Kontekst prawny - oświadczenia
 
Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są
 
udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o których

mowa
w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie

do informacji 
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).