Urząd Miejski w Jezioranach

Plac Zamkowy 4

11-320 Jeziorany

 NIP: 739-00-08-905

Konto: WMBS w Piszu o/Jeziorany 92 8858 1011 2002 0000 0417 8001

OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

W-M BS o/Jeziorany 53 9364 0000 2012 0200 0417 8047

 

Dane do faktur:

Gmina Jeziorany

Plac Zamkowy 4

11-320 Jeziorany

NIP: 739-38-40-449

 

Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku: 7.30 – 15.30

 

Nazwa gminy:

Rodzaj:                                                             

Lokalizacja:

 

 

 

Kontakt:

 

Jeziorany 

miejsko-wiejska 

woj. warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński 

11-320Jeziorany,

Plac Zamkowy 4

 

tel.:  89 539 27 41
fax.: 89 539 27 60

e-mail: umjeziorany@wp.pl

Burmistrz:


Zastępca Burmistrza:

Maciej Leszczyński

tel. 89 539 27 41

Władysław Daliga

tel. 89 539 27 58

 

Sekretarz Gminy:

 

Danuta Zawolska 

tel. 89 539 27 54

 

Skarbnik Gminy:

 

Katarzyna Kolibowska

tel. 89 539 27 44

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Bogusław Leszek Wierzbicki 

tel. 89 539 27 61