INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Sesje Rady Miejskiej w Jezioranach będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Sesje będą transmitowane, a nagrania z sesji archiwizowane na stronie internetowej www.crv.pl

Link do zakładki dotyczącej sesji Rady Miejskiej w Jezioranach:

link do transmisji