Elektroniczne przekazanie Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi możliwe jest za pomocą e-puapu. Odnośnik do e-puapu znajduje się poniżej:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Deklaracje+o+wysokosci+oplaty+za+gospodarowanie+odpadami+komunalnymi&idPodmiotu=281406