KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł netto

 

Gmina Jeziorany prowadzi postępowania przetargowe w trybie ustawy z 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej po linkiem

https://ezamowienia.gov.pl

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

 

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

 

Poniżej linki instruktarzowe Urzędu Zamówień Publicznych ułatwiające korzystanie z platformy:

Rejestracja

https://www.youtube.com/watch?v=iFYhmPjdl-U

składanie ofert

https://www.youtube.com/watch?v=wtiiG362pWE