Pokój nr 19 - Burmistrz  
Maciej Leszczyński tel. 89 539 27 41

Pokój nr 18 - Zastępca Burmistrza  
Władysław Daliga tel. 89 539 27 58

Pokój nr 20 - Sekretarz Gminy
Danuta Zawolska   tel. 89 539 27 54

Pokój nr 14 - Skarbnik Gminy
Katarzyna Kolibowska tel. 89 539 27 44

Pokój nr 19 - Sekretariat  
Justyna  Budna   tel. 89 539 27 41
e-mail: umjeziorany@wp.pl


Pokój nr 3 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Danuta Boradyn   tel. 89 539 27 49

Pokój nr 3 - inspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych, zastępca kierownika USC
 Magdalena Klęczar  tel. 89 539 27 50

e-mail: umjeziorany.ewidencja@wp.pl 

 

Pokój nr 4 - Kierownik Referatu Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Lokalowych

 Wanda Sienkiewicz  tel. 89 539 27 47

um-budownictwo@wp.pl

 

Pokój nr 5 - podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
 Justyna Zięba   tel. 89 539 27 43

 

Pokój nr 5 - podinspektor ds. gospodarki odpadami
 Sławomir Sadowski   tel. 89 539 27 43

e-mail: ro.um@wp.pl


Pokój nr 6 - inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Grażyna Kubik   tel. 89 539 27 52

 

Pokój nr 7 - podinspektor ds. drogownictwa  oraz wodociągów i kanalizacji
Dariusz Radziszewski   tel. 89 539 27 53

 

Pokój nr 7 - specjalista ds. budownictwa i drogownictwa
Ewelina Fiedorowicz   tel. 89 539 27 53


Pokój nr 8 - Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrotu Nieruchomościami 
Eugeniusz Chrostowski  tel. 89 539 27 42

Pokój nr 8 - podinspektor ds. obrotu nieruchomościami i ochrony środowiska
 Ilona Ławrecka  tel. 89 539 27 42

Pokój nr 8 - specjalista ds. obrotu nieruchomościami
 Artur Aptazy tel. 89 539 27 42

 

Pokój nr 9 - inspektor ds. obsługi Rady i jednostek pomocniczych
Anna Brakoniecka tel. 89 539 27 61


Pokój nr 11 - podinspektor ds. rachunkowości, poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dorota Bożyczko  tel. 89 539 27 51

 

Pokój nr 11 -  podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Agnieszka Ignaczak  tel. 89 539 27 51

Pokój nr 11 -  młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat 

Edyta Płocińska tel. 89 539 27 51

 

Pokój nr 12 -  Kierownik Referatu Finansowo - Podatkowego
Justyna Żywicka tel. 89 539 27 45

 

 Pokój nr 15 - inspektor ds. księgowości środków rzeczowych, obsługi kasy i podatku VAT
Beata Żurawska   tel. 89 539 27 46
 

Pokój nr 21 - inspektor ds. informacji publicznej i promocji gminy 
Agnieszka Frąckiewicz-Nowotka   tel. 89 539 27 57

promocja@jeziorany.com.pl

 

Pokój nr 22 - inspektor ds. obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 
Jan Kujawski   tel. 89 718-28-82

 

Pokój nr 23 - inspektor ds. oświaty, ochrony danych 
Krzysztof Kiljan tel. 89 539 27 64
umjeziorany.oswiata@gmail.com

 

Pokój nr 24 - referent ds. rozliczeń i wdrażania funduszy
Ewelina Kociołek tel. 89 539 27 48
 

Pokój nr 24 - inspektor ds. zamówień publicznych
Anna Bogdanowicz tel. 89 539 27 48

Pokój nr 25 - inspektor ds. gospodarki lokalowej i ochrony p.poż.
Małgorzata Ilczuk   tel. 89 539 27 62

 

Pokój nr 26 - inspektor ds. kadr i płac
Agnieszka Stolarewska tel. 89 539 27 55