INFORMACJA

Nagranie z VII Sesji Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 27 czerwca 2019 roku
dostępne jest na stronie internetowej www.crv.pl,
Link do nagrania:

https://crv.pl/archiwum_sesja.php?wojewodztwo=warminskomazurskier&rada=rada_miejska_w_jezioranach&kadencja=kadencja_1&sesja=sesja_4