)
                sprzedaż działki budowlanej oznaczonej numerem geodezyjnym 50/63 położonej w Jezioranach przy ul. 1-ego Maja (2)
                sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 32 przy ulicy Kajki w Jezioranach (2)
                sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 157,8 m2 po byłych garażach SKR - Krokowo (2)
                sprzedaż działki nr 110/18 położonej w obrębie Piszewo (2)
                sprzedaż lokalu użytkowego - ulica Kościuszki 3 Kościelna 2A w Jezioranach (2)
                ogłoszenie na sprzedaż naszego lokalu mieszkalnego (1)
                sprzedaż działki niezabudowanej nr 343/3 w Jezioranach przy ul. Kajki (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 343/3 położonej w Jezioranach przy ul. Kajki (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę mieszkalno-usługową położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Polnej, Mickiewicza (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo Gmina Jeziorany nr 110/40 - drugi przetarg (2)
                sprzedaż działki położonej w obrębie Piszewo nr 110/18 (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę mieszkalno-usługową położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Parchimowicza-485 (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę mieszkalno-usługową położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Parchimowicza - 486 (2)
                trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego - Jeziorany przy ul. Kościuszki 3 Kościelna 2A (2)
            2013 rok (0)
                przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku mieszkalno-użytkowym w Jezioranach przy ulicy Kościuszki 3 Kości (2)
                sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 129,4 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 9,9 m2 - ul.Kościuszk (2)
                sprzedaż działki - obręb Piszewo nr 110/21 (2)
                sprzedaż działki - obręb Piszewo nr 110/25 (2)
                sprzedaż działki - obręb Piszewo nr 110-26 (2)
                sprzedaż działki - obręb Piszewo nr 110/40 (2)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Derc nr 177 (2)
                dzierżawa działki nr 54 w Jezioranach (1)
                dzierżawa części działki nr 110/31 o pow. 380 m2 położonej w obrębie miasta Jeziorany. (2)
                sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym - Krokowo (2)
                sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 343/3, 343/4 i 343/5 - Jezi (1)
                druga sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 343/3, 343/4 i 343/5 (1)
                sprzedaż działki pod zabudowę mieszkalno-usługową położoną w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Kajki (2)
            2014 rok (0)
                dzierżawa działki ogrodowej położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Łąkowej część działki nr 50/64 o powierzchni 550 m2 (2)
                dzierżawa działki nr 50/64 o pow. 1,58 ha (2)
                dzierżawa działki ogrodowej położonej w obrębie miasta Jeziorany za amfiteatrem część działki nr 171/7 (2)
                dzierżawa działki ogrodowej położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Sienkiewicza część działki nr 302 (2)
                dzierżawa działki ogrodowej położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Sienkiewicza część działki nr 308 o powierzchni 1245 (2)
                dzierżawa części działki nr 127/13 o powierzchni 726 m2 - Jeziorany (2)
                dzierżawę części działki nr 50/64 o powierzchni 110 m2 - Jeziorany (2)
                dzierżawa części działki nr 127/13 o powierzchni 320 m2 położonej w obrębie miasta Jeziorany (1)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo Gmina Jeziorany - nr 112/5 (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo Gmina Jeziorany - nr działki 112/6 (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo Gmina Jeziorany - nr działki 112/7 (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę mieszkalno-usługową położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Polnej i Mickiewicza (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową indywidualną położonej w obrębie Piszewo Gmina Jeziorany - nr działki 110/21 (2)
                przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej - ul. Nadbrzeżna Jeziorany (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową - obręb Piszewo nr 110/21 (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową - obręb Piszewo nr 112/5 (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową - obręb Piszewo nr 112/7 (2)
                sprzedaż działki pod zabudowę letniskową - obręb Piszewo nr 112/6 (2)
                sprzedaż działki położonej na ulicy Kajki nr 343/4 (2)
            2015 rok (0)
                sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Tłokowo (2)
                Dzierżawa działki ogrodowej położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Kościuszki część działki nr 92/1 o powierzchni 500 (1)
                Dzierżawa działki ogrodowej położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Nadbrzeżnej część działki nr 130/8 o powierzchni 600 (1)
                Dzierżawa działki ogrodowej położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Nadbrzeżnej część działki nr 130/8 o powierzchni 100 (1)
                Dzierżawa działki ogrodowej położonej w obrębie miasta Jeziorany za amfiteatrem część działki nr 171/7 o powierzchni 680 m2 (1)
                Dzierżawa działki ogrodowej położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Sienkiewicza wyjazd w kierunku Krokowa część działki (1)
                Dzierżawa działki ogrodowej położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Sienkiewicza część działki nr 297/10 o powierzchni 5 (1)
                Dzierżawa działki ogrodowej położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Sienkiewicza część działki nr 302 o powierzchni 300 (1)
                Dzierżawa działki ogrodowej położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Sienkiewicza część działki nr 302 o powierzchni 245 (1)
                Dzierżawa działki ogrodowej położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Sienkiewicza część działki nr 308 o powierzchni 1090 (1)
                Dzierżawa działki ogrodowej położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Sienkiewicza część działki nr 308 o powierzchni 1245 (1)
                Dzierżawa działki nr 65/3 o pow. 4500 m2 położonej w obrębie Piszewo Gmina Jezioran z budynkiem gospodarczym o powierzchni użytk (1)
                Dzierżawa działki ogrodowej położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Łąkowej część działki nr 50/74 o powierzchni 600 m2. (1)
                Sprzedaż lokali w Ustniku (2)
                Sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Studzianka -11/2 (2)
                Sprzedaż działki położonej w obrębie Piszewo-110/21 (2)
                Sprzedaż działki położonej w obrębie Piszewo - 112/5 (2)
                Sprzedaż działki położonej w obrębie Piszewo - 112/6 (2)
                Sprzedaż działki położonej w obrębie Piszewo - 112/7 (2)
                Dzierżawa części działki nr 259 położonej w obrębie Zerbuń (2)
                Dzierżawa działki nr 386 położonej w obrębie miasta Jeziorany przy ulicy Kolejowej (2)
                Sprzedaż działki położonej w obrębie Piszewo-110/21 - II przetarg (2)
                Sprzedaż działki położonej w obrębie Piszewo - 112/5 - II przetarg (2)
                Sprzedaż działki położonej w obrębie Piszewo - 112/6 - II przetarg (2)
                Sprzedaż działki położonej w obrębie Piszewo - 112/7 - II przetarg (2)
                Sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Olszewnik - dz. nr 34/4 i 35/3 (2)
                Dzierżawa części działki nr 74 położonej w obrębie Studnica Gmina Jeziorany (2)
                    Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Radostowo Gmina Jeziorany -nr 248/1 (2)
            2016 rok (0)
                Dzierżawa części działek położonych w obrębie miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki położonej w obrębie Piszewo - 110/21 (2)
                Sprzedaż działki położonej w obrębie Piszewo - 112/5 (2)
                Sprzedaż działki położonej w obrębie Piszewo - 112/6 (2)
                Sprzedaż działki położonej w obrębie Piszewo - 112/7 (2)
                Sprzedaż działki położonej w obrębie Piszewo - 110/21 - II przetarg (2)
                Sprzedaż działki położonej w obrębie Piszewo - 112/5 - II przetarg (2)
                Sprzedaż działki położonej w obrębie Piszewo - 112/6 - II przetarg (2)
                Sprzedaż działki położonej w obrębie Piszewo - 112/7 - II przetarg (2)
                Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w obrębie Olszewnik -dz. nr 34/4 i 35/3 (2)
                Sprzedaż lokali użytkowych w Ustniku (2)
                Sprzedaż budynku gospodarczego-magazynu przy ul. Kościelnej 11 z działką (2)
            2017 rok (0)
                Sprzedaż budynku gospodarczego-magazynu przy ul. Kościelnej 11 z działką- II (2)
                Sprzedaż działki położonej w obrębie Radostowo -nr 437/4 (2)
                Sprzedaż lokalu użytkowego - Kościuszki 23, Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki letniskowej położonej w obrębie Piszewo - dz. nr 112/6 (2)
                Sprzedaż działki letniskowej położonej obrębie Piszewo - dz. nr 112/5 (2)
                Sprzedaż działki letniskowej położonej w obrębie Piszewo - dz. nr 110/21 (2)
                Sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Franknowo - dz. nr 229/5 (1)
                Sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Kościuszki 6/3 (2)
                Sprzedaż działek pod garaże (2)
            2018 rok (0)
                Dzierżawa części działki nr 80/1 o pow. 5400 m2 położonej w obrębie Kramarzewo Gmina Jeziorany (2)
                Dzierżawa części działki nr 80/1 o pow. 3000 m2 położonej w obrębie Kramarzewo Gmina Jeziorany (2)
                Dzierżawa części działki nr 80/1 o pow. 6800 m2 położonej w obrębie Kramarzewo Gmina Jeziorany (2)
                Dzierżawa części działki nr 83/9 o pow. 1100 m2 położonej w obrębie Olszewnik Gmina Jeziorany (2)
                Dzierżawa części działki nr 437/4 o pow. 1300 m2 położonej w obrębie Radostowo Gmina Jeziorany (2)
                Dzierżawa części działki nr 50/64 o pow. 550 m2 położonej w obrębie miasta Jeziorany - ul. Łąkowa (2)
                Dzierżawa części działki nr 22/8 o pow. 680 m2 położonej w obrębie miasta Jeziorany - ul. Łąkowa (2)
                Dzierżawa części działki nr 22/8 o pow. 500 m2 położonej w obrębie miasta Jeziorany - ul. Łąkowa (2)
                Dzierżawa części działki nr 308 o pow. 1250 m2 położonej w obrębie miasta Jeziorany - ul. Sienkiewicza (2)
                Dzierżawa części działki nr 297/10 o pow. 500 m2 położonej w obrębie miasta Jeziorany - ul. Sienkiewicza (2)
                Dzierżawa części działki nr 135/1 o pow. 500 m2 położonej w obrębie miasta Jeziorany - Osiedle Robotnicze (2)
                Dzierżawa części działki nr 195/1 o pow. 100 m2 położonej w obrębie miasta Jeziorany - ul. Krzywa (2)
                Sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Franknowo oznaczonej -nr 229/5 (2)
                Sprzedaż działek pod zabudowę garażową - ul. Sienkiewicza Jeziorany (20)
                Sprzedaż nieruchomości dz. nr 107/10 i 107/11 o. miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki niezabudowanej nr 357/74 (2)
                Sprzedaż działki niezabudowanej nr 357/75 (2)
                Sprzedaż działki niezabudowanej nr 357/76 (2)
                Sprzedaż działki niezabudowanej nr 357/78 (2)
                Sprzedaż działki niezabudowanej nr 357/79 (2)
                Sprzedaż działki niezabudowanej nr 357/80 (2)
                Sprzedaż działki niezabudowanej nr 357/81 (2)
                Sprzedaż działki niezabudowanej nr 357/82 (2)
                Sprzedaż działki niezabudowanej nr 357/83 (2)
                Dzierżawa części działki nr 460/20 o pow. 26 m2 - obręb m. Jeziorany (2)
                Dzierżawa części działki nr 460/20 o pow. 13 m2 - obręb m. Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki niezabudowanej nr 90 w obrębie Studnica (2)
            2019 rok (0)
                Dzierżawa części działki nr 92/1 obręb m. Jeziorany, ul. Kościuszki (2)
                Sprzedaż działki niezabudowanej nr 63 obręb Polkajmy (2)
                Sprzedaż działki niezabudowanej nr 90 bręb Studnica (2)
                Dzierżawa działki nr 147/6 obręb Radostowo gm. Jeziorany (2)
                Dzierżawa działki nr 361/1 obręb miasta Jeziorany (2)
                Dzierżawa działki nr 364 obręb miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż udziału w wysokości 571/739 dz. nr 369/2 o.m.Jeziorany (2)
                Dzierżawa części dz. nr 50/45 108 m2 - o.m.Jeziorany (2)
                Dzierżawa części dz. nr 50/45 50 m2 - o.m.Jeziorany (2)
                Dzierżawa części dz. nr 50/45 75 m2 - o.m.Jeziorany (2)
                Dzierżawa dz. nr 269/6 - o.Radostowo (2)
                Dzierżawa części dz.nr 22/8 -680m2 - o.m.Jeziorany (2)
                Dzierżawa części dz.nr 22/8 -500m2 - o.m.Jeziorany (2)
                Dzierżawa części dz.nr 50/74 - o.m.Jeziorany (2)
                Dzierżawa części dz. nr 135/1 - o.m.Jeziorany (2)
                Dzierżawa części dz. nr 224/1 - o.m.Jeziorany (2)
                Dzierżawa części dz. nr 297/10 - o.m.Jeziorany (2)
                Dzierżawa części dz. nr 302 -300m2 - o.m.Jeziorany (2)
                Dzierżawa części dz. nr 302 -250m2 - o.m.Jeziorany (2)
                Dzierżawa części dz. nr 308 -1245m2 - o.m.Jeziorany (2)
                Dzierżawa części dz. nr 308 -6000m2 - o.m.Jeziorany (2)
                Dzierżawa części dz. nr 21/1 - 630 m2 - o.Miejska Wieś (1)
                Sprzedaż dz.nr 110/18 - o. Piszewo (2)
                Sprzedaż dz.nr 110/21 - o. Piszewo (2)
                Sprzedaż dz.nr 112/5 - o. Piszewo (2)
                Sprzedaż dz.nr 112/6 - o. Piszewo (2)
                Dzierżawa części dz. nr 50/17 (60 m2) obręb Potryty (2)
                Sprzedaż dz. nr 90 - obręb Studnica (2)
                Sprzedaż dz.47 o pow. 0,5157 ha - o. Miejska Wieś (2)
                Sprzedaż działki 78/7 o pow. 0,5490 ha -o. Radostowo (2)
                Sprzedaż działki nr 105/2 o pow. 0,65 ha -o.Kiersztanowo (2)
                Sprzedaż działki nr 282/1 o pow. 0,2302 ha -o.Kiersztanowo (2)
                Dzierżawa działki nr 246/4 o.Radostowo (2)
                Sprzedaż działki nr 282/1 o. Kiersztanowo -II (2)
                Sprzedaż działki niezabudowanej nr 109/8 o. Krokowo (1)
                Sprzedaż nieruchomości składającej się z dz.nr 29 i 164 -o.Studzianka (1)
            2020 rok (4)
                dzierżawa dz. nr 47 pow. 0,5157 ha - M. Wieś (1)
                sprzedaż działki nr 110/18 obrębie Piszewo (2)
                sprzedaż działki nr 112/5 obrębie Piszewo (2)
                sprzedaż działki nr 112/6 obrębie Piszewo (2)
                sprzedaż działki nr 112/5 obrębie Piszewo -II (2)
                sprzedaż działki nr 112/6 obrębie Piszewo -II (2)
                dzierżawa cz. dz. nr 297/10 o. Miasto Jeziorany -godz. 11.00 (2)
                dzierżawa cz. dz. nr 297/10 o. Miasto Jeziorany -godz. 10.00 (2)
                sprzedaż działki nr 282/1 w obrębie Kiersztanowo (2)
                sprzedaż działki nr 78/7 w obrębie Radostowo (2)
                sprzedaż działki nr 90 w obrębie Studnicy (2)
                sprzedaż działki nr 284/6 obręb nr 1 m.Jeziorany (2)
                sprzedaż działki nr 284/8 obręb nr 1 m.Jeziorany (2)
                sprzedaż działki nr 284/5 obręb nr 1 m.Jeziorany (2)
                sprzedaż działki nr 284/7 obręb nr 1 m.Jeziorany (2)
                sprzedaż dzialek nr 264/2 i 264/4 obręb Zerbuń (2)
                sprzedaż działki nr 47/1 obręb Studzianka (2)
                sprzedaż działki nr 264/1 obręb Zerbuń (2)
                sprzedaż działki nr 315/2 obręb Radostowo (2)
                sprzedaż działki nr 316/3 obręb Radostowo (2)
                sprzedaż działki nr 90 w obrębie Studnicy -II (2)
                sprzedaż działki nr 78/7 w obrębie Radostowo - II (2)
                sprzedaż działki nr 282/1 w obrębie Kiersztanowo - II (2)
                sprzedaż działki nr 284/5 obręb m.Jeziorany - II (2)
                sprzedaż działki nr 284/6 obręb m.Jeziorany - II (2)
                sprzedaż działki nr 284/8 obręb m.Jeziorany - II (2)
                dzierżawa cz. działki nr 130/8 o pow. 600 m2 - Jeziorany (2)
                dzierżawa działki nr 260 o pow. 400 m2 - Franknowo (2)
                sprzedaż działek nr 264/2 i 264/4 o. Zerbuń - II (2)
                sprzedaż działki nr 264/1 o. Zerbuń - II (2)
                sprzedaż działki nr 52/2 o. Derc (2)
                sprzedaż działki nr 482 obręb miasta Jeziorany (2)
                dzierżawa działki nr 111/4 obręb Tłokowo (2)
                sprzedaż działki nr 49 o. Studzianka (2)
                sprzedaż działki nr 78/7 w obrębie Radostowo - III (2)
            2021 rok (0)
                dzierżawa części dz. 130/12 obręb m. Jeziorany (2)
                dzierżawa części dz. 66 obręb m. Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki Nr 60/1 obręb Piszewo o pow. 0,3446 ha (2)
                Sprzedaż działki Nr 313/8 o pow. 0,1131ha obręb m. Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki Nr 313/7 o pow. 0,1199 ha obręb m. Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki Nr 313/4 o pow. 0,1225 ha obręb m. Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki Nr 313/3 o pow. 0,1268 ha obręb m. Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki nr 284/6 o. miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki nr 284/5 o. miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki nr 284 na 8 o. miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki Nr 314/4 obręb m. Jeziorany (6)
                Sprzedaż działki Nr 314/5 obręb m. Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki Nr 314/8 obręb m. Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki Nr 314/9 obręb m. Jeziorany (2)
                sprzedaż dz. nr 264/2 i dz. 264/4 obręb Zerbuń (2)
                sprzedaż dz. nr 90 obręb Studnica (4)
                sprzedaż dz. nr 264/1 obręb Zerbuń (2)
                sprzedaż dz. 282/1 obręb Kiersztanowo (2)
                sprzedaż dz. nr 3/2 obręb Kikity (2)
                Sprzedaż działki Nr 313/3 a obręb m. Jeziorany - II (2)
                Sprzedaż działki Nr 313/7 obręb m. Jeziorany -II (2)
                Dzierżawa części dz. nr 308 - o. miasto Jeziorany (4)
                Sprzedaż działki nr 284/5 o. miasta Jeziorany - IV (2)
                Sprzedaż działki nr 284/6 o. miasta Jeziorany - IV (2)
                Dzierżawa części działki nr 50/72 obręb Miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki Nr 40 o pow. 0,20 ha obrębie Studzianka (4)
                Dzierżawa części działki nr 297/10 - obręb Miasto Jeziorany (2)
                Dzierżawa części działki nr 50/74 obręb Miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 798 o. Franknowo (4)
                Sprzedaż działki nr 284/5 o. miasta Jeziorany - V (2)
                Sprzedaż działki nr 284/6 o. miasta Jeziorany - V (2)
                Sprzedaż działki Nr 313/7 obręb m. Jeziorany -III (2)
                Dzierżawa części działki nr 50/72 - obręb miasta Jeziorany (2)
                Dzierżawa części działki nr 92/1 - obręb miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki nr 3/3 obręb Lekity (3)
                Sprzedaż działki nr 3/5 obręb Lekity (3)
                Sprzedaż działki nr 14 obręb Lekity (2)
                Sprzedaż działki nr 60/4 obręb Lekity (2)
                Sprzedaż działki nr 61/2 obręb Lekity (2)
                Dzierżawa części działki nr 171/58 obręb Miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki Nr 313/7 obręb m. Jeziorany - IV (2)
                Sprzedaż działki nr 284/5 obręb m. Jeziorany - VI (2)
                Sprzedaż działki nr 284/6 obręb m. Jeziorany - VI (2)
                Sprzedaż działki nr 50/4 obręb Studzianka (2)
                Sprzedaż działki nr 313/7 o. miasta Jeziorany - V (2)
                Sprzedaż działki nr 284/5 obręb m. Jeziorany - VII (2)
                Sprzedaż dz. nr 798/1 o. Franknowo - III (2)
                Sprzedaż działki nr 284/5 obręb m. Jeziorany - VIII (2)
                Sprzedaż działki nr 313/7 o. miasta Jeziorany - VI (2)
                dzierżawa działki 314/1 obręb miasto Jeziorany (2)
                dzierżawa części dz. 50/74 o.miasto Jeziorany (2)
                dzierżawa części dz. 133/18 o.miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 104/23 o. Pierwągi (2)
                Sprzedaż dz. nr 106 o. Kiersztanowo (2)
                Sprzedaż działki 213 o. Franknowo (2)
                Sprzedaż działki 131/7 o. miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki 298/24 Obręb Jeziorany (2)
            2022 rok (0)
                Sprzedaż dz. nr 104/23 o. Pierwągi - II (2)
                Sprzedaż dz. nr 50/3 o. Studzianka (1)
                Sprzedaż lokalu 6/2 dz. nr.64/1 o.Piszewo (2)
                Sprzedaż dz. nr 313/7 miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 284/5 miasto Jeziorany IX (2)
                Dzierżawa części działki nr 214/3 - o. m. Jeziorany (2)
                Dzierżawa części działki nr 302 - o. m. Jeziorany (2)
                Dzierżawa części działki nr 230/30 - o. m. Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 298/26 - o. nr 1 m. Jeziorany (2)
                Dzierżawa części działki nr 130/12 - o.m.Jeziorany (2)
                Dzierżawa dz. nr 130/8 i 131/8 Obręb m. Jeziorany (2)
                Dzierzawa dz. nr 130/8 Obręb m. Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 284/5 miasto Jeziorany X (2)
                Sprzedaż dz. nr 298/26 - o. nr 1 m. Jeziorany-II (2)
                Dzierżawa części działki nr 230/30 o. Miasto Jeziorany ul. Kajki (2)
                Sprzedaż dz. nr 298/26 - o. nr 1 m. Jeziorany-III (2)
                Dzierżawa części Dz. Nr 302 (Kompleks działkowy ul. Sienkiewicza) (4)
                Dzierżawa części działki nr 124/12 o. Miasto Jeziorany ul. Nadbrzeżna (2)
                Dzierżawa części działki nr 50/72 o. Miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki nr 183 o pow. 0,1519 ha,. obręb Krokowo (2)
                Sprzedaż działki nr 298/26 - o. nr 1 m. Jeziorany - IV (2)
                Sprzedaż nieruchomości ulica Kajki 11 w Jezioranach (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/8 obręb Nr 1 miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/9 obręb Nr 1 miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 21/4 obręb Nr 1 miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 21/5 obręb Nr 1 miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/6 obręb Nr 1 miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/7 obręb Nr 1 miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 21/6 obręb Nr 1 miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 21/7 obręb Nr 1 miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/2 obręb Nr 1 miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/3 obręb Nr 1 miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/4 obręb Nr 1 miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/5 obręb Nr 1 miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/10 o. miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/11 o. miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 21/8 o. miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 236/1, 487, 488, 489 o. miasto Jeziorany -II (2)
                Dzierżawa części Dz. Nr 302 (Kompleks działkowy ul. Sienkiewicza) - II (2)
                Sprzedaż działki nr 298/26 - o. nr 1 m. Jeziorany - V (2)
                II przetarg na sprzedaż działki nr 21 na 5 o. miasta Jeziorany (2)
                II przetarg na sprzedaż działki nr 21 na 4 o. miasta Jeziorany (2)
                II przetarg na sprzedaż działki nr 13 na 9 o. miasta Jeziorany (2)
                II przetarg na dzierżawę części działki nr 124/12 obręb m. Jeziorany ul. Nadbrzeżna (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/6 obręb Nr 1 miasta Jeziorany II (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/7 obręb Nr 1 miasta Jeziorany II (2)
                Sprzedaż dz. nr 21/6 obręb Nr 1 miasta Jeziorany II (2)
                Sprzedaż dz. nr 21/7 obręb Nr 1 miasta Jeziorany II (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/3 obręb Nr 1 miasta Jeziorany - II (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/4 obręb Nr 1 miasta Jeziorany- II (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/5 obręb Nr 1 miasta Jeziorany - II (2)
                Dzierżawa części działek nr 130/8 oraz 131/8 - o. m. Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/10 o. miasto Jeziorany - II (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/11 o. miasto Jeziorany - II (2)
                Sprzedaż dz. nr 21/8 o. miasto Jeziorany - II (2)
                Sprzedaż dz. nr 236/1, 487, 488, 489 o. miasto Jeziorany -III (2)
                Sprzedaż działki nr 298/26 - o. nr 1 m. Jeziorany - VI (2)
                III - sprzedaż działki nr 13 na 9 o. miasta Jeziorany (2)
                III - sprzedaż działki nr 21 na 4 o. miasta Jeziorany (2)
                III - sprzedaż działki nr 21 na 5 o. miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/6 obręb Nr 1 miasta Jeziorany III (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/7 obręb Nr 1 miasta Jeziorany III (2)
                Sprzedaż dz. nr 21/6 obręb Nr 1 miasta Jeziorany III (2)
                Sprzedaż dz. nr 21/7 obręb Nr 1 miasta Jeziorany III (2)
            2023 rok (0)
                Sprzedaż dz. nr 277/19 o. m. Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 507 o. m. Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 298/26 o. m. Jeziorany - VII przetarg (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/6 obręb Nr 1 miasta Jeziorany -IV (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/7 obręb Nr 1 miasta Jeziorany -IV (2)
                Sprzedaż dz. nr 21/6 obręb Nr 1 miasta Jeziorany -IV (2)
                Sprzedaż dz. nr 21/7 obręb Nr 1 miasta Jeziorany -IV (2)
                Dzierżawa nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej nr 111/3 o powierzchni 1,2599 ha - Piszewo (2)
                Dzierżawa nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej nr 122/1 o powierzchni 0,7300 ha - Piszewo (2)
                Dzierżawa części dz. nr 50/17 obręb Potryty (2)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 21/5 o. miasta Jeziorany IV (2)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 21/4 o. miasta Jeziorany IV (2)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 13/9 o. miasta Jeziorany IV (2)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 13/6 o. miasta Jeziorany V (2)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 13/7 o. miasta Jeziorany V (2)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 21/6 o. miasta Jeziorany V (2)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 21/7 o. miasta Jeziorany V (2)
                Sprzedaż dz. nr 357/74 obręb nr 1 miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 357/75 obręb nr 1 miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 357/76 obręb nr 1 miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/3 położonej niedaleko jeziora Ring w obrębie nr 1 miasta Jeziorany - III (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/4 położonej niedaleko jeziora Ring w obrębie nr 1 miasta Jeziorany - III (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/5 położonej niedaleko jeziora Ring w obrębie nr 1 miasta Jeziorany - III (2)
                Dzierżawa działki nr 130/5 i 130/8 przetarg I (2)
                Dzierżawa cz. Dz. Nr 50/74 ul. Łąkowa (2)
                Dzierżawa cz. Dz. Nr 130/8 miasto Jeziorany (2)
                Dzierżawa cz. Dz. Nr 131/8 ul. Nadbrzeżna (2)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 13/9 o. miasta Jeziorany V (2)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 21/5 o. miasta Jeziorany V (2)
                Sprzedaż działki nr 507 obręb nr 1 m. Jeziorany II (2)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 13/3 o. miasta Jeziorany IV (2)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 13/4 o. miasta Jeziorany IV (2)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 13/5 o. miasta Jeziorany IV (2)
                Dzierżawa części dz. nr 50/39 obręb Potryty o pow. 40 m2 (2)
                Dzierżawa części dz. nr 50/39 obręb Potryty o pow. 250 m2 (2)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 21/7 o. miasta Jeziorany VI (2)
                Sprzedaż dz. nr 21/6 obręb Nr 1 miasta Jeziorany - VI (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/7 obręb Nr 1 miasta Jeziorany - VI (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/6 obręb Nr 1 miasta Jeziorany - VI (2)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 13/6 o. miasta Jeziorany VI (0)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 13/7 o. miasta Jeziorany VI (0)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 21/6 o. miasta Jeziorany VI (0)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 21/7 o. miasta Jeziorany VI (0)
                Dzierżawa Dz. Nr 241 obręb Derc I (2)
                Dzierżawa cz. Dz. Nr 74 obręb Studnica I (2)
                Dzierżawa cz. Dz. Nr 50/74 ul. Łąkowa II (2)
                Dzierżawa cz. Dz. Nr 50/39 (250 m2) Potryty (0)
                Dzierżawa cz. Dz. Nr 50/39 (40 m2) Potryty (0)
                Dzierżawa cz. działki nr 130/8 o powierzchni 0,1300 ha (1300 m2) obręb Miasto Jeziorany (1)
                Sprzedaż Dz. Nr 505 obręb 1 miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż Dz. Nr 357/79 obręb Nr 1 miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż Dz. Nr 357/80 obręb Nr 1 miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż Dz. Nr 357/81 obręb Nr 1 miasto Jeziorany (2)
                Dzierżawa Dz. Nr 118/2 obręb Kramarzewo (2)
                Sprzedaż Dz. Nr 13/3 obręb Nr 1 miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż Dz. Nr 13/4 obręb Nr 1 miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż Dz. Nr 13/5 obręb Nr 1 miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż Dz. Nr 13/6 obręb Nr 1 miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż Dz. Nr 13/7 obręb Nr 1 miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż Dz. Nr 21/6 obręb Nr 1 miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż Dz. Nr 21/7 obręb Nr 1 miasto Jeziorany (2)
                Dzierżawa cz. dz. nr.302 miasto Jeziorany (2)
                Sprzedaż Dz. Nr 13/9 obręb Nr 1 miasto Jeziorany I (2)
                Sprzedaż Dz. Nr 13/6 obręb Nr 1 miasto Jeziorany II (2)
                Sprzedaż Dz. Nr 13/7 obręb Nr 1 miasto Jeziorany II (2)
                Sprzedaż dz. nr 357/83 o. miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż dz. nr 357/82 o. miasta Jeziorany (2)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring Dz. nr 21/ 6 o. miasta Jeziorany II (2)
                Sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring Dz. nr 21/ 7 o. miasta Jeziorany II (2)
                Sprzedaż Dz. Nr 505 obręb miasto Jeziorany II (2)
                Dzierżawa dz. nr 195/1 - obręb Franknowo (2)
                Sprzedaż Dz. Nr 39/3, Dz. Nr 39/4, Dz. Nr 39/5 obręb Studzianka (2)
                Sprzedaż Dz. Nr 357/82 obręb miasto Jeziorany II (2)
                Sprzedaż Dz. Nr 357/83 obręb miasto Jeziorany II (2)
                Sprzedaż dz. nr 21/8 niedaleko jeziora Ring (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/9 niedaleko jeziora Ring - II (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/3 niedaleko jeziora Ring - II (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/6 niedaleko jeziora Ring - III (2)
                Sprzedaż dz. nr 13/7 niedaleko jeziora Ring - III (2)
                Sprzedaż dz. nr 21/6 niedaleko jeziora Ring - III (2)
            2024 rok (0)
                Dzierżawa cz. dz. nr 8/56 o. m. Jeziorany (2)
                Dzierżawa cz. dz. nr 171/68 miasto Jeziorany (2)
                III przetarg na sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring nr 13 na 9 o. miasta Jeziorany (2)
                IV przetarg na sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 13 na 7 o. miasta Jeziorany (2)
                IV przetarg na sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 21 na 6 o. miasta Jeziorany (2)
                Dzierżawa cz. dz. 302 o pow. 420 m2 w Mieście Jeziorany (2)
                Dzierżawa cz. dz.83/9 o pow. 480 m2 w obrębie Olszewnik (2)
                IV przetarg na sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring nr 13 na 9 o. miasta Jeziorany (2)
                V przetarg na sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 21 na 6 o. miasta Jeziorany (2)
                V przetarg na sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 13 na 7 o. miasta Jeziorany (2)
                II przetarg na sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 21 na 8 o. miasta Jeziorany (2)
                Dzierżawa cz. dz.83/9 o pow. 480 m2 w obrębie Olszewnik II przetarg (2)
                Dzierżawa części dz.nr 19, Lekity (2)
                II przetarg na sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring nr 13 na 5 o. miasta Jeziorany (2)
                III przetarg na sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 13 na 3 o. miasta Jeziorany (2)
                IV przetarg na sprzedaż działki niedaleko jeziora Ring o nr 13 na 6 o. miasta Jeziorany (2)
                Dzierżawa cz. dz. 217/1 o pow. 40 m2 przeznaczonej na uprawy - m.Jeziorany (1)
                Dzierżawa cz.dz.50/72 o pow. 296 m2 przeznaczonej na uprawy - Jeziorany (1)
                Dzierżawa cz.dz. 8/28 o pow. 1300 m2 przeznaczonej na uprawy - Jeziorany (1)
                Dzierżawa cz. dz. 302 Miasto Jeziorany (1)
                Dzierżawa cz. Dz. 302 o pow. 300 m2 w Mieście Jeziorany przetarg I (1)
                Dzierżawa cz. dz. nr 8/56 o.miasto Jeziorany (1)
                Dzierżawa cz. dz. nr 50/72 w mieście Jeziorany - II (1)
    Wykazy nieruchomości do sprzedaży, wydzierżawienia lub oddania w wieczyste użytkowanie (31)
        2013 rok (5)
        2015 rok (17)
        2016 rok (16)
        2017 rok (13)
        2018 rok (23)
        2019 rok (20)
        2020 rok (39)
        2021 rok (42)
        2022 rok (35)
        2023 rok (38)
        2024 rok (20)

Zapytania ofertowe
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (4)
        2011 rok (0)
            Trening kompetencji psychospołecznych (2)
            Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (2)
            Warsztaty: poradnictwo psychologiczne (2)
            Dostarczanie obiadów (2)
            Zakup komputera (4)
            Organizacja wycieczki integracyjnej do Krynicy Morskiej dla grupy 32 osób (4)
            Dostawa opału (4)
            Organizacja konferencji (4)
            Dostawa energii elektrycznej do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach (3)
            Dostawa materiałów biurowych (2)
            Środki czystości (2)
        2012 rok (0)
            Zakup tuszy i tonerów (4)
            Przeprowadzenie kursu - pracownik magazynowy i operator wózków widłowych (3)
            Przeprowadzenie Kursu opiekun/wychowawca kolonijny (3)
            Przeprowadzenie Kursu Opiekunka Środowiskowa (3)
            Przeprowadzenie Poradnictwa psychologicznego oraz usługi cateringowe - I grj (3)
            Przeprowadzenie Poradnictwa psychologicznego oraz usługi cateringowej - II gr (3)
            Przeprowadzenie Warsztatów aktywizacji zawodowej oraz usługi cateringowej dla grupy 9 osób w wieku 18-24 lata (3)
            Przeprowadzenie Warsztatów aktywizacji zawodowej oraz usługi cateringowej dla grupy 8 osób w wieku 25-55 lat (3)
            Przeprowadzenie Warsztatów konsultacji rodzinnych oraz usługi cateringowej dla grupy 8 osób w wieku 25-55 lat (3)
            Świadczenie usług przewozu (3)
            Przeprowadzenie „Warsztatów Pielęgnacja terenów zielonych - ogrodnik„ (3)
            Organizacja konferencji (4)
            Świadczenie usług przewozu 29 osób na trasie Jeziorany-Tumiany- Jeziorany (3)
            Badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników (4)
            Usłufga informatyczna (3)
            Zamówienia na druki MOPS (2)
            Dostawa materiałów biurowych (3)
        2013 rok (0)
            Tonery i tusze oryginalne lub zamienniki ACTIVE JET (4)
            Dostawa druków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (4)
            Zakup środków czystości (3)
            Dostawa środków czystości i higieny osobistej oraz herbaty (3)
            Poradnictwo psychologiczne (1)
            Zakup, instalacja i uruchomienie centrali oraz szkolenie z zakresu obsługi centrali telefonicznej MOPS (3)
            Poradnictwo psychologiczne 2 (3)
            Sprawienie pogrzebu (3)
            Zakup usług telekomunikacyjnych (3)
            Organizacja wyjazdu studyjnego do 3 spółdzielni socjalnych do Warszawy dla grupy 15 osób(+ 2 opiekunów) (4)
            Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Jeziorany (3)
            Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B" w 2013 i 2014 roku (4)
            Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Jeziorany (3)
            Dowóz osób na konferencję Jeziorany-Tumiany 7- Jeziorany (3)
        2014 rok (0)
            Dostawa materiałów biurowych i paperniczych (3)
            Dostawa środków czystości i higieny osobistej oraz herbaty (3)
            Zakup środków czystości (3)
            Usługa informatyczna (3)
            Zakup tuszy i tonerów (3)
            Zapytanie ofertowe - poradnictwo psychologiczne (3)
            Zapytanie ofertowe - poradnictwo psychologiczne II (3)
            Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie i realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych (4)
            Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie warsztatów "Szkoła dla rodziców i wychowawców" (3)
            Przeprowadzenie i realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy (3)
            Organizacja wyjazdu studyjnego do 3 spółdzielni socjalnych do Gdańska dla grupy 15 osób (3)
            Sprawienie pogrzebu (3)
            Organizacja wyjazdu studyjnego II (3)
            Przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych (3)
            Sprawienie pogrzebu (3)
            Sprawienie pogrzebu II (3)
            Organizacja konferencji (3)
        2015 rok (0)
            Dostawa materiałów biurowych i papierniczych (3)
            Usługa informatyczna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (3)
            Zakup tuszy i tonerów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (3)
            Dostawa środków czystości i higieny osobistej oraz herbaty (3)
            Przeprowadzenie i realizacja profesjonalnych programów, warsztatów i widowisk profilaktycznych z zakresu uzależnień i (2)
            Przeprowadzenie szkoleń (3)
            II Przeprowadzenie i realizacja profesjonalnych programów, warsztatów i widowisk profilaktycznych z zakresu uzależnień (5)
            Sprawienie pogrzebu (3)
        2016 rok (0)
            Poradnictwo psychologiczne na 2016 rok (3)
            Poradnictwo prawne na 2016 rok (3)
            Przeprowadzenie i realizacja profesjonalnych programów i warsztatów IV-XI 2016 (4)
            Dostawa sprzętu komputerowego (3)
            Usługa informatyczna (4)
        2017 rok (9)
        2018 rok (15)
        2019 rok (4)
        2024 rok (1)

Petycje
    Petycja w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Kościelnej 11 (2)
    Petycja w sprawie remontu ulic: Krzywej, Asnyka i Rycerskiej (2)
    Petycja w sprawie nie używania fajerwerków w noc Sylwestrową (2)
    Petycja w sprawie Przedszkola Publicznego w Jezioranach (2)
    Petycja w sprawie szczepień przeciwko koronawirusowi (2)
        Petycja w sprawie kosztów usług telekomunikacyjnych (2)
    Petycja skierowana do Samorządu Gminy (2)
    Petycja w sprawie zasad wynajmowania lokali (2)

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego
    elektrownie wiatrowe (1)

Akty prawne
    Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach (0)
        Uchwały 2002 rok (21)
        Uchwały 2003 rok (48)
            Sesja VIII (15)
            Sesja IX (9)
            Sesja X (17)
            Sesja XI (5)
        Uchwały 2004 rok (0)
            Sesja XII (10)
            Sesja XIII (2)
            Sesja XIV (19)
            Sesja XV (8)
            Sesja XVI (9)
            Sesja XVII (23)
                Sesja XVIII (15)
        Uchwały 2005 rok (0)
            Sesja XIX (13)
            Sesja XX (10)
            Sesja XXI (13)
            Sesja XXII (5)
            Sesja XXIII (6)
            Sesja XXIV (3)
            Sesja XXV (18)
            Sesja XXVI (10)
        Uchwały 2006 rok (0)
            Sesja XXVII (15)
            Sesja XXVIII (5)
            Sesja XXIX (10)
            Sesja XXX (16)
            Sesja XXXI (5)
            Sesja I - kadencja 2006 - 2010 (2)
            Sesja II (3)
            Sesja III (15)
        Uchwały 2007 rok (0)
            sesja IV (17)
            sesja V (9)
            sesja VI (12)
            sesja VII (12)
            sesja VIII (11)
            sesja IX (15)
            sesja X (19)
            sesja XI (8)
        Uchwały 2008 rok (0)
            sesja XII (27)
            sesja XIII (10)
            sesja XIV (11)
            sesja XV (4)
            sesja XVI (10)
            sesja XVII (6)
            sesja XVIII (27)
            sesja XIX (6)
        Uchwały 2009 rok (0)
            sesja XX (7)
            sesja XXI (28)
            sesja XXII (10)
            sesja XXIII (9)
            sesja XXIV (17)
            sesja XXV (14)
            sesja XXVI (4)
            sesja XXVII (3)
            sesja XXVIII (28)
            sesja XXIX (11)
        Uchwały 2010 rok (0)
            sesja XXX (15)
            sesja XXXI (4)
            sesja XXXII (10)
            sesja XXXIII (8)
            sesja XXXIV (10)
            sesja XXXV (10)
            sesja XXXVI (5)
            sesja XXXVII (12)
            sesja I - kadencja 2010 - 2014 (3)
            sesja III (5)
            sesja IV (4)
        Uchwały 2011 rok (0)
            sesja V (13)
            sesja VI (1)
            sesja VII (9)
            sesja VIII (15)
            sesja IX (13)
            sesja X (7)
            sesja XI (6)
            sesja XII (11)
            sesja XIII (10)
        Uchwały 2012 rok (0)
            sesja XIV (12)
            sesja XV (7)
            sesja XVI (13)
            sesja XVII (18)
            sesja XVIII (7)
            sesja XIX (8)
            sesja XX (8)
            sesja XXI (12)
        Uchwały 2013 rok (0)
            sesja XXII (17)
            sesja XXIII (8)
            sesja XXIV (7)
            sesja XXV (3)
            sesja XXVI (5)
            sesja XXVII (4)
            sesja XXVIII (8)
            sesja XXIX (7)
        Uchwały 2014 rok (0)
            sesja XXXI (6)
            sesja XXXII (13)
            sesja XXXIII (19)
            sesja XXXIV (5)
            sesja XXXV (4)
            sesja III - kadencja 2014-2018 (2)
            sesja IV (3)
        Uchwały 2015 rok (0)
            sesja V (6)
            sesja VI (5)
            sesja VII (10)
            sesja VIII (7)
            sesja IX (13)
            sesja X (1)
            sesja XI (10)
            sesja XII (4)
            sesja XIII (11)
            sesja XIV (5)
        Uchwały 2016 rok (0)
            sesja XV (2)
            sesja XVI (5)
            sesja XVII (11)
            sesja XVIII (3)
            sesja XIX (7)
            sesja XX (14)
            sesja XXI (12)
            sesja XXII (5)
            sesja XXIII (20)
            sesja XXIV (9)
        Uchwały 2017 rok (0)
            sesja XXV (9)
            sesja XXVI (8)
            sesja XXVII (4)
            sesja XXVIII (4)
            sesja XXIX (5)
            sesja XXX (7)
            sesja XXXI (8)
            sesja XXXII (3)
            sesja XXXIII (13)
            sesja XXXIV (9)
        Uchwały 2018 rok (0)
            sesja XXXV (9)
            sesja XXXVI (6)
            sesja XXXVII (2)
            sesja XXXVIII (5)
            sesja XXXIX (9)
            sesja XL (3)
            sesja XLI (6)
            sesja XLII (5)
            Sesja I (4)
            Sesja II (11)
            Sesja III (10)
        Uchwały 2019 rok (0)
            sesja IV (9)
            sesja V (9)
            sesja VI (5)
            sesja VII (12)
            sesja VIII (8)
            sesja IX (12)
            sesja X (13)
            sesja XI (13)
        Uchwały 2020 rok (0)
            sesja XII (17)
            sesja XIII (4)
            sesja XIV (6)
            sesja XV (8)
            sesja XVI (5)
            sesja XVII (7)
            sesja XVIII (9)
            sesja XIX (10)
        Uchwały 2021 rok (0)
            sesja XX (9)
            sesja XXI (15)
            sesja XXII (6)
            sesja XXIII (9)
            sesja XXIV (6)
            sesja XXV (9)
            sesja XXVI (13)
            sesja XXVII (9)
        Uchwały 2022 rok (0)
            sesja XXVIII (11)
            sesja XXIX (8)
            sesja XXX (2)
            sesja XXXI (2)
            sesja XXXII (10)
            sesja XXXIII (5)
            sesja XXXIV (5)
            sesja XXXV (4)
            sesja XXXVI (10)
            sesja XXXVII (3)
            sesja XXXVIII (9)
        Uchwały 2023 rok (0)
            Sesja XXXIX (10)
            Sesja XL (9)
            Sesja XLI (3)
            Sesja XLII (3)
            Sesja XLIII (11)
            Sesja XLIV (4)
            Sesja XLV (2)
            Sesja XLVI (16)
            Sesja XLVII (0)
            Sesja XLVII (5)
        Uchwały 2024 rok (0)
            Sesja XLVIII (7)
            Sesja XLIX (8)
            Sesja I (2)
            Sesja II (4)
            Sesja III (13)
    Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał Rady Miejskiej w Jezioranach (0)
        2007 rok (1)
        2008 rok (7)
        2009 rok (7)
        2010 rok (4)
        2011 rok (3)
        2012 rok (5)
        2013 rok (4)
        2014 rok (3)
        2015 rok (5)
        2016 rok (4)
        2017 rok (4)
        2018 rok (5)
        2019 rok (8)
        2020 rok (8)
        2021 rok (3)
        2022 rok (7)
        2023 rok (7)
        2024 rok (3)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        2006 rok (14)
        2007 rok (111)
        2008 rok (82)
        2009 rok (115)
        2010 rok (137)
        2011 rok (153)
        2012 rok (105)
        2013 rok (94)
        2014 rok (91)
        2015 rok (119)
        2016 rok (103)
        2017 rok (98)
        2018 rok (127)
        2019 rok (125)
        2020 rok (113)
        2021 rok (130)
        2022 rok (122)
        2023 rok (126)
        2024 rok (50)

Majątek i finanse
    Projekty budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej (0)
        Projekt budżetu na 2011 rok (1)
        Projekt budżetu na 2012 rok (1)
        Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 (1)
        Projekt budżetu na 2013 rok (1)
        Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok (1)
        Projekt budżetu na 2015 rok (0)
            Uchwała (1)
            Załącznik nr 1 - dochody (1)
            Załącznik nr 2 - wydatki (1)
            Załącznik nr 3 - inwestycje (1)
            Załącznik nr 2a i 4 (1)
            Załącznik nr 6 1 i 6 1a (1)
            Załącznik nr 6 i 6a (1)
            Zalącznik nr 7 (1)
            Załącznik nr 8 (1)
            Załącznik nr 10 (1)
        Projekt Budżetu na 2016 rok (2)
        Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2029 (2)
        Projekt budżetu na 2017 rok (1)
        Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029 (1)
        Projekt budżetu na 2018 rok (1)
        Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 (1)
        Projekt budżetu na 2019 rok (1)
        Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 (1)
        Projekt budżetu na 2020 rok (1)
        Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 (1)
        Projekt budżetu na 2021 rok (1)
        Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 (1)
        Projekt budżetu na 2022 rok (1)
        Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2032 (1)
    Budżet (0)
        Budżet 2003 (3)
        Budżet 2004 (1)
        Budżet 2005 (3)
        Budżet 2006 (3)
        Budżet 2007 (4)
        Budżet 2008 (1)
        Budżet 2009 (1)
        Budżet 2010 (1)
        Budżet 2011 (6)
        Budżet 2012 (1)
        Budżet 2013 (1)
        Budżet 2014 (1)
        Budżet 2015 (1)
        Budżet 2016 (1)
        Budżet 2017 (1)
        Budżet 2018 (1)
        Budżet 2019 (1)
        Budżet 2020 (1)
        Budżet 2021 (1)
        Budżet 2022 (1)
    Wieloletnia Prognoza Finansowa (0)
        WPF 2011-2020 (4)
        WPF 2012-2021 (1)
        WPF 2013-2025 (1)
        WPF 2014-2025 (1)
        WPF 2015-2025 (1)
        WPF 2016-2029 (1)
        WPF 2017-2029 (1)
        WPF 2018-2030 (1)
        WPF 2019-2030 (1)
        WPF 2020-2031 (1)
        WPF 2021-2032 (1)
    Sprawozdania z wykonania budżetu (33)
    Sprawozdania kwartalne RB-NDS, Z, N, 27S i 28S (67)
    Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (0)
        Opinie o budżecie gminy (43)
        Opinie w sprawie wykonania budżetu gminy (43)
        Opinie w sprawie kredytów i pożyczek (0)
            2008 rok (1)
            2009 rok (9)
            2010 rok (2)
            2011 rok (2)
            2012 rok (6)
            2013 rok (10)
            2014 rok (2)
            2015 rok (1)
    Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej (1)
    Bilanse gminy (8)
    Informacja o wykonaniu budżetu (16)
    Informacje o ulgach i umorzeniach w podatkach (5)

Gospodarka Przestrzenna
    Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Jeziorany (4)
    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (3)
        Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (20)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2)
    Lokalny Program Rewitalizacji (1)
    Decyzje cel publiczny (0)
        2011 rok (1)
        2012 rok (0)
            Budowa boiska do piłki siatkowej i boiska do piłki nożnej - Miejska Wieś (3)
            Budowa boiska do piłki siatkowej i boiska do piłki nożnej - Franknowo (3)
            Budowa boiska do piłki siatkowej i piłki nożnej, urządzenie placu zabaw oraz obrodzenie boisk - Pierwągi (3)
            Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-technicznego (3)
            Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej (3)
            Rozbudowa sieci energetycznej (3)
            Zagospodarowanie terenów po byłej fosie miejskiej w Jezioranach (2)
            Zmiana sposobu użytkowania budynków hotelowych na obiekty zakwaterowania osadzonych - Kikity (3)
            Budowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji tłoczbej z Kalisa do Wójtówki (2)
        2013 rok (0)
            Budowa linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej nN 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego - Radostowo (2)
            Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez budowę linii kablowej nn 0,4V oraz złącza kablowo-pomiarowego, na części działek nr (2)
            Rozbudowa sieci energetycznej - obręb Potryty gmina Jeziorany (2)
            Przebudowa napowietrznej linii energetycznej 0,4kV na linię kablową nn0,4kV w celu usunięcia kolizji z projektowaną zabudową (2)
            Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej bibliotece na sanitariaty wraz z przepompownią na części działki Nr 136/1obręb Franknowo (1)
            Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń sali lekcyjnej na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Radostowie (1)
            Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej bibliotece na sanitariaty wraz z przepompownią na części działki Nr 136/1obręb Franknowo (1)
            Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń sali lekcyjnej na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Radostowie (1)
            Rozbudowa sieci kablowej, elektroenergetycznej nn 0,4kV do zasilenia altany ogrodowej na działce nr 20/4 w Kikitach (2)
            Budowa przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr 14 i 15, ob (2)
            Budowa przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym - Derc (1)
            Budowa napowietrzno - kablowych linii energetycznych - Lekity (5)
            Budowa abonenckiej sieci energetycznej średniego napięcia 15kV - Krokowo (2)
        2014 rok (0)
            Budowa sieci energetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi (2)
            Budowa sieci wodociągowej z przyłączami o długości 101,5 m (2)
            Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego (2)
            Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych - Tłokowo (2)
            Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantami - Jeziorany (2)
            Budowa elektrycznej linii kablowej nn 0,4kV - ul. Wipsowska (2)
            Budowa stacji transformatorowej SN dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Tłokowie (2)
            Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych - obręb Derc (2)
        2015 (0)
            Budowa sieci wodociągowej - Jeziorany (2)
        2016 (0)
            Rozbudowa i przebudowa obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach (10)
            Budowa sieci kablowej na dz. nr 162 w Kikitach (2)
            Budowa sieci wodociągowej Franknowo-Modliny (4)
            Budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Tłokowie (2)
            Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Jezioranach (2)
            Budowa pompowni ciśnienia wody - Radostowo (2)
            Budowa sieci kablowej SN (2)
            Budowa sieci wodociągowej z przyłączem - Tłokowo (2)
            Przebudowa dróg gminnych - ulic Barczewskiej i Parchimowicza wraz z wykonaniem odwodnienia, kanału technologicznego, budową oświetlenia ulic i montażem monitorinku wizyjnego (2)
            Utwardzenie alejek na cmentarzu i remont ogrodzenie cmentarza (2)
            Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - Kalis-Wilkiejmy (7)
            Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w Radostowie - dz. nr 526 (2)
            Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w Radostowie- dz. nr 524/3 (2)
            Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jezioranach (2)
            Budowa wiaty o konstrukcji drewnianej na działce nr 420 w Radostowie (2)
            Budowa kapliczki przydrożnej (2)
        2017 (0)
            Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym w -Tlokowo (2)
            Budowa słupowej stacji transformatorowej i sieci elektroenergetycznych - Kikity (5)
            Zmiana sposobu użytkowania - Franknowo, dz. nr 136/1 (2)
            Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jezioranach wraz z rozbudową zaplecza (2)
            Budowa wiaty na działce 1/3 - Obręb Kikity (5)
            Budowa elektroenergetycznej linii kablowej - Jeziorany ul. Kolejowa (2)
            Wykonanie drenażu odwadniającego - dz. nr 171/7 Jeziorany (2)
            Budowa elektroenergetycznej linii kablowej - Jeziorany ul. Kopernika i Kasprowicza (2)
            Przebudowa mostu na Symsarnie (2)
            Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej (10)
            Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr 8/14, obręb 1, m. Jeziorany (3)
            Przebudowa placu postojowego dla pojazdów przy ul. 1 Maja w Jezioranach (2)
            Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami - Żardeniki (2)
            Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Franknowo z wylotem do Strugi Franknowo (2)
        2018 (0)
            Przebudowa odcinka linii kablowej NN 0,4 kV w miejscowości Radostowo (2)
            Budowa zbiornika retencyjnego w Jezioranach (2)
            Budowa zbiornika retencyjnego na części działek nr: 50/72, 50/74, 54, 57, 58, obręb 1, m. Jeziorany (2)
            Budowa chodnika na działce nr 291/1 obręb tłokowo gm. Jeziorany (2)
            Budowa posterunku Policji w Jezioranach na działce nr 489 obręb miasto Jeziorany (2)
            Budowa obiektu infrastruktury społecznej o funkkcji oświatowej - Derc (3)
            Podłączenie odcinka sieci wodociągowej do istniejącej sieci -dz. nr 156/2, obręb Żardeniki (2)
            Remont zabytkowego muru - ogrodzenia cmentarza komunalnego w Jezioranach, na działce nr 101, obręb 1, m. Jeziorany (2)
            Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, na działce nr 296/31, obręb Lekity (2)
            Budowa komunikacyjnej wiaty przystankowej z szaletem publicznym, na działce nr 376/1, obręb 1, m. Jeziorany (4)
            Budowa sieci kablowej SN - Franknowo (2)
            Budowa linii kablowej nN 0,4 kV- Olszewnik (2)
            Budowa linii kablowej nN 0,4 kV, na działkach nr: 160/11, 160/23 i 160/7, obręb Pierwągi (2)
            Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile - Franknowo (4)
            budoa linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr: 236/1 i 235, obręb 1, m. Jeziorany (2)
            Budowa sieci elektroenergetycznych nn i SN ze słupową stacją transformatorową -Kikity (2)
            Budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Barczewskiej, na działkach nr: 235, 290, 320, 321, 318, 317 i 319, obręb 1, m. Jeziorany (2)
        2019 (4)
            Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV-dz.nr 357/61, obręb 1, m. Jeziorany (2)
            Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, dz. nr 296/31, obręb Lekity (2)
            Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych w budynku "C" Zespołu Szkół w Jezioranach (2)
            Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV- obręb 1, m.Jeziorany (2)
            Przebudowa ulic i chodników w Jezioranach (2)
            Przebudowa drogi gminnej Żardeniki - Miejska Wieś (2)
            Przebudowa drogi gminnej Jeziorany-Lekity- Kalis (2)
            Przebudowa drogi gminnej Ustnik-Potryty-Modliny-skrzyżowanie Franknowo (2)
            Przebudowa drogi gminnej Krokowo-Kostrzewy (2)
            Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV, na działce nr 305/2, obręb 1, 1m. Jeziorany (2)
            Budowa odcinka sieci wodociągowej - Jeziorany-Krokowo (2)
        2020 (0)
            Budowa budynku Posterunku Policji w Jezioranach (3)
            Budowa sieci elektroenergetycznej Kikity i Biesówko (2)
            Budowa sieci wodociągowej Kolonie Jeziorany - Krokowo (2)
            Budowa garażu - przystani ratowniczej Pierwągi (2)
            Budowa gazociągu średniego ciśnienia -Jeziorany (2)
        2021 (0)
            Budowa Sieci Wodociągowej Rozdzielczej obręb Zerbuń (2)
            Budowa garażu - przystani ratowniczej dla drużyny ratowniczej (2)
            Budowa sieci elektroenergetycznej -Jeziorany i Kolonie (2)
            Budowa sieci wodociągowej, na działkach nr: - 15/2 - obręb 3 Jeziorany - Kolonie, gm. Jeziorany; - 279, 284/1, 288/1, 289/1, 287/2, 312/1, 313/1, 311/2, 314/2, 315/1, obręb 1, m. Jeziorany (2)
            Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 317, obręb Radostowo, gm. Jeziorany. (5)
            Budowa elektroenergetycznej linii kablowej na dz. nr 134/2, o.Zerbuń (2)
            Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV - dz. nr 255/1, 255/2, 250/4, 250/6 i 250/7, obręb Derc (2)
            Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr: 105/2, 56/5, 56/2, 59/2 i 60, obręb Wilkiejmy, gm. Jeziorany (2)
            Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego nad jez. Luterskim (2)
        2022 (0)
            Budowa sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych dz.nr 146/15 i 162 obręb Kikity (2)
            Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą techniczną oraz utwardzeniem parkingu (3)
            Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. nr 186 o.1 m.Jeziorany (2)
            Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej na dz. nr: 97 i 489, o. Radostowo, gm. Jeziorany (2)
            Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV o długości do 9 m na działkach nr: 41/1 i 41/3,, obręb 1, m. Jeziorany (2)
            Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV - Zerbuń (2)
            Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV o długości do 19m, na części działek nr: 41/1 i 45, obręb 1, m. Jeziorany (2)
            Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej -cz. dz. 20/2, 19/5 i 14 o. Derc (3)
            Rozbiórka elektroenergetycznej linii kablowej na cz. dz. nr: 41/1 i 41/4, obręb 1, m. Jeziorany (2)
            Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej - Jeziorany i Jeziorany-Kolonie (2)
            Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej - cz. dz. nr 23/15 obręb Kikity (2)
            Budowa sieci wodociągowej - cz. dz. 83/2, 86, 82/2 i 104, obręb Wilkiejmy (2)
        2023 (0)
            Budowa oświetlenia ulicznego w Jezioranach, ul. Dworcowa (2)
            Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości do 500m, na części działek nr: 83/2, 86, 82/2 i 104, obręb Wilkiejmy, gm. Jeziorany (2)
            Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kv ze złączem rozdzielczym oraz budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN O,4kV, ze złączem kablowo-pomiarowym o długości do 100m na części działek nr: 3065/11, 151 i 1/3, obręb Kikity, gm. Jeziorany (2)
            Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 250m (w związku z kolizją wynikającą z budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jezioranach), na części działek nr: 41/1, 41/4 i 36/2, obręb 1, m. Jeziorany. (2)
            Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jeziorany - Krokowo, na części działek nr: 65/1, 65/3, 62, 271 i 66, obręb Krokowo, gm. Jeziorany. (2)
            Budowa sieci energetycznej kablowej nn 0,4kV zasilającej obiekt rekreacyjny - rewitalizacja parku włoskiego w mieście Jeziorany o długości do 46m, na części działek nr: 230/6, 230/30 i 235, obręb 1, m. Jeziorany. (2)
            Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 87, obręb Kramarzewo, gm. Jeziorany (2)
            Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kv (wymiana starych urządzeń - linii napowietrznej o długości ok. 320m, przyłącza napowietrznego o długości ok. 25m i 7 szt. słupów - na nowe), na części działek nr: 258, 260/1 i 262/2, obręb Kiersztanowo gm. Jeziorany. (2)
            Budowa chodnika i fragmentu drogi wewnętrznej - Kikity (2)
            Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej - Piszewo i Pierwągi (2)
            Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV (o długości ok. 10m) oraz złącza kablowopomiarowego, na części działki nr 341, obręb Franknowo, gm. Jeziorany (2)
            Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej elektroenergetycznej- Kikity (2)
            Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 125 o długości do 180mb, gazociagu średniego ciśnienia PE dn 63 o długości do 200mb i 3 przyłączy średniego ciśnienia PEdn32 z szafkami gazowymi naściennymi o łącznej długości do 50mb dla zasilenia w gaz ziemny budynków w Jezioranach przy ul. Konopnickiej 13A, 13E, 13C oraz okolicznych nieruchomości, na części działek nr: 241/13, 261, 239, 264, 265/2, obręb 1, m. Jeziorany. (2)
            Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w Radostowie (2)
            Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV - cz.dz.36/2, ob.1, m.Jeziorany (2)
        2024 (0)
            Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV - Derc (2)
            Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o długości do 320m, na części działek nr: 249/1, 227/30 i 365, obręb 1, m. Jeziorany. (2)
            Przebudowa drogi gminnej Franknowo-Wólka Szlachecka (2)
            Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej elektroenergetycznej SN/nn 15/0,4kV oraz budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV (o długości ok. 6m) wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, na części działki nr 3065/11, obręb Kikity, gm. Jeziorany. (2)
    Formularze wniosków (0)
        Materiały instruktażowe (1)
        Wniosek o ustalenie lokalizacji ICP albo warunków zabudowy (1)
        Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (2)
        Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy/ustaleniu lokalizacji ICP (1)
        Wniosek o zwrot opłaty skarbowej (1)
        Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu (1)
        Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji (1)
        Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (1)
    Gminna Ewidencja Zabytków (3)
    Decyzje o warunkach zabudowy (3)
        Montaż modułowej wiaty śmietnikowej - dz. nr 357/61 Jeziorany (0)
        Montaż 4 modułowych wiat śmietnikowych, na dzi. nr: 126/9, 199/12, 190/2 i 171/59, - m. Jeziorany. (0)
        Budowa budynku mieszkalno-handlowo-usługowego na działce nr 328/1 (0)
        2022 rok (0)
            Rozbudowa budynku chłodni - Jeziorany (0)
        2023 rok (0)
            Budowa dwóch masztów flagowych wraz z wykonaniem iluminacji masztów, na części działek nr: 1 i 248/2 obręb l, m. Jeziorany, 72/2, 79 i 111/2, obręb Jeziorany Kolonie, gm. Jeziorany. (0)
            Rozbudowa elektrowni fotowoltaicznej - cz. dz. nr 132/3 m. Jeziorany (0)
            Budowa tarasu na cz.dz. 110/3 obręb 1 m. Jeziorany (0)
            Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 116/10 obręb Kikity, Gmina Jeziorany. (0)
            Budowa budynku jednorodzinnego na cz.dz. nr 48/15, o. Potryty (1)
        2024 rok (0)
        Obwieszczenia SKO (0)
    Zarządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego (0)
        ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do SUiKZP (1)
        Zarządzenie zastępcze w sprawie wprowadzenia zmian koniecznych dla ochrony złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)

Zajęcie pasa drogowego
    Zajęcie pasa drogowego (1)

Oświadczenia majątkowe
    Kontekst prawny (1)
    Instrukcja wypełnienia oświadczenia majatkowego (1)
    Wzory oświadczeń majątkowych (1)
    Burmistrz (4)
    Zastępca Burmistrza (2)
    Sekretarz Gminy (1)
    Skarbnik Gminy (2)
    Pracownicy Urzędu Miejskiego wydający decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (3)
    Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (10)
    Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną (1)
    Radni Rady Miejskiej - kadencja 2002 - 2006 (0)
    Radni Rady Miejskiej - kadencja 2006 - 2010 (0)
    Radni Rady Miejskiej - kadencja 2010 - 2014 (0)
    Radni Rady Miejskiej - kadencja 2014 - 2018 (0)
    Radni Rady Miejskiej - kadencja 2018 - 2023 (16)
    Pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu wydający decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Jezioran (4)

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
    Dziennik Ustaw i Monitor Polski (1)
    Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego (1)

DNI RODZINY
    Dni Rodziny - 2013 rok (7)
    Dni Rodziny - 2014 rok (3)

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
    KSOW (1)

Ochrona środowiska
    Informacja o środowisku (1)
    Decyzje środowiskowe (17)
        Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1)
        Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1)
        Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia (1)
        Przeniesienie decyzji na inny podmiot (1)
        Budowa zbiornika na płynne odchody zwierzęce - gnojowicę we Franknowie (3)
        Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (3)
        Budowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji tłocznej z Kalisa do Wójtówki (2)
        2013 rok (0)
            Eksploatacja i przeróbka kruszywa kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego na działkach o numerach 95/6, 95/7 i 96 obręb Zerbuń (1)
            Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego na działkach o numerach geodezyjnych 104/5, 104/7 i 104/8 obręb Zerbuń gmina Jezio (1)
            Budowa zakładu wulkanizacji, sklepu motoryzacyjnego oraz jednostanowiskowego punktu sprzedaży LPG oraz oleju napędowego (2)
            Wydobywanie kopaliny piasku ze żwirem z fragmentu złoża "Modliny" (2)
            Eksploatacja i wstępna przeróbka piasku ze żwirem na działakach nr 28/1, 32 i 34 obręb Piszewo, gmina Jeziorany (1)
            Zmiana kąta nachylenia skarp i zwiększenia powierzchni stawu rybnego zlokalizowanego w Pierwągach (1)
            Rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji paliw w Jezioranach, na działce nr geodezyjny 292/1 (2)
        2014 rok (0)
            Zawiadomienie-obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - Pierwągi (3)
            Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego - Piszewo (2)
            Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Pierwągi (1)
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego-Piszewo (2)
        2015 rok (0)
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wólka Szlachecka (8)
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Krokowo (4)
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Modliny (9)
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zerbuń III (18)
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi powiatowej Radostowo-Studzianka (3)
        2016 rok (0)
            Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - Kalis-Wilkiejmy (5)
            Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW-dz. 255/2 obręb Derc (5)
        2017 rok (0)
            Zbieranie odpadów do kontenerów (6)
        2018 rok (5)
        2019 rok (0)
            Montaż instalacji fotowoltaicznych - Kikity (3)
            Budowa farmy fotowoltaicznej - Krokowo (3)
            Uruchomienie punktu zbierania złomu metali (4)
            Budowa Stacji paliw Płynnych PKN ORLEN SA (3)
            Eksploatacja kruszywa Derc (3)
            Budowa kompostowni osadów ściekowych (5)
            Montaż i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej - Krokowo (3)
        2020 rok (0)
            Budowa instalacji fotowoltaicznej- dz. 255/2 o.Derc (2)
            Budowa 2 elektrowni fotowoltaicznych Jeziorany-Kolonie (2)
            Podpiętrzanie wody na jeziorze Ławki (7)
        2021 rok (0)
            Wydobywanie i wstępna przeróbka kruszywa- Zerbuń IV (2)
            Budowa Instalacji Fotowoltaicznej dz.255/2 Obręb Derc (1)
            Montaż i uruchomienie instalacji elektrowni fotowoltaicznej - Krokowo (2)
            Budowa farmy fotowoltaicznej - dz. 73/2 o.Olszewnik (4)
            Budowa instalacji fotowoltaicznej - dz. nr 74/7 o.Kikity (2)
            Budowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. nr 1045 w Jezioranach przy ul. Kajki 61 dz. 331, 235 obr. 1 miasto Jeziorany (1)
        2022 rok (0)
            Budowa instalacji fotowoltaicznej - dz. 90, 92 o.Miejska Wieś (2)
            Budowa instalacji fotowoltaicznej - dz. 546/9, obręb 0016 Radostowo (4)
            Budowa farmy fotowoltaicznej "ŻARDENIKI" o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (4)
            Wydobywanie i wstępna przeróbka kruszywa ze złoża piasku ze żwirem ZERBUŃ V zlokalizowanego na działkach o nr ew. 104/13 i 104/14 obręb Zerbuń, gmina Jeziorany (2)
            Budowa farmy fotowoltaicznej - dz. nr 13/3 w obrębie Kostrzewy (3)
            Budowa instalacji fotowoltaicznej - dz. nr 99/5 o. Miejska Wieś (2)
            Budowa instalacji fotowoltaicznej na dz. nr 83/33 obręb Olszewnik (2)
        2023 rok (0)
            Budowa instalacji fotowoltaicznej - Radostowo (4)
            Uruchomienie instalacji do produkcji pelletu - Judyta Olszewska (2)
            Przebudowa drogi powiatowej 1483N od KM 0 +000 do granicy administracyjnej Gminy Jeziorany (3)
            Budowa kanalizacji saniatrnej grawitacyjno - tłocznej w obrębach Piszewo - Pierwągi w Gminie Jeziorany (3)
            Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 13/3 w obrębie Kostrzewy Gmina Jeziorany (3)
            Wykonanie urządzeń o zdolności poboru wody 49 m3/h umożliwiających pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego za pomocą studni S1 na terenie działki nr 295/2, obręb 0001 Miasto Jeziorany, gmina Jeziorany, (3)
            Budowa farmy fotowoltaicznej Jeziorany Tłokowo (5)
            Przebudowa drogi gminnej nr 163018N w obrębie 2 Franknowo (4)
            ,Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 16 budynków - wraz z toworzyszącą infrastrukturą, nr działek 95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 95/10, 95/11,95/12, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18, 95/19, 95/20, 95/21, 95/22 obręb Otszewnik, Gmina Jeziorany, powiat olsztyński, województwo warmińsko - mazurskie. (3)
            Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 593 w m. Kikity (4)
        2024 rok (0)
            Urządzenie lądowiska dla śmigłowców na działce nr 318 obręb Zerbuń (2)
            Budowa farmy fotowoltaicznej- Modliny,Tłokowo,Franknowo (3)
            Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w m. Kikity" gmina Jeziorany, powiat olsztyński, woj. warmińsko - mazurskie (3)
    Konsultacje (3)
    WYCINKA DRZEW (1)
    AZBEST (7)
        Nabór wniosków - AZBEST 2018 nowe (3)
        Informacja i sprawozdanie-azbest (1)
    Barszcz Sosnowskiego (4)
    Plany polowań zbiorowych (41)
    Ewidencja kąpielisk (1)
    zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie przydomowe (3)
    Uprawa konopi włóknistych (3)
    Program- Ciepłe Mieszkanie (1)

Gospodarka Odpadami
    Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu (12)
    Harmonogram odbioru odpadów (3)
    Nowe stawki od 01.01.2024 (1)
    Jak segregować odpady? (1)
    Deklaracje-opady komunalne (2)
    Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) (1)
    Pozostałe informacje (5)
    Roczna analiza stanu gospodarki odpadami (11)
    Odbiór odpadów rolniczych (2)
    Numer konta do opłat za odpady (1)
    Odbiór odpadów budowlanych (1)
    Odbiór makulatury i kartonów (1)
    Odbiór Plastiku i Szkła (1)
    Odbiór Czystego Gruzu (1)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeziorany. (1)

RODO
    Kluzula informacyjna UM (3)
    Klauzula informacyjna MOPS (1)

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Informacje
    Dostęp do informacji publicznej (1)
    Ponowne wykorzystanie informacji publicznej (1)
    Redakcja Biuletynu (1)
    Cyberbezpieczeństwo ważne! (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij