INFORMACJA

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym
 dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Jeziorany

 

Od dnia 16 sierpnia 2016 r. (wtorek) w godzinach od 9:00 do 15:00 w biurze Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach mieszczącym się w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji na 1 piętrze będą wydawane wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium wynosi – 514,00 zł netto na osobę.

 

Termin składania wniosku do 15 września 2016r.

 

Dyrektor  ZOGJO

/-/ Wiesław Jesionek