Referat:

Finansowo - Podatkowy

Podstawa Prawna:

Art. 48 § 1 i 2a oraz art. 67 § 1 i 1 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818).

Opłaty:

Opłata za posiadanie psa wynosi 30 zł.

  

Jednostka odpowiadająca:

Inspektor ds. księgowości środków rzeczowych, obsługi kasy i podatku VAT - Pani Beata Żurawska, pokój nr 16, tel. (089) 539 27 46.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Sekretariacie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.