Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Jezioranach

Kolorowy pasek

Gmina Jeziorany zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie dostrony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Jezioranach.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2024-02-29.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Frąckiewicz-Nowotka, e-mail: promocja@jeziorany.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 895392741. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski mieści się na parterze i na I piętrze w budynku przy Placu Zamkowym 4, 11-320 Jeziorany.

Do budynku  prowadzi jedno wejście z powierzchnią płaską, bez progu i schodków.

Po lewej stronie przy drzwiach wejściowych do Urzędu znajduje się dzwonek dla osób z niepełnosprawnością.

Korytarz budynku na parterze dostosowany jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (płaska gładka powierzchnia bez schodów, odpowiednia szerokość korytarzy).

Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrrzeb osób niepełnosprawnych (oddana do użytku w 2023 roku).

W budynku znajdują się dodatkowe udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących, takie jak: terminal informacyjny w korytarzu głównym na parterze, interaktywna tablica z planem parteru, tablica informacyjna z opisami w języku Braille'a i znacznikami Totupoint znajdująca się na I piętrze budynku, 2 pętle indukcyjne, nakładki na schody i poręcze.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do pomieszczeń biurowych Urzędu na I piętrze  prowadzą schody konstrukcji betonowej z balustradą, wyłożone płytkami ceramicznymi. Brak możliwości dotarcia na piętro osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek nie posiada windy.

W najbliższej okolicy budynku jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne: brak.

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij