PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA ZA POŚREDNICTWEM

 GMINY JEZIORANY

 

Dnia 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r. poz. 2236)

 

I. Ustalenie zapotrzebowania na węgiel w gminie Jeziorany.

Burmistrz Jezioran prosi mieszkańców gminy Jeziorany o zgłaszanie zapotrzebowania na zakup węgla za pośrednictwem gminy.

 

W zapotrzebowaniu proszę określić:

1)   Potrzebną do zakupu frakcję w podziale na frakcję grubą (kostka, orzech), groszek lub ekogroszek;

2)    ilość zamawianego węgla w okresie: do 31 grudnia 2022 r. oraz w okresie od 1 stycznia 2023 r.

Gospodarstwa domowe mogą zamawiać maksymalnie 1500 kg węgla do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

Zgłoszenie zapotrzebowania można dokonać telefonicznie pod numerem 89 539 27 43 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim pok. Nr 5. W terminie do 18 listopada 2022 r.

 

II. Zakup węgla przez mieszkańców za pośrednictwem gminy.

 

1.    Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

2.    Gmina sprzedaje węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto za tonę. Do wskazanej ceny nie wlicza się kosztów transportu węgla z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

3.    Zakupu preferencyjnego węgla dokonuje się na wniosek złożony na piśmie w Urzędzie Miejskim pok. Nr 5 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując go podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Wniosek dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Jezioranach oraz na stronie www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl .  

4.    Wniosek o zakup preferencyjny węgla w ilości do 1500 kg dotyczy pierwszego okresu zamówienia, tj. do 31 grudnia 2022 r. i należy go składać od 14 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jezioranach.

Kolejny wniosek dotyczący drugiego okresu, tj. od 1 stycznia 2023 r. będzie można składać od 8 stycznia 2023 r. również w Urzędzie Miejskim w Jezioranach.

 

 

Burmistrz Jezioran

/-/Maciej Leszczyński