Stronę Biuletynu Informacji Publicznej

 

redaguje i prowadzi:

 

Agnieszka Frąckiewicz-Nowotka


Urząd Miejski w Jezioranach

 

Plac Zamkowy 4

 

11-320 Jeziorany

 

tel.: 89 539 27 57

 

fax: 89 539 27 60


um@jeziorany.com.pl