<> 

NUMER KONTA BANKOWEGO  

DO ZAPŁATY PODATKÓW, OPŁAT SKARBOWYCH

Gmina Jeziorany
92 8858 1011 2002 0000 0417 8001

 

NUMER KONTA BANKOWEGO
DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

Gmina Jeziorany
53 9364 0000 2012 0200 0417 8047

 

____________________________________________

UWAGA!

 

W związku z trwającą pandemią COVID-19
przyjmowanie interesantów będzie się odbywać wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym umówieniu
z pracownikiem urzędu.

W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych mieszkańcom
miasta i gminy Jeziorany zaleca się:
1)
 korzystanie z poczty elektronicznej um@jeziorany.com.pl lub usługi na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl
adres skrzynki: GMINA JEZIORANY  lub /281406/skrytka,
2) korzystanie z drogi  korespondencyjnej  
3) pozostawienie korespondencji w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do urzędu.

Wpłaty w kasie Urzędu będą nadal przyjmowane.

 

__________________________________________________________

Gmina Jeziorany posiada na sprzedaż tereny inwestycyjne o ogólnej powierzchni około 10 ha. Zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Jeziorany - Uchwała Nr XI/96/19 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 20 grudnia 2019 roku  teren ten przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną, usługową i składową. Istnieje możliwość wydzielenia działek zgodnie zapotrzebowaniem potencjalnych inwestorów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 

89 539 27 42.

 

 

Uprzejmie informujemy, że dnia

24 grudnia 2021 r. (piątek)

i 7 stycznia 2022 r. (piątek)

Urząd Miejski w Jezioranach

będzie nieczynny.