Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Jezioranach

Kolorowy pasek

Raport przybliżający strategię Jeziorany

Raport przybliżający „Strategię rozwoju miasta i gminy Jeziorany”

 

            Uchwałą Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 25 kwietnia 2001 roku zatwierdzono „Strategię rozwoju miasta i gminy Jeziorany”. Dokument został podzielony na dwie części. Pierwsza część to „raport o stanie istniejącym” zawierający uwarunkowania rozwoju w zakresie: stanu i zasobów środowiska przyrodniczego, struktury społeczno – demograficznej, mieszkalnictwa i usług publicznych, struktury gospodarczej oraz infrastruktury technicznej, komunikacji i struktury zagospodarowania przestrzennego. Część druga to podstawowe problemy i strategiczne cele rozwoju miasta i gminy Jeziorany. Misja gminy to próba określenia wizerunku Jezioran w przyszłości, a zarazem wskazanie miejsca i roli, jaką Jeziorany pełnić powinny względem swojego otoczenia. Misja określa rangę i atrakcyjność danej jednostki, jest wyobrażeniem przyszłości Jezioran w perspektywie 10 lat. Misję Gminy Jeziorany określono następująco: Jeziorany – gminą otwartą, dynamicznie rozwijającą się, kultywującą tradycję i dziedzictwo kulturowe, gminą o dobrych warunkach życia. W tak sformułowanej misji wyeksponowano cztery podstawowe elementy pożądanego wizerunku Jezioran: otwartość gminy, rozwój gospodarczy, kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego, dobre warunki życia w mieście i gminie. Głównymi celami strategicznymi są:

1. Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego:

Programy strategiczne

a) Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zasobów ludzkich.

b) Tworzenie warunków do rozwoju turystyki (w tym agroturystyki).

c) Kreowanie warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego, w tym

- zabezpieczenie i infrastrukturalne przygotowanie terenów dla rozwoju nowych działalności gospodarczych,

- zbudowanie i wdrożenie systemu promocji miasta poprzez opracowanie oferty inwestycyjnej,

- organizacja szkoleń i doradztwa dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

2. Poprawa warunków życia mieszkańców:

Programy strategiczne

a) Poprawa stanu środowiska naturalnego.

b) Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych.
c) Tworzenie warunków do rozwoju mieszkalnictwa.

3. Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego:

Programy strategiczne

a) Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej, w tym:

-            dokończenie systemu gospodarki ściekowej na terenie miasta (II i III etap);

-            rozbudowa oczyszczalni ścieków;

-            budowa kanalizacji wsi Piszewo łącznie z terenami nad jez. Luterskim z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Jezioranach;

-            budowa kanalizacji sanitarnej w Kikitach z odprowadzeniem do oczyszczalni w Lutrach;

-            budowa kanalizacji z Wójtówki do miejskiej oczyszczalni ścieków;

-            kanalizowanie terenów wokół jez. Blanki – Potryty, Studnica i Radostowo;

-            kanalizowanie pozostałych obszarów w kierunku Tłokowa i Franknowa;

-            kanalizowanie obszarów w rozproszonej zabudowie;

-            modernizacja stacji uzdatniania wody w Jezioranach;

-            budowa sieci wodociągowej w miejscowościach, gdzie rozwija się rolnictwo;

-            budowa sieci na terenach rekreacyjnych, które będą generować dochody dla gminy i mieszkańców;

-            zwodociągowanie pozostałych sołectw;

-            wymiana zniszczonej sieci wodno-kanalizacyjnej w Jezioranach;

-            wymiana wodociągowej sieci azbestowej na terenach ppgr

b) Polepszenie stanu infrastruktury komunikacyjnej, w tym:

-              poprawa jakości dróg gminnych:

·        Franknowo – Polkajmy;

·        Franknowo-Kramarzewo-Piszewo;

·        Miejska Wieś – Żardeniki;

-              dokończenie budowy drogi Krokowo-Lamkowo;

-              modernizacja ul. Wolności w Jezioranach;

-              remont i modernizacja pozostałych dróg.

c) Zaopatrzenie gminy w gaz.

Cele strategiczne zostały sprecyzowane w 9 programach strategicznych. Dla każdego programu określono pakiet zadań koniecznych do osiągnięcia zamierzonych celów, które można obejrzeć w strategii.

  

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Huszcza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Huszcza
Data wprowadzenia:2006-01-24 13:58:07
Opublikował:Magdalena Huszcza
Data publikacji:2006-01-24 13:59:27
Ostatnia zmiana:2006-01-24 13:59:27
Ilość wyświetleń:3702
URZĄD MIASTA I GMINY W JEZIORANACH
PLAC ZAMKOWY 4, 11-320 JEZIORANY

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij