Zamknij okno Drukuj dokument

Wykaz stanowisk w Urzędzie Miejskim

Pokój nr 19 - Burmistrz  
Maciej Leszczyński tel. 89 539 27 41

Pokój nr 18 - Zastępca Burmistrza  
tel. 89 539 27 58

Pokój nr 20 - Sekretarz Gminy
Danuta Zawolska   tel. 89 539 27 54

Pokój nr 14 - Skarbnik Gminy

Pokój nr 19 - Sekretariat  
Justyna  Budna   tel. 89 539 27 41


Pokój nr 3 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Danuta Boradyn   tel. 89 539 27 49

Pokój nr 3 - inspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych,

zastępca kierownika USC
 Magdalena Klęczar  tel. 89 539 27 50


Pokój nr 8 - Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrotu Nieruchomościami 
Eugeniusz Chrostowski  tel. 89 539 27 42

Pokój nr 8 - podinspektor ds. obrotu nieruchomościami i ochrony środowiska
 Ilona Ławrecka  tel. 89 539 27 42

Pokój nr 5 - podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
 Justyna Zięba   tel. 89 539 27 43

 

Pokój nr 5 - podinspektor ds. gospodarki odpadami
 Sławomir Sadowski   tel. 89 539 27 43


Pokój nr 4 - Kierownik Referatu Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Lokalowych

 Wanda Sienkiewicz  tel. 89 539 27 47

um-budownictwo@wp.pl


Pokój nr 6 - inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych 
Grażyna Kubik   tel. 89 539 27 52

Pokój nr 7 - podinspektor ds. drogownictwa  oraz wodociągów i kanalizacji
Dariusz Radziszewski   tel. 89 539 27 53

 

Pokój nr 7 - specjalista ds. budownictwa i drogownictwa
Ewelina Fiedorowicz   tel. 89 539 27 53

Pokój nr 11 - sam. referent ds. rachunkowości, poborui egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dorota Bożyczko  tel. 89 539 27 51

Pokój nr 12 - p. o. Kierownika Referatu Finansowo - Podatkowego 
 Katarzyna Kolibowska tel. 89 539 27 45
jeziorany@ol.jst.net.pl

 Pokój nr 12 - podinspektor ds. księgowości budżetowej
Bożena Zawolska  tel. 89 539 27 45

 

Pokój nr 15 -  sam. referent ds. wymiaru, rachunkowości i egzekucji zobowiązań podatkowych
Anna Olszewska tel. 89 539 27 46

 

Pokój nr 15 - inspektor ds. księgowości środków rzeczowych, obsługi kasy i podatku VAT
Beata Żurawska   tel. 89 539 27 46

Pokój nr 11 - podinspektor ds. rachunkowości podatkowej, poboru i egzekucji
Krystyna Błaszczyk   tel. 89 539 27 51

Pokój nr 11 - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Aneta Kmieć tel. 89 539 27 51


Pokój nr 11 -  samodzielny referent ds. wymiaru podatków i opłat
Agnieszka Ignaczak tel. 89 539 27 51


Pokój nr 9 - inspektor ds. obsługi Rady i jednostek pomocniczych
Anna Gleszczyńska tel. 89 539 27 61

 

Pokój nr 26 - inspektor ds. kadr i płac
Agnieszka Stolarewska tel. 89 539 27 55

Pokój nr 21 - podinspektor ds. informacji publicznej i promocji gminy 
Agnieszka Frąckiewicz-Nowotka   tel. 89 539 27 57

promocja@jeziorany.com.pl

 

Pokój nr 21 - starszy informatyk
Daniel Wojda   tel. 89 539 27 57
 

Pokój nr 22 - inspektor ds. obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 
Jan Kujawski   tel. 89 718-28-82

Pokój nr 25 - inspektor ds. gospodarki lokalowej i ochrony p.poż.
Małgorzata Ilczuk   tel. 89 539 27 62

 

 Pokój nr 23 - Kierownik Referatu Wdrażania Funduszy i Oświaty
 Marzena Biernacka tel. 89 539 27 48

wd.jeziorany@wp.pl

Pokój nr 24 - referent ds. wdrażania funduszu 
Karolina Fiedorowicz

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Huszcza
Data wprowadzenia:2004-10-04 14:00:18
Opublikował:Magdalena Huszcza
Data publikacji:2004-10-04 14:06:12
Ostatnia zmiana:2018-11-27 12:45:28
Ilość wyświetleń:63896