W związku organizacją jarmarku w dniu 9 grudnia prosimy o nieparkowanie samochodów na terenie Placu Zamkowego:

8 grudnia od godz. 7:00 do godz. 22:00 w sobotę - strefa czerwona (patrz mapka),

9 grudnia od godz. 7:00 do godz. 22:00 - dotyczy całego placu - strefa niebieska (patrz mapka).