Zamknij okno Drukuj dokument

Wykaz stanowisk w Urzędzie Miejskim

Pokój nr 19 - Burmistrz  
Leszek Boczkowski  tel. 89 539 27 41
um@jeziorany.com.pl


Pokój nr 18 - Zastępca Burmistrza  
Marcin Roman Frączek  tel. 89 539 27 58
um@jeziorany.com.pl


Pokój nr 20 - Sekretarz Gminy
Danuta Zawolska   tel. 89 539 27 54
um@jeziorany.com.pl

Pokój nr 14 - Skarbnik Gminy
Maria Compa   tel. 89 539 27 44
jeziorany@ol.jst.net.pl

Pokój nr 19 - Sekretariat  
Agata Jastrzębowska tel. 89 539 27 41

um@jeziorany.com.pl

Pokój nr 3 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Danuta Boradyn   tel. 89 539 27 49

Pokój nr 3 - inspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych,

zastępca kierownika USC
 Magdalena Klęczar  tel. 89 539 27 50


Pokój nr 8 - Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrotu Nieruchomościami 
Eugeniusz Chrostowski  tel. 89 539 27 42

Pokój nr 8 - podinspektor ds. obrotu nieruchomościami i ochrony środowiska
 Ilona Ławrecka  tel. 89 539 27 42

Pokój nr 5 - podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
 Justyna Zięba   tel. 89 539 27 43

 

Pokój nr 5 - podinspektor ds. gospodarki odpadami
 Sławomir Sadowski   tel. 89 539 27 43


Pokój nr 4 - Kierownik Referatu Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Lokalowych

 Wanda Sienkiewicz  tel. 89 539 27 47

um-budownictwo@wp.pl


Pokój nr 6 - podinspektor ds. rozwoju gospodarczego gminy - pełnomocnik Burmistrza ds. zamówień publicznych
Wacław Dąbrowski  tel. 89 539 27 52

 

Pokój nr 6 - inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych 
Grażyna Kubik   tel. 89 539 27 52

 

Pokój nr 7 - sam. referent ds. drogownictwa  oraz wodociągów i kanalizacji
Dariusz Radziszewski   tel. 89 539 27 53

Pokój nr 11 - sam. referent ds. rachunkowości, poborui egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dorota Bożyczko  tel. 89 539 27 51

Pokój nr 12 - p. o. Kierownika Referatu Finansowo - Podatkowego 
 Katarzyna Kolibowska tel. 89 539 27 45
jeziorany@ol.jst.net.pl

 Pokój nr 12 - podinspektor ds. księgowości budżetowej
Bożena Zawolska  tel. 89 539 27 45

 

  Pokój nr 11 - specjalista ds. księgowości budżetowo - podatkowej
 Agata Urbanik tel. 89 539 27 51


Pokój nr 15 -  sam. referent ds. wymiaru, rachunkowości i egzekucji zobowiązań podatkowych
Anna Olszewska tel. 89 539 27 46

 

Pokój nr 15 - inspektor ds. księgowości środków rzeczowych, obsługi kasy i podatku VAT
Beata Żurawska   tel. 89 539 27 46

Pokój nr 11 - podinspektor ds. rachunkowości podatkowej, poboru i egzekucji
Krystyna Błaszczyk   tel. 89 539 27 51

Pokój nr 11 - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Aneta Kmieć tel. 89 539 27 51


Pokój nr 11 -  samodzielny referent ds. wymiaru podatków i opłat
Agnieszka Ignaczak tel. 89 539 27 51


Pokój nr 9 - inspektor ds. obsługi Rady i jednostek pomocniczych
Anna Gleszczyńska tel. 89 539 27 61

 

Pokój nr 26 - inspektor ds. kadr i płac
Agnieszka Stolarewska tel. 89 539 27 55

Pokój nr 21 - podinspektor ds. informacji publicznej i promocji gminy 
Agnieszka Frąckiewicz-Nowotka   tel. 89 539 27 57

promocja@jeziorany.com.pl

 

Pokój nr 21 - starszy informatyk
Daniel Wojda   tel. 89 539 27 57
 

Pokój nr 22 - inspektor ds. obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 
Jan Kujawski   tel. 89 718-28-82

Pokój nr 25 - inspektor ds. gospodarki lokalowej i ochrony p.poż.
Małgorzata Ilczuk   tel. 89 539 27 62

 

 Pokój nr 23 - Kierownik Referatu Wdrażania Funduszy i Oświaty
 Marcin Genatowski tel. 89 539 27 48

wd@jeziorany.com.pl

 

Pokój nr 24 - pomoc administracyjna
Mariusz Łączyński tel. 89 539 27 48

m.laczynski@jeziorany.com.pl

 

                 Pokój nr 24 - samodzielny referent ds. wdrażania funduszy i oświaty

Marzena Biernacka tel. 89 539 27 48

m.biernacka@jeziorany.com.pl

 

      

    


 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Huszcza
Data wprowadzenia:2004-10-04 14:00:18
Opublikował:Magdalena Huszcza
Data publikacji:2004-10-04 14:06:12
Ostatnia zmiana:2017-05-23 07:59:41
Ilość wyświetleń:57009