Urząd corocznie przeznacza w budżecie środki na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Odbywa się to na zasadzie konkursu, który ogłaszany jest w internecie, lokalnej telewizji kablowej i poprzez ogłoszenia wywieszane na tablicach samorządowych.

Dotacje przeznaczone są na realizację ściśle określonych zadań z zakresu:

-         wspierania działań propagujących zdrowy styl życia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

1)      organizowanie masowych imprez rekreacyjno-sportowych (rajdy, mecze, turnieje...) w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy;

2)      organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych w elementami profilaktyki (festyny, prezentacje, przeglądy...);

3)      organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o alkoholu;

4)      organizowanie spartakiady trzeźwościowej;

5)      organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży jako alternatywnego sposobu spędzania czasu, w tym prowadzenie świetlicy środowiskowo-wychowawczych m.in. w oparciu o programy amatorskie z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi;

6)      organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych;

7)      organizowanie szkoleń, kampanii edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;

8)      propagowanie wartości rodziny w społeczeństwie i jej udział w dbaniu o zdrowy styl życia.

 

-         sportu i kultury fizycznej (łączna kwota dotacji w 2003 roku wynosiła 35.000 zł., natomiast w 2004 r. 34.000zł.)

1)      wiosenne, letnie i jesienne zawody Grand Prix w tenisie stołowym, piłce nożnej i warcabach

2)      sportowe mistrzostwa Gminy w różnych kategoriach wiekowych o Puchar Burmistrza

3)      „I ja mogę być Mistrzem” – Dzień Sportu Szkolnego- impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka

4)      Miejsko-Gminna Spartakiada Sportu i Puchar Burmistrza

5)      Wiosenne, letnie, jesienne i zimowe turnieje piłki nożnej o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

6)      Biegi przełajowe „Dajmy Płucom więcej czystego powietrza”

7)      Turnieje i igrzyska warcabowe „Szukamy Mistrzów”

8)      Poznaję uroki swojej gminy – rajd pieszy i wycieczka rowerowa z okazji z okazji Dni Jezioran

9)      Konkurs o nagrodę Burmistrza „Stadion jest mój – umiem dbać o niego”

10)  Potyczki rodzinne z Okazji Dni Rodziny

11)  Wakacyjne rozgrywki „Z podwórka na stadiony z Jezioran do Barcelony”

12)  Zawody w siatkówce plażowej

13)  Organizacja szkolenia piłkarskiego, warcabowego dla dzieci i młodzieży z gminy

14)  Turniej koszykówki dal mieszkańców gminy „Skok po zdrowie”

 

-         ochrony zabytków i dóbr kultury

1)      Rewaloryzacja cennych obiektów zabytkowych w gminie (prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie).

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane dot. organizacji, które otrzymały dotację w 2004r. na poszczególne zadania z zakresu

sportu i kultury fizycznej:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie z ogłoszenia konkursowego

Tytuł projektu

Kwota przyznanej dotacji

Termin realizacji projektu

1

Uczniowski Klub Sportowy „Fortuna” we Franknowie

nr 3

Dzień sportu szkolnego – I ja mogę być mistrzem

300 zł.

grudzień 2004

2

Uczniowski Klub Sportowy „Fortuna” we Franknowie

nr 3

Dzień sportu szkolnego – I ja mogę być mistrzem

400 zł

czerwiec 2004

3

Uczniowski Klub Sportowy Jeziorany – Sekcja Warcabowa

nr 1

Wiosenno-letnie zawody „Grand Prix” w warcabach stupolowych rozegrane tradycyjnie i w grze aktywnej

6 000 zł

sierpień 2004r

4

Uczniowski Klub Sportowy Jeziorany – Sekcja Warcabowa

nr 7

Igrzyska Warcabowe „Szukamy Mistrzów” w warcabach stupolowych i warcabach klasycznych

2 000 zł

wrzesień-grudzień 2004r

5

Uczniowski Klub Sportowy Jeziorany – Sekcja Warcabowa

nr 3

„I ja mogę być mistrzem” w warcabach stupolowych i klasycznych

2 000 zł

styczeń-luty 2004r

6

Uczniowski Klub Sportowy „Koliber” Radostowo

nr 12

Zawody siatkówki plażowej

600 zł

lato 2004r

7

Miejski Klub Sportowy Jeziorany

nr 5

Wiosenne, letnie, jesienne i zimowe turnieje piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

8 000 zł

kwiecień-grudzień 2004r

8

Miejski Klub Sportowy Jeziorany

nr 11

Z podwórka na stadiony, z Jezioran do Barcelony

6 000 zł

lipiec-sierpień 2004r

9

Miejski Klub Sportowy Jeziorany

nr 9

„Stadion jest mój – umiem dbać o niego”

1 500 zł.

listopad 2004r.

10

Uczniowski Klub Sportowy „Sym-Sarna” Jeziorany – Sekcja Tenisa Stołowego

nr 5

Wiosenne, jesienne i zimowe turnieje tenisa stołowego

4 000 zł.

wiosna-jesień-zima 2004r

11

Uczniowski Klub Sportowy „Sym-Sarna” Jeziorany – Sekcja Tenisa Stołowego

nr 1

Wiosenne, letnie i jesienne Grand Prix Jezioran w tenisie stołowym

1 850 zł.

wiosna-lato-jesień 2004r.

12

UKS „Sym-Sarna” Jeziorany

nr 6

Biegi przełajowe „Dajmy płucom więcej czystego powietrza”

1.350 zł

15 maj – 30 maja 2004r.

 

RAZEM:

 

 

34.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane dot. organizacji, które otrzymały dotację w 2004r. na poszczególne zadania z zakresu

ochrony zabytków i dóbr kultury:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie z ogłoszenia konkursowego

Tytuł projektu

Kwota przyznanej dotacji

Termin realizacji projektu

13

Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Miasta i Gminy Jeziorany

Rewaloryzacja cennych obiektów zabytkowych w gminie (prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie).

„Konserwacja Ołtarza w Kościele Św. Bartłomieja w Jezioranach”

10.000,00

Styczeń-grudzień 2004r.

 

RAZEM:

 

 

10.000,00

 

 

Dane dot. organizacji, które otrzymały dotację w 2004r. na poszczególne zadania z zakresu wspierania działań propagujących zdrowy styl życia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie z ogłoszenia konkursowego

Tytuł projektu

Kwota przyznanej dotacji

Termin realizacji projektu

1

Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum

Zad. 8

„Z rodziną Trzeźwych na wesoło”- w ramach obchodów Dni Rodziny

500 zł

1 czerwca

 

 

2

Miejski Klub Sportowy

w Jezioranach

Zad. 1

„Organizowanie masowych imprez sportowych (turnieje) w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy”

3.000 zł

Grudzień

3

Miejski Klub Sportowy w Jezioranach

Zad. 5

 

„Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży jako alternatywnego sposobu spędzania czasu”

300 zł

Grudzień

4

Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Miejskiej i Wiejskiej „Lokalny Plus”

Zad. 2

 

„XX Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych”

1.000 zł

 

20 czerwca

5

Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Miejskiej i Wiejskiej „Lokalny Plus”

Zad. 1

„VIII Mikołajkowy Turniej Disco-Dance i Break-Dance”

400 zł

5 grudnia

6

Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Miejskiej i Wiejskiej „Lokalny Plus”

Zad. 8

„Projekt stworzenia grupy wsparcia dla osób współuzaleznionych”

500 zł

Maj - grudzień

 

7

Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Miejskiej i Wiejskiej „Lokalny Plus”

Zad. 1

„Obchody 666-lecia Jezioran”

1.500 zł

3-4 lipca

8

Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Miejskiej i Wiejskiej „Lokalny Plus”

Zad. 6

„Wakacje z Plusem”

2.290 zł

5-31 lipca

9

Forum Kobiet

Zad. 5

„Zdrowie-jak aktywnie spędzić czas?”

2.200,00

1 czerwca-1grudnia

10

Forum Kobiet

Zad. 7

„Na przekór przemocy i agresji”

1.000,00

 

1 czerwca-        1 grudnia

11

Uczniowski Klub Sportowy w Jezioranach

Zad. 5

„Warcaby to dyscyplina sportu dająca wszechstronny rozwój”

2.400,00

1czerwca-1grudnia

 

RAZEM

 

 

15.090,00

 

 

 

 

Dane dot. organizacji, które otrzymały dotację w 2003r. na poszczególne zadania z zakresu wspierania działań propagujących zdrowy styl życia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie z ogłoszenia konkursowego

Tytuł projektu

Kwota przyznanej dotacji

Termin realizacji projektu

1

Lokalny Plus

Zad 2

„IX Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych”

1.500,00

15 czerwca

2

Forum Kobiet

Zad 5

„Spójrz inaczej”

2.760,00

Okres wakacji

3

Miejski Klub Sportowy w Jezioranach

Zad 6

„Wakacyjna Liga Piłkarska oraz systematyczna praca z dziećmi w grupie Żaków i Młodzików”

4.000,00

Czerwiec-grudzień

 

4

Lokalny Plus

Zad 6

„Wakacje z Plusem”

1.500,00

Okres wakacji

5

Uczniowski Klub Sportowy w Jezioranach

Zad 5

„Spójrz inaczej na warcaby”

4.200,00

Czerwiec-grudzień

6

Forum Kobiet

Zad 8

„Twój i mój wybór- wybieram zdrowie”

2.080,00

-2,00

zwrócono

Okres wakacji

7

Lokalny Plus

Zad 1

„Gminna Spartakiada Trzeźwości”

2.000,00

 

8-10 listopada

8

Forum Kobiet

Zad 5

„Uśmiech dziecka”

3.700,00

-600,00

zwrócono

Listopad-grudzień

 

9

Lokalny Plus

Zad 1

„VII Mikołajkowy Turniej Disco-Dance i Break – Dance”

250,00

grudzień

 

RAZEM :

                                       Zwrócono:

 

 

21.990,00

     

602,00

 

 

 

Dane dot. organizacji, które otrzymały dotację w 2003r. na poszczególne zadania z zakresu

sportu i kultury fizycznej:

 

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie z ogłoszenia konkursowego

Tytuł projektu

Kwota przyznanej dotacji

Termin realizacji projektu

1

Miejski Klub Sportowy w Jezioranach

Zad 5

„Wiosenne, letnie, jesienne i zimowe turnieje piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej”

7.500,00

10 kwietnia -10 czerwca 2003r.

2

Uczniowski Klub Sportowy Jeziorany – Sekcja Warcabowa

Zad 1

Wiosenno-letnie zawody „Grand Prix” w warcabach stupolowych rozegrane tradycyjnie i w grze aktywnej

4.500,00

1marca-30 lipca 2003

3

Uczniowski Klub Sportowy „Sym-Sarna” Jeziorany – Sekcja Tenisa Stołowego

Zad 1

Wiosenne, letnie i jesienne Grand Prix Jezioran w tenisie stołowym”

2.150,00

21 marca – 30 października 2003

 

4

Uczniowski Klub Sportowy „Sym-Sarna” Jeziorany – Sekcja Tenisa Stołowego

Zad 2

„Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym w kategorii szkół podstawowych, gimnazjum i otwartej”

750,00

01 stycznia-01 maja 2003r.

5

Uczniowski Klub Sportowy „Sym-Sarna” Jeziorany – Sekcja Tenisa Stołowego

Zad 5

„Letnie, Jesienne i zimowe turnieje tenisa stołowego-indywidualne i drużynowe”

4.000,00

01 lipca – 31 grudnia 2003r.

6

Uczniowski Klub Sportowy Jeziorany – Sekcja Warcabowa

Zad 7

„Igrzyska warcabowe Szukamy Mistrzów w warcabach stupolowych”

3.000,00

01 stycznia-28 luty 2003r.

7

Uczniowski Klub Sportowy „Sym-Sarna” Jeziorany

Zad 6

Biegi przełajowe – „Dajmy płucom więcej czystego powietrza”

1.350,00

15 maja –31 sierpnia 2003r.

8

Miejski Klub Sportowy w Jezioranach

Zad 11

Wakacyjna Liga Piłkarska – „Z podwórka na stadiony, z Jezioran do Barcelony”

6.000,00

01 czerwca do 31 sierpnia 2003r

9

Uczniowski Klub Sportowy „Koliber” Radostowo

Zad 12

„Zawody w siatkówce plażowej”

600,00

01 lipca-31 sierpnia 2003r.

10

Uczniowski Klub Sportowy Jeziorany – Sekcja Warcabowa

Zad 3

„I ja mogę być mistrzem” w warcabach stupolowych i klasycznych

2.500,00

01 lipca – 31 sierpnia 2003r.

11

Uczniowski Klub Sportowy „Fortuna” we Franknowie

Zad 14

„Otwarty turniej piłki koszykowej”

650,00

01-16 sierpnia 2003r.

12

Miejski Klub Sportowy w Jezioranach

Zad 9

„Stadion jest mój – umiem dbać o niego” konkurs o puchar Burmistrza

2.000,00

01 września do 30 listopada 2003r.

 

RAZEM :      

 

 

35.000,00

 

 

 

Dane dot. organizacji, które otrzymały dotację w 2003r. na poszczególne zadania z zakresu

ochrony zabytków i dóbr kultury:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie z ogłoszenia konkursowego

Tytuł projektu

Kwota przyznanej dotacji

Termin realizacji projektu

1

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddz. w Olsztynie

Zad 1

Wydanie płyty promującej CD z nagraniem koncertu organowego w Kościele p.w. św. Bartłomieja w Jezioranach pt. „Wysłuchaj mnie Panie, gdy wołam do Ciebie”

5.000,00

Grudzień 2003r.

2

Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Miasta i Gminy Jeziorany

Zad 1

Konserwacja zabytkowych organów w Kościele p.w. św. Bartłomieja w Jezioranach

4.000,00

Grudzień 2003

3

Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Miasta i Gminy Jeziorany

Zad 1

Konserwacja witraży w Kościele p.w. św. Stanisława we Franknowie

2.000,00

Grudzień 2003

4

Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Miasta i Gminy Jeziorany

Zad 1

Remont dachu na Kościele p.w. św. Jerzego w Radostowie

2.000,00

Grudzień 2003

 

RAZEM:

 

 

13.000,00