Urząd Miejski w Jezioranach

Plac Zamkowy 4

11-320 Jeziorany

 NIP: 739-00-08-905

 

NUMER KONTA BANKOWEGO 

DO ZAPŁATY PODATKÓW, OPŁAT SKARBOWYCH

Gmina Jeziorany
92 8858 1011 2002 0000 0417 8001

 

NUMER KONTA BANKOWEGO
DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

Gmina Jeziorany
53 9364 0000 2012 0200 0417 8047

 

Dane do faktur:

Gmina Jeziorany

Plac Zamkowy 4

11-320 Jeziorany

NIP: 739-38-40-449

 

Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku: 7.30 – 15.30

 

Nazwa gminy:

Rodzaj:                                                            

Lokalizacja:

 

 

 

Kontakt:

 

Jeziorany 

miejsko-wiejska 

woj. warmińsko-mazurskie,
powiat olsztyński 

11-320 Jeziorany,

Plac Zamkowy 4

 

tel.:  89 539 27 41
fax.: 89 539 27 60

e-mail: um@jeziorany.com.pl

 

Adres skrytki na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

GMINA JEZIORANY lub /281406/skrytka

 

URZĄD MIEJSKI W JEZIORANACH lub 
/UMJeziorany/Skrytka

 

Burmistrz:

Zastępca Burmistrza:

Łukasz Szpara

tel. 89 539 27 41

Katarzyna Nowakowska

tel. 89 539 27 58

 

Sekretarz Gminy:

 

Danuta Zawolska 

tel. 89 539 27 54

 

Skarbnik Gminy:

 

Katarzyna Kolibowska

tel. 89 539 27 44

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Jacek Ciborski

tel. 89 539 27 61