Urząd corocznie przeznacza w budżecie środki na dotacje dla organizacji pozarządowych. Odbywa się to na zasadzie konkursu, który ogłaszany jest w internecie, lokalnej telewizji kablowej i poprzez ogłoszenia wywieszane na tablicach samorządowych.

 

Dotacje przeznaczone są na realizację ściśle określonych zadań z zakresu:

-   wspierania działań propagujących zdrowy styl życia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (łączna kwota dotacji zaplanowana na  2006 r. - 16.000 zł.)

1)  organizowanie masowych imprez rekreacyjno-sportowych (rajdy, mecze, turnieje, itp.) w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy;

2)  organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych w elementami profilaktyki (festyny, prezentacje, przeglądy, itp.);

3)  organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o alkoholu;

4)  organizowanie spartakiady trzeźwościowej;

5)   organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży jako alternatywnego sposobu spędzania czasu, w tym prowadzenie świetlicy środowiskowo-wychowawczych m.in. w oparciu o programy amatorskie z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi;

6) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych;

7) organizowanie szkoleń, kampanii edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;

8) propagowanie wartości rodziny w społeczeństwie i jej udział w dbaniu o zdrowy styl życia.

 

-  sportu i kultury fizycznej (łączna kwota dotacji zaplanowana na 2006r. - 34.500 zł.)

1)wiosenne, letnie i jesienne zawody Grand Prix w tenisie stołowym, piłce nożnej i warcabach

2) sportowe mistrzostwa Gminy w różnych kategoriach wiekowych o Puchar Burmistrza

3) "I ja mogę być Mistrzem" - Dzień Sportu Szkolnego- impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka

4)  Miejsko-Gminna Spartakiada Sportu i Puchar Burmistrza

5) Wiosenne, letnie, jesienne i zimowe turnieje o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

6)  Biegi przełajowe "Dajmy Płucom więcej czystego powietrza"

7)  Turnieje i igrzyska warcabowe "Szukamy Mistrzów"

8)  Poznaję uroki swojej gminy - rajd pieszy i wycieczka rowerowa z okazji z okazji Dni Jezioran

9) Konkurs o nagrodę Burmistrza "Stadion jest mój - umiem dbać o niego"

10)  Potyczki rodzinne z Okazji Dni Rodziny

11)   Wakacyjne rozgrywki "Z podwórka na stadiony z Jezioran do Barcelony"

12) Zawody w siatkówce plażowej

13)  Organizacja szkolenia piłkarskiego, warcabowego dla dzieci i młodzieży z gminy

14)  Turniej koszykówki dal mieszkańców gminy "Skok po zdrowie"

 

 

Dane dot. organizacji, które otrzymały dotację w 2006r. na poszczególne zadania z zakresu wspierania działań propagujących zdrowy styl życia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie z ogł.

Umowa

nr

Tytuł projektu

Kwota dotacji

Termin realizacji projektu

1

Forum Kobiet Jeziorany

8,3

1/A/06

Jesteśmy bez barier

750

na pokrycie kosztów transportu

01.06-30.09.2006

2

Uczniowski Klub Sportowy - Sekcja Warcabowa

1

2/A/06

Organizowanie masowych imprez rekreacyjno-sportowych (turnieje) w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa

450

na pokrycie wydatków związanych z zakupem nagród

15.03-15.12.2006

3

Forum Kobiet Jeziorany

6

3/A/06

Wspieranie działań propagujących zdrowy styl życia

2.000

na pokrycie kosztów noclegu i  transportu

01.05-31.08.2006

4

Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Miejskiej i Wiejskiej "Lokalny Plus"

1

4/A/06

X Mikołajkowy Turniej Tańca

500

na pokrycie wydatków związanych z  zakupem nagród.

01-15.12.2006

5

Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Miejskiej i Wiejskiej "Lokalny Plus"

2

5/A/06

XXII Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych

500

na pokrycie kosztów promocji i reklamy

15.04-31.07.2006

6

Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Miejskiej i Wiejskiej "Lokalny Plus"

6

6/A/06

Wakacje z Plusem

2.000

na pokrycie kosztów transportu, nagród i biletów wstępu

03.07-31.08.2006

7

Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Miejskiej i Wiejskiej "Lokalny Plus"

5

7/A/06

Młodzieżowe Lato Artystyczne

500

na pokrycie kosztów koncertu

01.07-30.08.2006

8

Forum Kobiet Zerbuń

5

8/A/06

Podaj dłoń młodszemu

1.500

pokrycie kosztów nagród,  artykułów papierniczych i wynajmu usług muzycznych

01.04-01.12.2006

9

Forum Kobiet Potryty

5

9/A/06

Kultura i zabawa to zdrowia podstawa

2.000

na pokrycie kosztów transportu, nagród i artykułów sportowych

01.04-15.12.2006

10

Uczniowski Klub Sportowy "Fortuna" we Franknowie

2

10/A/06

Festyn rodzinny - Żyjmy zdrowo i sportowo

400

na pokrycie wydatków związanych z zakupem nagród

maj 2006

11

Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum

8

11/A/06

Z rodziną trzeźwych na wesoło - po raz trzeci

400

na pokrycie wydatków związanych z zakupem nagród

12.05-09.06.2006

12

Miejski Klub Sportowy

w Jezioranach

1

12/A/05

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych

4.000

na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania

01.08-06.08.2006

13

Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum

2

13/A/06

Wypoczywam i poznaję

1.000

na pokrycie kosztów transportu

29.04-03.05.2006

RAZEM:

16.000 zł.

 

 

 

Dane dot. organizacji, które otrzymały dotację w 2006r. na poszczególne zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie z ogł.

Umowa nr

Tytuł projektu

Kwota dotacji

Termin realizacji projektu

1

UKS "Sym-Sarna" Jeziorany - Sekcja Tenisa Stołowego

5

1/S/06

Turnieje tenisa stołowego

3.000

01.01-15.12.2006

2

UKS "Sym-Sarna" Jeziorany - Sekcja Tenisa Stołowego

1

2/S/06

Wiosenne, letnie i jesienne Grand Prix w tenisie stołowym

1.800

01.01-15.12.2006

3

Uczniowski Klub Sportowy Jeziorany - Sekcja Warcabowa

1

3/S/06

Wiosenno, letnie i jesienne zawody Grand Prix w warcabach stupolowych i klasycznych

2.250

15.01-15.12.2006

4

Miejski Klub Sportowy Jeziorany

5

4/S/06

Wiosenne, letnie, jesienne i zimowe turnieje o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w piłce nożnej

20.000

01.01-15.12.2006

5

Uczniowski Klub Sportowy "Sym-Sarna"

6

5/S/06

Biegi przełajowe - dajmy płucom więcej czystego powietrza

1.000

01.04-30.09.2006

6

Uczniowski Klub Sportowy Jeziorany - Sekcja Warcabowa

8

6/S/06

Turnieje i igrzyska warcabowe Szukamy Mistrzów

3.000

15.01-15.12.2006

7

Uczniowski Klub Sportowy "Fortuna" we Franknowie

3

7/S/06

I ja mogę być mistrzem - Dzień sportu szkolnego

250

czerwiec 2006

8

Uczniowski Klub Sportowy "Fortuna" we Franknowie

3

8/S/06

I ja mogę być mistrzem - edycja zimowa

250

grudzień 2006

9

Uczniowski Klub Sportowy Jeziorany - Sekcja Warcabowa

13

9/S/05

Organizacja szkolenia warcabowego dla dzieci i młodzieży gminy

1.750

1.05-31.08.2006

10

Uczniowski Klub Sportowy "Fortuna" we Franknowie

8

10/S/06

Turnieje i igrzyska warcabowe Szukamy Mistrzów

300

listopad 2006

11

Uczniowski Klub Sportowy "Sym-Sarna"

13

11/S/06

Organizacja szkolenia piłkarskiego dla dzieci i młodzieży gminy

900

26.06-31.08.2006

RAZEM:

34.500,00