Lista podpisanych mieszkańców znajduje się w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, pok. nr 8