Dnia 06.03.2024 r. Gmina Jeziorany podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie na realizację Programu Priorytetowego “Cieple Mieszkanie”.
Wysokość dofinansowania wynosi do 1.197 500,00 zł.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (więcej niż dwa lokale mieszkalne), którzy posiadają  nieefektywne źródło ciepła nadające się do wymiany oraz do wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali).

Wysokość otrzymanej dotacji zależna jest od dochodów wnioskodawcy.
Nabór wniosków trwa od 20 maja 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r.

Rodzaje kosztów kwalifikowalnych (Załączniki):
Rodzaje kosztów kwalifikowalnych oraz wymagania techniczne dla Programu część 1)-3) – Osoby fizyczne.pdf
Rodzaje kosztów kwalifikowalnych oraz wymagania techniczne dla Programu część 4) – Wspólnoty mieszkaniowe.pdf

Pozostała dokumentacja (Załączniki):
1. Zarządzenie Burmistrza Jezioran.pdf
2. Ogłoszenie o naborze wniosków.pdf
3. Regulamin naboru wniosków w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.pdf
4. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.pdf
4a. Załącznik do wniosku o dofinansowanie – zgoda współmałżonka.pdf
4b. Załącznik do wniosku o dofinansowanie – zgoda współwłaścicieli.pdf
5. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.pdf
6. Wniosek o dofinansowanie dla małych wspólnot mieszkaniowych.pdf
7. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych.pdf
8. Lista sprawdzająca przedsięwzięcia wg kryteriów dostępu i jakościowych dopuszczających.pdf
9. Wiosek o płatność.pdf
9a. Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność.pdf
9b. Protokół odbioru prac Wykonawcy.pdf
10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf
11. Umowa o dofinansowanie – osoby fizyczne.pdf
12. Wzór umowy o dofinansowanie – Wspólnoty Mieszkaniowe.pdf
13. Klauzula informacyjna NFOŚiGW i WFOŚiGW jako współadministratora danych.pdf
14. Klauzula informacyjna Gminy.pdf
15. Dokument pomocniczy – dokument podsumowujący audyt energetyczny.xlsx