Przewodniczący Rady Miejskiej w  Jezioranach

Andrzej Szuwalski