Każdy z Państwa otrzymał zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru konta bankowego, przeznaczonego do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.