!!!!! Odbiór plastiku i szkła  !!!!!

Mieszkańcy gminy Jeziorany mają możliwość pozbycia się większej ilości odpadów opakowaniowych z plastiku lub szkła
poprzez dostarczenie ich do ustawionego
na placu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
ul. Kolejowa 6 w Jezioranach,
dużego kontenera typu KP7.


Dowóz odpadów własnym transportem.
Odbiór od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.