W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1493) urzędy mają obowiązek udostępniać  nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski  lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych tych urzędów.

Elektroniczne Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie dostępne są pod adresami: http://dziennikustaw.gov.pl  i  http://monitorpolski.gov.pl