Pokój nr 19 - Burmistrz
Łukasz Szpara   tel. 89 539 27 41


Pokój nr 18 - Zastępca Burmistrza
Katarzyna Nowakowska   tel. 89 539 27 58


Pokój nr 20 - Sekretarz Gminy
Danuta Zawolska   tel. 89 539 27 54


Pokój nr 14 - Skarbnik Gminy
Katarzyna Kolibowska   tel. 89 539 27 44


Pokój nr 19 - Sekretariat - inspektor ds. kancelaryjno-technicznych i obsługi sekretariatu
Agata Jastrzębowska   tel. 89 539 27 41


Pokój nr 3 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Maja Wojtkiewicz   tel. 89 539 27 49


Pokój nr 3 - inspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych, zastępca kierownika USC
Magdalena Klęczar   tel. 89 539 27 50


Pokój nr 5 - inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Justyna Zięba   tel. 89 539 27 43


Pokój nr 5 - inspektor ds. gospodarki odpadami
Sławomir Sadowski   tel. 89 539 27 43


Pokój nr 6 - inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Grażyna Kubik   tel. 89 539 27 52


Pokój nr 7 - inspektor ds. drogownictwa oraz wodociągów i kanalizacji
Dariusz Radziszewski   tel. 89 539 27 53


Pokój nr 8 - Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Eugeniusz Chrostowski   tel. 89 539 27 42


Pokój nr 8 - inspektor ds. obrotu nieruchomościami, ochrony zwierząt i utrzymania zieleni
Ilona Ławrecka   tel. 89 539 27 42


Pokój nr 8 - inspektor ds. obrotu nieruchomościami
Artur Aptazy   tel. 89 539 27 42


Pokój nr 9 - inspektor ds. obsługi Rady i jednostek pomocniczych
Anna Brakoniecka   tel. 89 539 27 61


Pokój nr 11 - inspektor ds. rachunkowości, poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dorota Bożyczko   tel. 89 539 27 51


Pokój nr 11 - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Agnieszka Ignaczak   tel. 89 539 27 51


Pokój nr 11 - specjalista ds. wymiaru podatków i opłat
Edyta Płocińska   tel. 89 539 27 51


Pokój nr 11 - specjalista ds. rachunkowości podatkowej, poboru i egzekucji
Martyna Żuk   tel. 89 539 27 51


Pokój nr 12 - Kierownik Referatu Finansowo-Podatkowego, Zastępca Skarbnika
Danuta Sokołowska tel. 89 539 27 45


Pokój nr 15 - inspektor ds. księgowości środków rzeczowych, obsługi kasy i podatku VAT
Beata Żurawska   tel. 89 539 27 46


Pokój nr 21 - inspektor ds. informacji publicznej i promocji gminy
Agnieszka Frąckiewicz-Nowotka   tel. 89 539 27 57


Pokój nr 22 - inspektor ds. obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Jan Kujawski   tel. 89 718 28 82


Pokój nr 23 - inspektor ds. oświaty, ochrony danych
Krzysztof Kiljan   tel. 89 539 27 64


Pokój nr 24 - inspektor ds. zamówień publicznych
Anna Bogdanowicz   tel. 89 539 27 48


Pokój nr 24 - inspektor ds. budownictwa i drogownictwa
Ewelina Fiedorowicz   tel. 89 539 27 48


Pokój nr 25 - inspektor ds. gospodarki lokalowej i ochrony p.poż.
Małgorzata Ilczuk   tel. 89 539 27 62


Pokój nr 26 - inspektor ds. kadr i płac
Agnieszka Stolarewska   tel. 89 539 27 55