!!!!! Uwaga od stycznia 2020 r. nowy numer konta do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi !!!!!

 

 

W-M BS o/Jeziorany 53 9364 0000 2012 0200 0417 8047