SZANOWNI MIESZKAŃCY PISZEWA

W związku z brakiem opadów i coraz większą suszą, zwracam się z uprzejmą prośbą o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą oraz wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych.
Prosimy szczególnie o nie podlewanie trawników.

Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci wodociągowej oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie.
Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach przeciwpożarowych.

Burmistrz Jezioran

/-/Łukasz Szpara