<> 

NUMER KONTA BANKOWEGO  

DO ZAPŁATY PODATKÓW, OPŁAT SKARBOWYCH

Gmina Jeziorany
92 8858 1011 2002 0000 0417 8001

 

NUMER KONTA BANKOWEGO
DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

Gmina Jeziorany
53 9364 0000 2012 0200 0417 8047

 

____________________________________________

 

Gmina Jeziorany posiada na sprzedaż tereny inwestycyjne o ogólnej powierzchni około 10 ha. Zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Jeziorany - Uchwała Nr XI/96/19 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 20 grudnia 2019 roku  teren ten przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną, usługową i składową. Istnieje możliwość wydzielenia działek zgodnie zapotrzebowaniem potencjalnych inwestorów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 

89 539 27 42.

UWAGA!

W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych mieszkańcom
miasta i gminy Jeziorany zaleca się:
1)
korzystanie z poczty elektronicznej um@jeziorany.com.pl 
lub usługi na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl
adres skrzynki: GMINA JEZIORANY  lub /281406/skrytka,
2) korzystanie z drogi  korespondencyjnej  lub telefonicznej :
sekretariat tel. 89 539 27 41
3) pozostawienie korespondencji w skrzynce podawczej
umieszczonej przy wejściu do urzędu.