Lp.

Nazwa rejestru lub ewidencji

Referat prowadzący rejestr lub samodzielne stanowisko

1.

Rejestr uchwał

Obsługa Rady

2.

Rejestr wniosków i zapytań Radnych

Obsługa Rady

3.

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

Referat Budownictwa, Rozwoju i Spraw Lokalnych

4.

Rejestr ewidencji działalności gospodarczej

Urząd Stanu Cywilnego

5.

Rejestr wydanych zaświadczeń ewidencji działalności gospodarczej

Urząd Stanu Cywilnego

6.

Karty ewidencyjne innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

Urząd Stanu Cywilnego

7.

Rejestr małżeństw

Urząd Stanu Cywilnego

8.

Rejestr urodzeń

Urząd Stanu Cywilnego

9.

Rejestr zgonów

Urząd Stanu Cywilnego

10.

Rejestr protokołów ostatniej woli

Sekretarz Gminy

11.

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Ewidencja Ludności i Spraw Wojskowych

12.

Ewidencja ludności (forma informatyczna i kartoteczna)

Ewidencja Ludności i Spraw Wojskowych

13.

Rejestr stałych mieszkańców

Ewidencja Ludności i Spraw Wojskowych

14.

Rejestr pobytu czasowego

Ewidencja Ludności i Spraw Wojskowych

15.

Stały rejestr wyborców

Ewidencja Ludności i Spraw Wojskowych

16.

Ewidencja VAT zakupu sprzedaży

Referat Finansowo – Podatkowy

17.

Rejestr wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Referat Finansowo – Podatkowy

18.

Ewidencja tytułów wykonawczych

Referat Finansowo – Podatkowy

19.

Rejestr przypisów i odpisów zobowiązań pieniężnych

Referat Finansowo – Podatkowy

20.

Rejestr umorzeń i odroczeń

Referat Finansowo – Podatkowy

21.

Rejestr zaświadczeń o dochodach

Referat Finansowo – Podatkowy

22.

Rejestr korespondencji przychodzącej (dziennik)

Kancelaryjno – Techniczny i Obsługi Sekretariatu

23.

Rejestr przesyłek poleconych

Kancelaryjno – Techniczny i Obsługi Sekretariatu

24.

Rejestr skarg i wniosków

Kancelaryjno – Techniczny i Obsługi Sekretariatu