KOMUNIKAT

 

ZAWIADAMIAM MIESZKAŃCÓW

MIASTA I GMINY JEZIORANY, ŻE W DNIACH

             

OD 23.09.2019r. DO 07.10.2019r.

 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W JEZIORANCH

/POKÓJ NR 3/ W GODZINACH PRACY URZĘDU

(PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK) od godz. 7.30 do godz. 15.30

UDOSTĘPNIONY BĘDZIE DO WGLĄDU SPIS WYBORCÓW

DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW

DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019r.

 

UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW NASTĘPUJE

NA PISEMNY WNIOSEK WYBORCY.

 

                                                             Burmistrz Jezioran

                                                              /-/ Maciej Leszczyński