WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK
 
 
1. W zakresie oświaty i wychowania
 
1) Zespół Szkół w Jezioranach (Przedszkole Publiczne w Jezioranach, Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Jezioranach,Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach)
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach, w którego skład wchodzą:
      a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
      b) Liceum Ogólnokształcące,
      c)  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
3) Centrum Usług Wspólnych w Jezioranach.
 
 
2. W zakresie instytucji kultury
 
1) Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach
2) Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach
 
 
3. W zakresie opieki społecznej
 
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach
 
 
4. W zakresie sportu i rekreacji
 
1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach